Novi sedež Leka v ZDA

3. 8. 2001

Ljubljana, 3. avgusta – Mednarodna farmacevtska družba Lek d. d. (Lek) je v letošnjem letu dopolnila strategijo nastopa na trgu Združenih držav Amerike z dolgoročnimi cilji delovanja na njem. Lek se je odločil, da bo na ameriškem trgu postal distributer tudi za svoje končne farmacevtske izdelke, in sicer z novoustanovljeno družbo Lek Pharmaceuticals, Inc. z lastno prodajno službo in marketinškim oddelkom.

Organizacijsko preoblikovanje, ki ga je Lek izvedel sredi letošnjega leta, predstavlja enega od pogojev za učinkovito poslovanje na ameriškem trgu. Poleg Lek Pharmaceuticals, Inc. je Lek ustanovil še družbo Lek Services, Inc.; njena temeljna naloga je podpora poslovanju Lek Pharmaceuticals, Inc. in Lek d.d.

“Pri ameriških oblasteh ima Lek v pripravi in registraciji več farmacevtskih izdelkov; ti nam bodo kot marketinški organizaciji v naslednjih nekaj letih dali kritično maso na ameriškem trgu. Točen datum začetka farmacevtskih marketinških aktivnosti pa bo odvisen od tega, kdaj bomo pridobili regulatorne odobritve,” je povedal predsednik Lek Pharmaceuticals, Inc. in Lek Services, Inc. Paul Kleutghen.

Lek bo nadaljeval poslovanje s farmacevtskimi učinkovinami s širjenjem sedanje linije izdelkov z več novimi izdelki, ki jih je pred kratkim začel ponujati potencialnim ameriškim kupcem.

Lek se je odločil, da bo svoje poslovanje preselil iz New Jerseya, kjer je deloval od leta 1996, v Wilmington v državi Severna Karolina. Za selitev poslovanja se je Lek odločil zaradi nekaj ključnih poslovnih razlogov. Najpomembnejše je dejstvo, da so stroški poslovanja v Severni Karolini v primerjavi z New Jerseyem bistveno nižji, tudi davčna stopnja je nekoliko ugodnejša.

New Jersey je svetovno domovanje številnih velikih farmacevtskih družb (npr. Merck, Schering Plough, AHP) in severnoameriški dom multinacionalk kot so Aventis in Novartis, Severna Karolina pa je iz že omenjenih razlogov znana kot inkubatorska država za mlajše farmacevtske in biotehnološke družbe.

Lek pričakuje, da bo lahko delal s temi mlajšimi organizacijami in v svoji poslovni skupini tudi na tak način ustvaril možnosti licenciranja in razvoja izdelkov. Bližina številnim razvojnim družbam bo olajšala Lekovo lokalno prisotnost in jo naredila stroškovno še bolj učinkovito.

Lek je v letu 2000 na ameriškem trgu prodal za 5 milijonov USD, v prvi polovici letošnjega leta za 3,2 milijone USD, za leto 2001 pa načrtuje prodajo v višini 7,5 milijonov USD.

Lek tudi sicer utrjuje svoje poslovanje s krepitvijo poslovne skupine, v katero sodita tudi novoustanovljeni družbi v ZDA. V svojih predstavništvih in družbah v tujini Lek zaposluje 1007 strokovnjakov, ki ustvarijo več kot 75 % celotne Lekove prodaje.