25 uspešnih let na Slovaškem

20. 1. 1999

Lek je na Slovaškem v letu 1998 v primerjavi z lanskim letom povečal prodajo za 15 %. Najuspešnejši smo bili v veterini, kjer smo načrtovano prodajo presegli za 40 %. Največji uspeh je Lek na Slovaškem dosegel v farmaciji, ki predstavlja 86 % prodaje, saj smo prodajo zvečali za približno 13 %. V letu 1998 smo se uspeli prebiti med prvih deset farmacevtskih podjetij na Slovaškem. To nam je uspelo kljub zelo restriktivni politiki domače farmacevtske industrije in izredno zahtevnim razmeram na tem trgu.

Finance

Lek je na Slovaškem trgu prisoten že petindvajset let, saj smo že leta 1973 tam registrirali prvo zdravilo. Danes na Slovaškem tržimo 27 farmacevtskih učinkovin v 68 oblikah, 17 preparatov Lekove domače lekarne (zdravila brez recepta), 10 kolekcij kozmetičnih izdelkov in 21 veterinarskih pripravkov v 10 zdravilnih oblikah.

Med farmacevtskimi izdelki so po prodaji na prvem mestu antibiotiki; njihov delež v celotni prodaji je 50-odstoten, med njimi pa prednjači Lekov paradni izdelek Amoksiklav. Od izdelkov iz Lekove domače lekarne so na prvih treh mestih po prodaji Persen, Immunal in Plantex, med kozmetičnimi izdelki tisti z blagovno znamko Green Line, med veterinarskimi izdelki pa je na prvem mestu Pratel.

Podjetja, ki želijo na takem trgu uspešno poslovati, se morajo znati prilagoditi tovrstnim razmeram. “Letošnje uspehe smo dosegli z izredno prizadevnim delom celotne ekipe, to je devetnajstimi zaposlenimi. V Leku si prizadevamo zaposlovati vrhunske strokovnjake, zato smo se tudi pri oblikovanju ekipe na Slovaškem odločali večinoma za magistre in doktorje farmacevtskih znanosti ter zdravnike. Ker smo si tudi za prihodnje leto zastavili ambiciozne načrte, smo tudi organizacijo našega delovanja na tem zahtevnem trgu prilagodili doseganju teh načrtov," je ob tem povedal direktor Lekovega predstavništva na Slovaškem, Janez Kečler.

Lekov Nadzorni svet je na svoji seji konec novembra sprejel poročilo o poslovanju družbe v prvih devetih mesecih letošnjega leta. Družba je imela v tem obdobju 35 milijard tolarjev prihodka, s čimer je dosegla 12-odstotno rast v primerjavi z enakim obdobjem lani. S prodajo je Lek ustvaril 3,6 milijard tolarjev dobička.

Najboljše rezultate je Lek dosegel na trgih ZDA, Češke in Makedonije; v prvih devetih mesecih je uresničil 90 % letošnjega poslovnega načrta za te trge.

K dobrim rezultatom na ameriškem trgu je pomembno prispevala prodaja OTC zdravil, zlasti cimetidina. Registracijo za prodajo omenjenega zdravila na tem zahtevnem trgu je Lek dobil junija letos.

Zelo zadovoljni so tudi s prodajo veterinarskih izdelkov, saj je bila v letošnjih devetih mesecih za 26 % večja kot v enakem obdobju lani.

Ekonomska kriza v nekdanji Sovjetski zvezi, ki je prizadela vsa podjetja, ki prodajajo na tem trgu, ne bo bistveno vplivala na neto dobiček, ki ga je načrtovala družba Lek.