Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

4. 8. 2023

Na podlagi člena 147 Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS št.77/2018, s spremembami, »ZTFI-1«) v povezavi s členom 140(2) ZTFI-1, družba Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova ulica 57, 1526 Ljubljana (»Lek«ali »Družba«), objavlja naslednje sporočilo:

Družba kot izdajatelj delnic z oznako NVRR je dne 2. 8. 2023 prejela 2 obvestili glede spremembe pomembnega deleža v skladu z ZTFI-1 in Sklepom o informacijah o pomembnih deležih (Uradni list RS št. 30/19, »Sklep«), in sicer s strani družbe Novartis Pharma AG, delniške družbe (Aktiengesellschaft), ustanovljene po švicarskem pravu in vpisane v poslovni register kantona Basel-Stadt, Švica, pod registrsko številko CHE 106.052.527, s poslovnim naslovom na Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Švica (»Novartis Pharma AG«) in družbe Sandoz AG, delniške družbe (Aktiengesellschaft), ustanovljene po švicarskem pravu in vpisane v poslovni register kantona Basel-Stadt, Švica, pod registrsko številko CHE 103.977.765, s poslovnim naslovom na Lichtstrasse 35, 4056, Švica (»Sandoz AG«). Iz obvestil izhaja, da sta družbi Novartis Pharma AG in Sandoz AG dne 27. 7. 2023 sklenili zavezovalni posel o prodaji delnic, s katerim sta se dogovorili o prodaji in prenosu 1.933.176 delnic z oznako NVRR, kar predstavlja 100,00 % glasovalnih pravic v Družbi, ter so bile istega dne delnice Družbe (ter s tem tudi glasovalne pravice) prenesene na Sandoz AG.

Kopiji obeh obvestil sta priloga temu obvestilu.

Novartis
Sandoz


Za dodatne informacije se obrnite na:
Gregorja Makuca
Korporativne zadeve
Lek farmacevtska družba d.d.
telefon: 01 580 22 43

gregor.makuc@sandoz.com