Ustvarjanje prihrankov energije in že 16. mednarodni certifikat POR za nadstandardno skrbno ravnanje na področju varstva okolja

  • V podjetju Lek, članu skupine Sandoz, so na lokaciji Lendava uvedli napredno tehnologijo hlajenja, s katero bodo prihranili okoli 950 MWh električne energije na leto, emisije CO2 pa znižali za 250 ton.
  • Lekovi strokovnjaki si v okviru projekta HVAC FIL-AI prizadevajo za zmanjšanje okoljskega odtisa klimatskih sistemov in s partnerji razvijajo energetsko učinkovite in trajnostne rešitve za farmacevtsko proizvodnjo.
  • Z aktivnim energetskim managementom dosegajo učinkovito rabo energentov in nenehno prepoznavajo priložnosti za izboljšave.
29. 1. 2024

16. zaporedni certifikat Programa odgovornega ravnanja (POR) je potrdil, da Lek uspešno nadgrajuje svoje okoljsko odgovorno poslovanje ter ostaja zavezan nadstandardnemu ravnanju. 

“V Leku posodabljajo in nadgrajujejo sistem upravljanja energetske učinkovitosti tudi z uporabo strojnega učenja in umetne inteligence. Z neprestanim spremljanjem in analizo porabe elektrike, pare, toplote, hladu in stisnjenega zraka ažurno prepoznavajo priložnosti za izboljšave.” Mojca Potočnik, Pooblaščenka za varstvo okolja v Leku

Na srečanju skupine za POR, ki je bilo osredotočeno na energetske vidike varovanja okolja, so pred dnevi znova podelili mednarodne certifikate POR. Mojca Potočnik, Lekova pooblaščenka za varstvo okolja, je na srečanju izpostavila, da v Leku posodabljajo in nadgrajujejo sistem upravljanja energetske učinkovitosti tudi z uporabo strojnega učenja in umetne inteligence. Z neprestanim spremljanjem in analizo porabe elektrike, pare, toplote, hladu in stisnjenega zraka ažurno prepoznavajo priložnosti za izboljšave. Tako so na lokaciji Lendava v obdobju od 2018 do 2022 obseg proizvodnje povečali za približno petino, število zaposlenih pa za 26 odstotkov. Z vpeljanimi izboljšavami so porabo energije kljub temu znižali za 1 %, porabo vode za 11 %, izpuste toplogrednih plinov pa za 2 %.

Na lendavski lokaciji so v letu 2023 na novo preuredili tudi distribucije v hladilnem sistemu. Dosedanja agregata so nadomestili z enim zmogljivejšim in učinkovitejšim. Z izboljšavo bodo prihranili okoli 950 MWh električne energije na leto in emisije CO2 znižali za 250 ton.

Lek je tudi dejaven član projekta HVAC FIL-AI za dvig materialne in energetske učinkovitosti v farmacevtski proizvodnji in zmanjšanje okoljskega odtisa klimatskih sistemov. Njegovi strokovnjaki skupaj s partnerji razvijajo rešitve za zmanjšanje porabe energije s prediktivnimi algoritmi in si prizadevajo, da bi z uporabo inovativnih materialov v filtrskih delih podaljšali življenjsko dobo klimatskih sistemov. Projekt se izvaja na Lekovi lokaciji v Lendavi in je delno sofinanciran v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je del evropskega načrta NextGenerationEU.

Ali veste?

  • Prve računalniško podprte sisteme za spremljanje porabe energije so v Leku vzpostavili že leta 1998, sistem aktivnega energetskega managementa pa leta 2018.
  • S količino vode, ki jo je lendavska lokacija prihranila med letoma 2018 in 2022, bi lahko napolnili kar 58 olimpijskih bazenov (vsak vsebuje 2,5 tisoč m3 vode).
  • Lek je prijavitelj projekta HVAC FIL-AI, ki ga izvaja s konzorcijskima partnerjema – podjetjema Metronik in IMP Promont.
  • Program odgovornega ravnanja (POR) je mednarodna prostovoljna pobuda kemijske industrije. V okviru programa se podjetja prostovoljno zavežejo k nadstandardno skrbnemu ravnanju in izboljšavam na področju varstva okolja, varovanja zdravja in varnosti pri delu. V Sloveniji program vodi GZS – Združenje kemijske industrije.
  • Lek ostaja zavezan prostovoljnim pobudam in visokim standardom varovanja okolja tudi s sodelovanjem v zahtevni shemi EU za okoljsko odgovorno vodenje EMAS ter izpolnjevanjem zahtev standardov ISO 14001 in 45001.
* * *

O Leku
Lek, član skupine Sandoz, je prva in najstarejša farmacevtska družba v Sloveniji, v kateri razvijamo, izdelujemo in tržimo učinkovita, varna ter kakovostna generična in podobna biološka zdravila, namenjena bolnikom po vsem svetu. Pri delu nas vodijo visoki etični standardi, inovativno razmišljanje in prebojni dosežki naših vrhunskih strokovnjakov. Z več kot 3700 sodelavci že desetletja dejavno soustvarjamo slovenski, evropski in svetovni razvojno-raziskovalni prostor. Gradimo kulturo odprtega dialoga ter ponosno in odgovorno nosimo naziv najuglednejšega delodajalca v Sloveniji.

O Sandozu
Sandoz (SIX: SDZ; OTCQX: SDZNY) je vodilni svetovni proizvajalec generičnih in podobnih bioloških zdravil s strategijo rasti, ki temelji na poslanstvu premikanja meja za bolnike. Pri zagotavljanju Sandozovih zdravil za približno 500 milijonov bolnikov po vsem svetu sodeluje 22.000 ljudi več kot 100 narodnosti, kar ustvarja pomembne prihranke na področju zdravstvenega varstva po vsem svetu in še večji skupni družbeni učinek. Njegov vodilni portfelj vsebuje več kot 1500 izdelkov, s katerimi je mogoče obravnavati širok nabor bolezni. Sandoz ima sedež v Baslu v Švici, njegova dediščina pa sega v leto 1886. Zgodovina njegovih znanstvenih prebojev vključuje Calcium Sandoz iz leta1929, prvi peroralni penicilin na svetu iz leta 1951 in prvo podobno biološko zdravilo na svetu iz leta 2006. Leta 2022 je Sandozova prodaja znašala 9,1 milijarde USD, osnovni EBITDA pa 1,9 milijarde USD.

* * *

Izjava o omejitvi odgovornosti
To sporočilo za medije vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in ne dajejo nobenih zagotovil za prihodnje rezultate. Podane so na podlagi trenutnih stališč in predpostavk vodstva glede prihodnjih dogodkov in uspešnosti poslovanja. Podvržene so tveganju in negotovosti, kar med drugim vključuje prihodnje svetovne gospodarske razmere, menjalne tečaje, zakonske določbe, tržne razmere, dejavnosti tekmecev in druge dejavnike, na katere Sandoz nima vpliva. Če se uresniči eno ali več takšnih vrst tveganja ali negotovosti, ali če se poglavitne predpostavke izkažejo za napačne, se lahko dejanski rezultati pomembno razlikujejo od napovedanih ali pričakovanih. Vsaka izjava, ki se nanaša na prihodnost, izhaja samo iz razmer na datum posamezne izjave, Sandoz pa se ne zavezuje, da bo javno posodabljal ali popravljal katerokoli izjavo, ki se nanaša na prihodnost, razen če to zahteva zakonodaja.

- konec -