Temeljni kamen novega Lekovega proizvodnega obrata v Romuniji

8. 7. 2002

Ljubljana, Targu Mures, 8. julija 2002 – Slovenska farmacevtska družba Lek d. d. je danes v navzočnosti predsednika republike Slovenije Milana Kučana, najvišjih predstavnikov slovenske delegacije in visokih predstavnikov romunske delegacije z ministrico za zdravstvo dr. Danielo Bartos uradno položila temeljni kamen novega proizvodnega obrata v Romuniji. Naložba v vrednosti 12 mio USD bo zgrajena po mednarodnih standardih dobre proizvodne prakse in je korak naprej v udejanjanju Lekove strategije v regiji. Z novim obratom bo Lek ponudil varne in kakovostne antibiotike po sprejemljivih cenah. Lek bo poskrbel za sistematično uvajanje elementov okoljskega upravljanja. V novem obratu bomo zaposlili nove strokovnjake.

Mednarodna farmacevtska družba Lek d. d. s sedežem v Ljubljani, Slovenija, je od januarja 2001 90-odstotni lastnik farmacevtske družbe PharmaTech. PharmaTech je bil ustanovljen leta 1996 in se je v kratkem obdobju razvil v enega vodilnih proizvajalcev antibiotičnih zdravil v Romuniji.

Nakup romunske farmacevtske družbe PharmaTech za Lek pomeni sinergijo proizvodnih zmogljivosti in hkrati izhodišče za Lekovo internacionalizacijo v regiji. Leta 2001 se je uspešno končalo integriranje PharmaTecha v poslovno skupino Lek. Družba Lek je obstoječe proizvodne obrate posodobila v okviru GMP standardov in se odločila za gradnjo popolnoma novega specializiranega obrata za proizvodnjo cefalosporinskih antibiotikov.

Družba Lek s postavitvijo temeljnega kamna novih sodobnih proizvodnih obratov v Targu Muresu sledi strateškim usmeritvam in uresničuje zastavljene cilje. Novi proizvodni obrat antibiotikov bo zgrajen v skladu z mednarodnimi standardi dobre proizvodnje prakse (GMP) in tako bo družba v prihodnje zagotavljala kakovostna zdravila po mednarodnih standardih in po sprejemljivih cenah.

Investicija v novogradnjo je 12 mio USD in bo dograjena v drugi polovici 2003. V celoti pa bodo skupaj z opravljenimi vlaganji in predvideno II. fazo projekta Lekova vlaganja v Romunijo dosegla 30 mio USD. V novem obratu bomo proizvajali peroralne antibiotike, kontrolirali izdelke, potekal bo razvoj izdelkov in tu bodo skladišča. Na temelju celovitega pristopa družbe Lek do okolja in glede na pridobljen certifikat skladnosti za sistem ravnanja z okoljem (ISO 14001) bo družba poskrbela za sistematično uvajanje elementov okoljskega upravljanja.

V prvem četrtletju leta 2002 sta družbi Lek PharmaTech in Lek d. d. na romunskem trgu dosegli zavidljive prodajne rezultate. S konsolidirano prodajo 4,85 mio USD je družba dosegla 4,2 odstotka tržnega deleža romunskega farmacevtskega trga in se uvrstila na 4. mesto po prodaji med farmacevtskimi družbami. V prodaji antibiotikov postaja vodilna antibiotična družba v Romuniji. Z najširšo paleto antibiotikov ponujajo romunskemu zdravstvu varne, sodobne in kakovostne terapije zdravljenja različnih bakterijskih okužb po sprejemljivih cenah.

Do leta 2006 družba Lek načrtuje, da bo več kot polovico zdravil, ki jih bo proizvedla v novih proizvodnih obratih, izvozila. Izdelke bo družba izvažala predvsem na trge centralne vzhodne Evrope in jugovzhodne Evrope.

Danes družba Lek PharmaTech zaposluje 160 sodelavcev. Z novogradnjo bo družba omogočila predvsem zaposlitev kadrov z visoko strokovno izobrazbo.

Predsednik države Milan Kučan je v svojem nagovoru poudaril, da je vesel dogodkov, ki potrjujejo gospodarsko sodelovanje med Romunijo in Slovenijo, ki ni le v blagovni menjavi, ampak tudi v zahtevnejših oblikah sodelovanja. Polaganje temeljnega kamna Lekovega novega proizvodnega obrata, v katere družba vlaga ogromna finančna sredstva, znanje, razvoj najsodobnejših izdelkov, vzpostavitev mednarodnih standardov dobre proizvodne prakse in internacionalizacijo poslovanja, je obet za trajno sodelovanje po mednarodnih poslovnih standardih. Z novo naložbo Lek ne zmanjšuje števila delovnih mest, temveč ustvarja nova, je svoj nagovor končal predsednik države Milan Kučan.

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o Lekovem poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, ki smo jih oblikovali na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

***

Za dodatne informacije pokličite (01) 580 22 43 Miša Komar Žiberna, Korporativno komuniciranje, Lek d. d.