V Ljubljani se je začela gradnja najsodobnejšega centra za razvoj podobnih bioloških zdravil

  • Slovenija postaja pomembno središče za razvoj podobnih bioloških zdravil v Evropi.
  • Z dodatnimi notranjimi razvojnimi zmogljivostmi bo Sandoz utrdil svoj pionirski in vodilni položaj na področju podobnih bioloških zdravil v svetu. 
  • Napreden visoko avtomatiziran in digitalno integriran objekt v Ljubljani z več kot 9.500 mpovršine bo ključna Sandozova lokacija za celovit razvoj podobnih bioloških zdravil. 
  • Povezani razvojna in proizvodna mreža v Ljubljani in Lendavi bosta okrepili njegov prispevek k zagotavljanju dostopnejšega zdravljenja s podobnimi biološkimi zdravili za bolnike doma in po svetu. 
  • Okrog 200 strokovnjakov se bo v multidisciplinarnih timih, podprtih z modernimi računalniškimi tehnologijami in umetno inteligenco, posvečalo inovativnim in učinkovitim razvojnim procesom, vse od razvoja celičnih linij, biotehnoloških procesov, formulacij zdravil do robustnih postopkov za prenos izdelkov v proizvodnjo.
19. 4. 2024

Danes je Sandoz na Lekovi lokaciji v Ljubljani obeležil začetek gradnje tehnološko naprednega centra za razvoj podobnih bioloških zdravil. Zbrane na dogodku je nagovoril predsednik Vlade Republike Slovenije dr.Robert Golob, ki je izrazil zadovoljstvo in podporo Sandozovim vlaganjem v Sloveniji, saj spodbujajo inovacije in dostopnejše zdravljenje ter krepijo evropsko farmacevtsko panogo. S pozdravnimi nagovori so se mu pridružili evropski komisar za notranji trg Thierry Breton, predsednik odbora direktorjev Sandoza Gilbert Ghostine, predsednik uprave Sandoza Richard Saynor ter Robert Ljoljo, predsednik uprave Leka. Med uglednimi gosti so bili tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Republike Slovenije Matjaž Han, veleposlanica Švicarske konfederacije v Sloveniji Gabriele Schreier,veleposlanik Republike Slovenije v Švici Iztok Grmek, župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković in globalna vodja Sandozovega razvoja in znanstvena direktorica Claire D'Abreu-Hayling.

Nov center bo občutno razširil Sandozove celovite notranje zmogljivosti razvoja kompleksnih generičnih zdravil in tehničnega razvoja podobnih bioloških zdravil v Ljubljani, v sklopu katerih danes zaposlujejo skoraj 500 raziskovalcev. Naložba podpira Sandozovo zavezo k širjenju portfelja podobnih bioloških zdravil, zlasti na področjih onkologije in zdravljenja avtoimunskih bolezni.

Predsednik uprave Sandoza Richard Saynor je izpostavil:

»Vzpostavitev najsodobnejšega razvojnega centra v Ljubljani predstavlja strateški korak v uresničevanju Sandozovega poslanstva za zagotavljanje dostopnejših visokokakovostnih podobnih bioloških zdravil in vzdržno prihodnost dostopnega zdravstva. Ta pomembna naložba bo spodbudila rast trga podobnih bioloških zdravil in okrepila našo vodilno vlogo in konkurenčne prednosti.«
Richard Saynor,
Predsednik uprave
Sandoza

Predsednik uprave Leka in predsednik Sandoza Slovenija Robert Ljoljo je povedal, da naložba temelji na obstoječem znanju in zmogljivostih v razvoju tehnološko zahtevnih generičnih zdravil, ki jih je na lokaciji vzpostavil Razvojni center Slovenija, ter izpostavil, da so pot do novega razvojnega centra za podobna biološka zdravila odprli znanstveni timi, ki v Ljubljani že uspešno delujejo na področju tehničnega razvoja podobnih bioloških zdravil.

»Ključni dejavnik razvoja so ljudje. Zato ne gradimo le tehnološko najbolj naprednega razvojnega centra, temveč predvsem prostor sodelovanja in povezovanja raznolikega znanja, ki bo poglobil vpogled v razvoj podobnih bioloških zdravil in povečal njegovo učinkovitost.«
Robert Ljoljo,
Predsednik uprave Leka

Napredni razvojni center z ocenjeno vrednostjo okoli 90 milijonov USD bo deloval v digitalno integriranem objektu s površino okrog 9.500 kvadratnih metrov. Opremljen bo z najsodobnejšimi tehnologijami ter orodji[1], postavitev pa bo v celoti podprta s podatkovnimi in digitalnimi platformami ter  tudi s svojo zasnovo spodbujala tesno sodelovanje raznolikih razvojnih timov. V  njem bo zaposlenih okrog 200 strokovnjakov, ki bodo z najnovejšimi znanstvenimi  in tehnološkimi metodami izboljševali učinkovitost in hitrost razvoja podobnih  bioloških zdravil v vseh korakih, od razvoja celičnih linij, bioloških procesov,  formulacij zdravil in procesne analitične znanosti do robustnih postopkov za  prenos izdelkov v biotehnološko proizvodnjo. Pomemben dejavnik učinkovitosti bo uporaba računalniškega  modeliranja, strojnega učenja in prav tako umetne inteligence na generiranih  podatkih, ki bodo razvojne procese usmerjali v izvedbo eksperimentov z najvišjo  dodano vrednostjo. 

V Leku so tako začeli že drugo pomembno Sandozovo naložbo na področju razvoja in proizvodnje podobnih bioloških zdravil v skupni ocenjeni vrednosti blizu 500 milijonov USD. Obe, vzpostavitev naprednega razvojnega centra za podobna biološka zdravila v Ljubljani in visokotehnološkega proizvodnega centra v Lendavi[2], imata vidno vlogo pri zagotavljanju  dostopa do kritičnih zdravil, širjenju trajnostnih praks in utrjevanju Sandozovega vodilnega  položaja v svetu na področju podobnih bioloških zdravil. Integrirana razvojno‑proizvodna  mreža v Sloveniji bo ponudila tudi nove možnosti za sodelovanje z akademskimi  in raziskovalnimi ustanovami ter spodbudila napredek na dinamičnem biotehnološkem področju. 

[1] V Leku, ki je del  Sandoza, že skoraj desetletje pri razvoju zdravil uporabljajo podatkovne  znanosti in modeliranje, razvojne procese poenostavljajo in pospešujejo z  njihovo digitalizacijo, laboratorijska dela pa avtomatizirajo.

[2] Gradnja v Lendavi je stekla decembra 2023  in poteka skladno z načrti.

* * *

O Leku
Lek, član skupine Sandoz, je prva in najstarejša farmacevtska družba v Sloveniji, v kateri razvijamo, izdelujemo in tržimo učinkovita, varna ter kakovostna generična in podobna biološka zdravila, namenjena bolnikom po vsem svetu. Pri delu nas vodijo visoki etični standardi, inovativno razmišljanje in prebojni dosežki naših vrhunskih strokovnjakov. Z več kot 3700 sodelavci že desetletja dejavno soustvarjamo slovenski, evropski in svetovni razvojno-raziskovalni prostor. Gradimo kulturo odprtega dialoga in ponosno ter odgovorno nosimo naziv najuglednejšega delodajalca v Sloveniji ter naziv Top Employer 2024. 

O Sandozu
Sandoz(SIX: SDZ; OTCQX: SDZNY) je vodilni svetovni proizvajalec generičnih in podobnih bioloških zdravil s strategijo rasti, ki temelji na njegovem poslanstvu: premikanje meja za bolnike. Pri zagotavljanju Sandozovih zdravil zapribližno 800 milijonov bolnikov po vsem svetu sodeluje 20.000 ljudi več kot 100 narodnosti, kar ustvarja znatne prihranke na področju zdravstvenega varstva po vsem svetu in še večji skupni družbeni učinek. Njegov vodilni portfelj vsebuje približno 1500 izdelkov, s katerimi se obravnava širok nabor bolezni, od prehlada do rakavih obolenj. Sandoz ima sedež v Baslu v Švici, njegova dediščina pa sega v leto 1886. Zgodovina njegovih znanstvenih prebojev vključuje Calcium Sandoz iz leta 1929, prvi peroralni penicilin na svetu izleta 1951 in prvo podobno biološko zdravilo na svetu iz leta 2006. Leta 2023 je Sandozova prodaja znašala 9,6 milijarde USD.

* * *

Izjava o omejitvi odgovornosti
To sporočilo za medije vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in ne dajejonobenih zagotovil za prihodnje rezultate. Podane so na podlagi trenutnih stališč in predpostavk vodstva glede prihodnjih dogodkov in uspešnosti poslovanja. Podvržene so tveganjem in negotovostim, ki med drugim vključujejo prihodnje svetovne gospodarske razmere, menjalne tečaje, zakonske določbe, tržne razmere, dejavnosti konkurentov in druge dejavnike, na katere Sandoz nima vpliva. Če se uresniči eno ali več takšnih tveganj ali negotovosti ali če se osnovne predpostavke izkažejo za napačne, se lahko dejanski rezultati bistveno razlikujejo od napovedanih ali pričakovanih. Vsaka izjava, ki se nanaša naprihodnost, izhaja samo iz razmer na datum posamezne izjave, Sandoz pa se nezavezuje, da bo javno posodabljal ali popravljal katero koli izjavo, ki se nanaša na prihodnost, razen če to zahteva zakonodaja.

- konec -