Lek s certifikatom Top Employer potrjuje, da je med najboljšimi zaposlovalci

  • Lek, član skupine Sandoz, je pridobil ugledni mednarodni certifikat Top Employer za najboljšega zaposlovalca na slovenski ravni, s čimer utrjuje položaj enega najboljših in najuglednejših delodajalcev pri nas. 
  • Certifikat podjetjem z odličnimi kadrovskimi praksami in razvojnimi programi za zaposlene podeljuje mednarodna neodvisna ustanova Top Employers Institute. 
  • Lek je kot del skupine Sandoz zavezan ustvarjanju spodbudnega in kakovostnega delovnega okolja, ki vsem zaposlenim omogoča, da so najboljša različica sebe. 
18. 1. 2024

Lek, član skupine  Sandoz, je pridobil ugledni mednarodni certifikat Top Employer za najboljšega  zaposlovalca na slovenski ravni. Naziv top employer 2024 potrjuje večletno skrb  za ustvarjanje kakovostnega delovnega okolja v prvi in najstarejši farmacevtski  družbi pri nas. Lek je v vseh ocenjevanih kriterijih presegel povprečne ocene primerljivih  podjetij in se uvrstil v vrh najboljših evropskih podjetij. Prestižni  certifikat dopolnjuje naziv najuglednejšega delodajalca, certifikat TOP  investitor v izobraževanje in številna druga priznanja Lekovi kadrovski  odličnosti.

»Lek v slovenskem prostoru uživa velik ugled, saj smo kot delodajalec, gospodarski subjekt in partner zdravstvu pomemben del naše družbe. Z več kot 3000 sodelavci smo peti največji zaposlovalec v državi. Število zaposlenih ves čas povečujemo, tudi zaradi napovedanih naložb, s katerimi bomo v prihodnjih letih omogočili dodatnih 500 visokokvalificiranih delovnih mest. Zavedamo se, da so v središču našega uspeha zaposleni, za katere si ves čas prizadevamo ustvarjati dobro delovno okolje, oblikujemo pa ga na močnih vrednotah inovativnosti, sodelovanja in poguma. Ponosni smo, da našo kadrovsko odličnost prepoznavajo tudi na mednarodni ravni, največje priznanje pa so številni talenti, ki nas vedno znova izberejo za svojega delodajalca,« je povedal Robert  Ljoljo, predsednik uprave Leka in predsednik Sandoza Slovenija.

Lek presegel primerljiva evropska podjetja      

Certifikat za najboljšega zaposlovalca je namenjen podjetjem z odličnimi kadrovskimi praksami in razvojnimi programi za zaposlene. Certifikat podeljuje mednarodna neodvisna ustanova Top Employers Institute na podlagi raziskave, ki ocenjuje šest kadrovskih področij z 12 merili, kot so strategija za ljudi, delovno okolje, pridobivanje talentov, učenje, dobro počutje, raznolikost in vključenost ter drugi.

Povprečna ocena Leka je znašala 92,6 odstotka, kar je višje od povprečja sodelujočih evropskih podjetij, ki je znašalo 85,4 odstotka. Družba Lek je v vseh ocenjevanih merilih presegla povprečne ocene primerljivih podjetij na evropski ravni. Najvišjo možno oceno (100 odstotkov) je podjetje prejelo za področja poslovna strategija, delovno okolje,  spremljanje delovne uspešnosti, možnosti kariernega razvoja, vrednote in namen  ter etiko in integriteto. Od drugih primerljivih evropskih podjetij je družba  Lek izrazito izstopala na področju omogočanja blaginje zaposlenim (za 14 odstotkov  višja ocena od povprečne), upravljanja trajnostne naravnanosti in možnosti  kariernega razvoja.

Vlaganje v razvoj  talentov in nenehna izboljšava delovnega okolja 

Delovanje Leka temelji na močnih vrednotah in kulturi, ki zaposlenim omogoča, da v celoti prepoznajo in sprostijo svoje talente in ustvarjalnost. Na trgu, na katerem je bitka za talente neizprosna, je skrb za ljudi in njihovo dobro počutje ključnega pomena: »S programi, povezanimi z zaposlenimi, in vsakodnevnimi prizadevanji krepimo položaj delodajalca, ki zagotavlja vključujoče pogoje za uresničevanje potenciala zaposlenih in prispeva k namenu našega podjetja. Certifikat Top employer je priznanje za naše prakse in težnje po izgradnji delovnega okolja, usmerjenega v zaposlene, s prostorom za rast, biti to, kar smo, uresničevati svojo raznolikost.

Še naprej si bomo prizadevali razvijati dobre prakse in ustvarjati navdihujoče delovno mesto za sedanje in bodoče zaposlene, kjer ponujamo edinstvene priložnosti za profesionalni razvoj v globalnem prostoru. Ponosni smo, da vedno znova dokazujemo svojo odličnost na področju človeških virov in vsem zaposlenim se zahvaljujem za njihov prispevek k ustvarjanju dobrega delovnega vzdušja, odprte komunikacije in sodelovanja.

Certifikat Top Employer 2024 je priznanje za močno konkurenčnost Lekovega delovnega okolja, v katerem zaposlenim ponujamo napredne oblike dela in edinstvene priložnosti za profesionalni in karierni razvoj v mednarodnem prostoru. Upravljanje talentov je ena naših prednosti, saj želimo biti prva izbira za najbolj obetavne in nadarjene nove kandidate. V sodelovanju z univerzami, raziskovalnimi inštituti in drugimi izobraževalnimi ustanovami vlagamo v razvoj talentov tako v podjetju in tudi širše v družbenem ekosistemu,« je povedala Paulina Pazio, direktorica Kadrov in članica uprave Leka.

Lek – zgled odličnosti  in vključevanja

Priznanje Lekovi kadrovski odličnosti Top Employer dopolnjuje naziv najuglednejšega delodajalca, ki ga je Lek v letu 2023 prejel od portala MojeDelo.com. Lek je prepoznan tudi kot podjetje, ki nadpovprečno vlaga v izobraževanje in razvoj zaposlenih, kar dokazuje s certifikatom TOP investitor v izobraževanje, pohvalijo pa se lahko tudi s certifikati Invalidom prijazno podjetje, Družini prijazno podjetje in LGBT prijazno podjetje. »Zaposleni so naše bistvo, zato ustvarjamo delovno okolje, ki nam omogoča, da smo najboljša različica sebe,« je dodala Paulina  Pazio.

* * *

O Leku
Lek, član skupine Sandoz, je prva in najstarejša farmacevtska družba v Sloveniji, v kateri razvijamo, izdelujemo in tržimo učinkovita, varna ter kakovostna generična in podobna biološka zdravila, namenjena bolnikom po vsem svetu. Pri delu nas vodijo visoki etični standardi, inovativno razmišljanje in prebojni dosežki naših vrhunskih strokovnjakov. Z več kot 3700 sodelavci že desetletja dejavno soustvarjamo slovenski, evropski in svetovni razvojno-raziskovalni prostor. Gradimo kulturo odprtega dialoga ter ponosno in odgovorno nosimo naziv najuglednejšega delodajalca v Sloveniji.

O Sandozu
Sandoz (SIX: SDZ; OTCQX: SDZNY) je vodilni svetovni proizvajalec generičnih in podobnih bioloških zdravil s strategijo rasti, ki temelji na poslanstvu premikanja meja za bolnike. Pri zagotavljanju Sandozovih zdravil za približno 500 milijonov bolnikov po vsem svetu sodeluje 22.000 ljudi več kot 100 narodnosti, kar ustvarja pomembne prihranke napodročju zdravstvenega varstva po vsem svetu in še večji skupni družbeni učinek. Njegov vodilni portfelj vsebuje več kot 1500 izdelkov, s katerimi je mogoče obravnavati širok nabor bolezni. Sandoz ima sedež v Baslu v Švici, njegova dediščina pa sega v leto 1886. Zgodovina njegovih znanstvenih prebojev vključuje Calcium Sandoz iz leta 1929, prvi peroralni penicilin na svetu iz leta 1951 in prvo podobno biološko zdravilo na svetu iz leta 2006. Leta 2022 je Sandozova prodaja znašala 9,1 milijarde USD, osnovni EBITDA pa 1,9 milijarde USD.

* * *

Izjava o omejitvi odgovornosti
To sporočilo za medije vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in ne dajejo nobenih zagotovil za prihodnje rezultate. Podane so na podlagi trenutnih stališč in predpostavk vodstva glede prihodnjih dogodkov in uspešnosti poslovanja. Podvržene so tveganju in negotovosti, kar med drugim vključuje prihodnje svetovne gospodarske razmere, menjalne tečaje, zakonske določbe, tržne razmere, dejavnosti tekmecev in druge dejavnike, nakatere Sandoz nima vpliva. Če se uresniči eno ali več takšnih vrst tveganja ali negotovosti, ali če se poglavitne predpostavke izkažejo za napačne, se lahko dejanski rezultati pomembno razlikujejo od napovedanih ali pričakovanih. Vsaka izjava, ki se nanaša na prihodnost, izhaja samo iz razmer na datum posamezne izjave, Sandoz pa se ne zavezuje, da bo javno posodabljal ali popravljal katerokoli izjavo, ki se nanaša na prihodnost, razen če to zahteva zakonodaja.

- konec -