V Lendavi po načrtih začeli gradnjo največje naložbe v Lekovi zgodovini

  • V navzočnosti predsednika Vlade RS dr. Roberta Goloba, veleposlanice Švicarske konfederacije v Sloveniji Gabriele Schreier, ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaža Hana, predsednika uprave Sandoza Richarda Saynorja ter predsednika uprave Leka Roberta Ljolja je simbolično stekla prva faza gradnje največje neposredne tuje naložbe v Sloveniji in ene najvišjih v slovenskem gospodarstvu doslej.
  • Visokotehnološki center za biofarmacevtsko proizvodnjo v Lendavi v vrednosti najmanj 400 milijonov dolarjev je strateškega pomena za nadaljnjo rast samostojnega Sandoza, ki želi postati vodilno farmacevtsko podjetje v svetu za podobna biološka zdravila.
  • Načrtujejo, da bodo v Lendavi vzpostavili najbolj učinkovito proizvodnjo učinkovin za biološka zdravila v Evropi, s čimer se bo še okrepila vloga Slovenije na tem hitro rastočem farmacevtskem področju.
12. 12. 2023

S sestavljanjem dvojne DNK-vijačnice so danes v Lendavi počastili 70-letnico njenega odkritja, ki je postavilo temelje za razvoj bioloških in nato podobnih bioloških zdravil, ter simbolično začeli prvo fazo gradnje novega Lekovega visokotehnološkega centra za biofarmacevtsko proizvodnjo.

Prvi od treh objektov, ki bodo zgrajeni na območju sedanje Lekove lokacije v Lendavi, bo namenjen generiranju energentov za obstoječo proizvodnjo in potrebe prihodnjega centra za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila. Center bosta sestavljala še najsodobnejši proizvodni in skladiščni objekt. Skupne površine vseh bodo obsegale 40.000 m. Obratovanje centra bo predvidoma steklo do konca leta 2026.

Podobna biološka zdravila omogočajo prihranke ter povečuje vzdržnost zdravstvenih sistemov. Biofarmacevtska proizvodnja je zahtevna in pogojuje najvišjo stopnjo čistosti, obenem pa so zanjo značilni nizki vplivi na okolje. Novi center je zasnovan tako, da vključuje najboljšo razpoložljivo tehnologijo za zmanjševanje porabe energije in naravnih virov.

V Lendavi nameravajo vzpostaviti tudi najbolj učinkovito proizvodnjo učinkovin za biološka zdravila v Evropi. S tem bodo podprli Sandozove ambicije, da razširi delež podobnih bioloških zdravil v svojem portfelju ter odgovori na naraščajoče potrebe po zdravljenju z njimi, ki samo v Evropi ni dostopno več sto tisoč bolnikom[1].  S centrom, v katerem bo 330 novih zaposlitev, bo Pomurje vstopilo v  najsodobnejšo vejo farmacije. Pridobitev bo pospešila medsektorsko sodelovanje  in prispevala h krepitvi razvojne moči Vzhodne kohezijske regije.  

Predsednik Vlade  Republike Slovenije dr. Robert Golob  je ob današnji slovesnosti povedal: »Hvaležen sem Sandozu, da je prepoznal  Slovenijo kot svojo ključno točko razvoja, na kateri bo gradil svojo  prihodnost. Menim, da gre za zelo lepo simbiozo med Sandozom in Slovenijo in  verjamem, da bomo skupaj znali to simbiozo izkoristiti v dobrobit obeh strani.  Tako Slovenije, Prekmurja, Lendave kot tudi Sandoza in globalnega trga zdravil.  Na področju bio farmacije nam je v Sloveniji že uspelo postati mala Švica. S  tem, ko vlagamo v znanost in razvoj omogočamo, da se bodo podobne male Švice  zgodile tudi na drugih področjih. Skozi znanost in razvoj namreč lahko  ustvarjamo visokotehnološka delovna mesta, podprta z znanjem naših ljudi, ki bo  prepoznano v celem svetu in zaradi katerega bo kapital iz celega sveta pritekel  v Slovenijo. In seveda bomo na koncu imeli vsi od tega več, tako lokalno okolje  kot tudi država. In to je ta pot, po kateri bomo hodili naprej.«

Predsednik uprave Sandoza Richard Saynor je izpostavil: »Naložba v Lendavi temelji na močni tradicija Leka v Sloveniji in krepi razvojni potencial pomurske regije, zlasti glede na bližino naših obstoječih proizvodnih in komercialnih dejavnosti. Novi proizvodni center za podobna biološka zdravila bo še dodatno okrepil naše proizvodne zmogljivosti in podprl naše ambicije za spodbujanje nadaljnje rasti globalnega portfelja podobnih bioloških zdravil. Nov center in možnost nadaljnjih naložb in razširitev proizvodnje sta znak, da Sandoz še naprej ostaja zavezan Sloveniji.«

Robert Ljoljo, predsednik uprave Leka, se je zahvalil za dosedanjo podporo državi in poudaril razvojni potencial naložbe: »Slovenija in Sandoz bosta z izvedbo naložbe v Lendavi okrepila svojo vlogo pri dostopnem zdravljenju bolezni, ki jih klasična zdravila ne zdravijo. V polnem zagonu je že začetni tim naših strokovnjakov, v katerem je 35 izvrstnih sodelavcev. Postopoma se jim bodo pridružili visoko usposobljeni kadri z različnih področij, od farmacije, kemije in biokemije do informacijskih tehnologij in avtomatizacije procesov. Kot najuglednejši delodajalec se zavedamo naše soodgovornosti, da najboljše talente zadržimo doma.«

Lendavska lokacija bo po začetku polnega delovanja ključnega pomena za proizvodnjo učinkovin za Sandozova podobna biološka zdravila za zdravljenje bolnikov na področju revmatologije, onkologije in imunologije.

Ali veste?

  • V  Leku Lendava, kjer sedaj delujeta dve enoti, je 775 redno zaposlenih, med njimi več kot 30 % iz občine Lendava, več kot 85 % iz Pomurja. V enoti Antiifektivi Lendava poteka proizvodnja učinkovine najbolje prodajanega Sandozovega širokospektralnega antibiotika. Enota Trdni  izdelki Lendava je največji obrat za pakiranje trdnih farmacevtskih izdelkov v Sandozu.
  • Potrebe po tarčnem zdravljenju bolezni, ki jih klasična zdravila ne zdravijo, so zlasti na področjih imunologije, onkologije, revmatologije in endokrinologije.
  • Podobna biološka zdravila so od leta 2006, odkar so bila uvedena, do leta 2022 ustvarila več kot 30 milijard evrov skupnih prihrankov v evropskih zdravstvenih sistemih in imajo ključno vlogo pri premagovanja neenakosti v dostopu do zdravljenja po svetu.
  • Globalno povpraševanje po podobnih bioloških zdravilih strmo narašča. Do leta 2030 bo okoli 120 biološkim zdravilom prenehal patent. Predvidena je rast trga podobnih bioloških zdravil iz 29 milijard EUR v letu 2022 na 111 milijard EUR do leta 2031.


* * *

O Leku
Lek, član skupine Sandoz, je prva in najstarejša farmacevtska družba v Sloveniji, kjer razvijamo, izdelujemo in tržimo učinkovita, varna ter kakovostna generična in podobna biološka zdravila, namenjena bolnikom po vsem svetu. Pri delu nas vodijo visoki etični standardi, inovativno razmišljanje in prebojni dosežki naših vrhunskih strokovnjakov. Zveč kot 3700 sodelavci že desetletja dejavno soustvarjamo slovenski, evropski in svetovni razvojno-raziskovalni prostor. Gradimo kulturo odprtega dialoga in ponosno ter odgovorno nosimo naziv najuglednejšega delodajalca v Sloveniji.

O Sandozu
Sandoz(SIX: SDZ; OTCQX: SDZNY) je vodilni svetovni proizvajalec generičnih in podobnih bioloških zdravil s strategijo rasti, ki temelji na njegovem poslanstvu: premikanje meja za bolnike. Pri zagotavljanju Sandozovih zdravil za približno 500 milijonov bolnikov po vsem svetu sodeluje 22.000 ljudi več kot 100 narodnosti, kar ustvarja znatne prihranke na področju zdravstvenega varstva po vsem svetu in še večji skupni družbeni učinek. Njegov vodilni portfelj vsebuje več kot 1500 izdelkov, s katerimi se obravnava širok nabor bolezni. Sandoz ima sedež v Baslu v Švici, njegova dediščina pa sega v leto 1886. Zgodovina njegovih znanstvenih prebojev vključuje Calcium Sandoz iz leta 1929, prvi peroralni penicilin na svetu iz leta 1951 in prvo podobno biološko zdravilo na svetu iz leta 2006. Leta 2022 je Sandozova prodaja znašala 9,1 milijarde USD, osnovni EBITDA pa 1,9 milijarde USD.

* * *

Izjava o omejitvi odgovornosti
To sporočilo za medije vsebuje izjave ki se nanašajo na prihodnost in ne dajejo nobenih zagotovil za prihodnje rezultate. Podane so na podlagi trenutnih stališč in predpostavk vodstva glede prihodnjih dogodkov in uspešnosti poslovanja. Podvržene so tveganjem in negotovostim, ki med drugim vključujejo prihodnje svetovne gospodarske razmere, menjalne tečaje, zakonske določbe, tržne razmere, dejavnosti konkurentov in druge dejavnike, nakatere Sandoz nima vpliva. Če se uresniči eno ali več takšnih tveganj ali negotovosti ali če se osnovne predpostavke izkažejo za napačne, se lahko dejanski rezultati bistveno razlikujejo od napovedanih ali pričakovanih. Vsaka izjava, ki se nanaša na prihodnost, izhaja samo iz razmer na datum posamezne izjave, Sandoz pa se ne zavezuje, da bo javno posodabljal ali popravljal katerokoli izjavo, ki se nanaša na prihodnost, razen če to zahteva zakonodaja.

- konec -