Lek najboljši na Ljubljanski borzi

8. 4. 2002

Poslovni dnevnik Finance je v ponedeljek, 8. aprila, že tretjič podelil priznanja za najboljšo družbo na borzi. V ocenjevanju so bile zajete vse družbe, ki so leta 2001 kotirale na Ljubljanski borzi. Za najboljšo družbo na borzi za leto 2001 je bil izbran Lek.

Izbiranje najboljše družbe je namenjeno ugotavljanju splošnega mnenja o borznih podjetjih. Je svojevrsten kazalec razvoja trga in delničarsko-lastniške kulture. Letos je poslovni dnevnik Finance že tretjič zapored podeljeval priznanje Najboljša družba na borzi.

Družbe je ocenjevala petčlanska komisija, v kateri so sodelovali strokovnjaki: Mili Kus, direktorica borznoposredniške hiše eBrokers, Jure Klepec iz družbe Medvešek Pušnik, Tomaž Klemenc iz Ljubljanske borze, Robert Kleindienst iz Nove Ljubljanske banke in Tatjana Horvat iz Financ.

Namen meril je bil ocenjevati družbe na borzi širše kot samo iz zornega kota tečaja, izplačila dividende in nekaj kazalnikov. Pri prvem merilu, komuniciranju z delničarji, je komisija najbolj poudarila preglednost informacij, kakovostno pripravljene računovodske izkaze, pregledno komuniciranje z delničarji in pravočasnost pri posredovanju informacij. Pozorna je bila tudi na točnost in pomembnost teh za delničarje.

Skupno možno število doseženih točk je bilo 500. Tako so prejeli: Lek 440 točk, Krka 418 točk, Luka Koper in Poslovni sistem Mercator 407 točk. Na peto mesto se je uvrstilo Gorenje s 402 točkama.

Priznanje, ki ga je prejel Lek, je predvsem priznanje za delo Lekovega Finančnega sektorja, to je direktorja Marka Dražumeriča, Marjana Novaka, ki je odgovoren za odnose z investitorji, in nove sodelavke Sabine Dervišič.

Strategijo vodenja odnosov z delničarji in vlagatelji sta pred tremi leti pripravila Finančni sektor in služba za Korporativno komuniciranje, ki od takrat ob podpori in aktivnem sodelovanju uprave Leka skupaj učinkovito tudi izvajata program.

Skupina, ki dela na tem področju, je razmeroma majhna, ker je delo namenjeno ozkemu krogu visoko strokovno usposobljenih posameznikov.

Z namenom informiranja finančne javnosti o naših dosežkih in načrtih za prihodnost smo konec marca v Lek povabili predstavnike največjih delničarjev, borznoposredniških in pokojninskih družb, ki smo jim predstavili konsolidirane računovodske izkaze za leto 2001. Poleg tega so si gostje lahko ogledali tudi novi obrat za proizvodnjo vial.

Priznanje, ki smo ga prejeli, je tudi spodbuden uvod v deseto obletnico kotacije Lekovih delnic na Ljubljanski borzi.