Lek je prejemnik listine Invalidom prijazno podjetje

  • Družba Lek je prejela nagrado za dobro prakso pri zaposlovanju oseb z invalidnostjo za leto 2021 in naziv Invalidom prijazno podjetje.
  • Nagrado podeljuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podjetjem, ki z zaposlovanjem ranljivih skupin, predvsem oseb z invalidnostjo, vzpostavljajo ravnovesje med tehnološkim razvojem in družbeno odgovornim zaposlovanjem.
  • Novartisova pobuda Raznolikost, pravičnost in vključenost v Sloveniji deluje na štirih področjih: osebe z invalidnostjo, medgeneracijsko sodelovanje, raznoliki talenti in skupnost LGBTQI+.
27. 9. 2022

Družba Lek, ki je del Novartisa, je prejela nagrado za dobro prakso pri zaposlovanju oseb z invalidnostjo za leto 2021, ki jo podeljuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Podjetje je zavezano enakopravnosti in vključenosti oseb s trajnimi prirojenimi ali pridobljenimi okvarami. Listina Invalidom prijazno podjetje je pomembno priznanje Leku za korake, ki jih je v zadnjem  letu naredil pri zaposlovanju oseb z invalidnostjo.

»Invalidnost je del človekovega stanja in od nas zahteva, da smo bolj zavedni in vključujoči. Vsi skupaj smo odgovorni za ustvarjanje varnega in podpornega delovnega okolja, ki spodbuja različne sposobnosti in prednosti vseh nas. Vključevanje in spoštovanje oseb z invalidnostjo pomeni zagotavljati možnost njihovega udejstvovanja v vseh dejavnostih, v katere je vključena splošna populacija, pri čemer so odstranjene vse morebitne ovire,« je ob prejemu listine dejala Paulina Pazio, direktorica Kadrov v Leku.

Družba Lek z različnimi dejavnostmi zagotavlja možnosti zaposlitev oseb z invalidnostjo, ohranjanje delovnih mest in njihovo prilagoditev potrebam sodelavcev z invalidnostjo. V letu 2021 so opravili skrbni pregled stavb dveh največjih lokacij in se letos, skladno z zastavljenim načrtom, lotili postopne prenove prostorov z upoštevanjem smernic za zagotavljanje dostopnosti gibalno oviranim osebam. Te upoštevajo tudi pri novih gradnjah.

Na poti postati invalidom prijazno podjetje Lek aktivno sodeluje s številnimi organizacijami: z Zvezo paraplegikov Slovenije, Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije, Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije, Šentprimo, Zvezo za šport invalidov Slovenije – Slovenskim paralimpijskim komitejem in Društvom študentov invalidov Slovenije. Med drugim jim redno posreduje obvestila o objavljenih delovnih mestih in drugih priložnostih za sodelovanje. Kot dobro prakso zgodnjega vključevanja invalidov v delovni proces podjetje izpostavlja delovno prakso dveh dijakov z motnjo avtističnega spektra in študentsko delo osebe z motnjo sluha, ki so jih sprejeli v preteklem letu.

Poleg omenjenih dejavnosti Lek veliko truda vlaga tudi v ozaveščanje sodelavcev in vodij. Z internimi izobraževanji sodelavcem približujejo tematiko invalidnosti ter jih opremijo z znanjem in veščinami, kako lahko pomagajo pri boljši vključenosti in ustvarjanju varnega prostora v podjetju. Za spodbujanje zaposlovanja oseb z invalidnostjo ter odkrivanje in naslavljanje predsodkov je Lek lani razširil tudi svoj tradicionalni zaposlitveni dogodek Karierni zajtrk in nanj s pomočjo partnerskih organizacij povabil osebe z invalidnostjo.

»Raznolikost, pravičnost  in vključenost so temeljne vrednote družbe Lek, ki deluje znotraj Novartisa. Trdno verjamemo, da morajo biti vsi ljudje obravnavani enakovredno in spoštljivo ter imeti enake možnosti. Zato želimo s številnimi praksami zagotoviti delovno  okolje, v katerem so sodelavci – ne glede na njihove morebitne okoliščine ali  omejitve – cenjeni zaradi svojih sposobnosti in prispevka k našemu skupnemu poslanstvu odkrivati nove poti za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi,« je svoje misli strnila Tanja Sinigoj, vodja pobude Raznolikost, pravičnost in  vključenost v Novartisu v Sloveniji, ki je skupaj s Kristino Lampič, vodjo Skupine za vključevanje oseb z invalidnostjo v delovno okolje, na svečani podelitvi prevzela listino Invalidom prijazno podjetje.


* * *

Novartis je vodilni ponudnik zdravil v Sloveniji, kjer delujejo Lek d.d., Novartis Pharma Services Inc., Podružnica v Sloveniji, in Sandoz d.d. Skupaj gradimo in ohranjamo ugled dinamične, etične in zaupanja vredne farmacevtske družbe. V Leku razvijamo, izdelujemo in tržimo učinkovita, varna in kakovostna zdravila ter farmacevtske učinkovine. S svojim znanjem, kakovostjo in izkušnjami smo pridobili pomembno vlogo v Novartisu. Vpeti smo v Novartisovo organizacijsko strukturo, predvsem v Novartisove dejavnosti, Globalni razvoj zdravil in generično divizijo Sandoz. Smo vodilni Sandozov razvojni center in ena ključnih razvojnih lokacij za tehnološko zahtevne projekte. Veliko vlagamo v razvoj ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Novartis je od leta 2003 v Slovenijo vložil že več kot 3 milijarde evrov.

Sandoz
Novartisova divizija Sandoz je vodilna družba na svetu med generičnimi in podobnimi biološkimi zdravili. Naš namen je utirati pot dostopni zdravstveni oskrbi bolnikov z razvijanjem in trženjem novih, cenovno dostopnih rešitev, ki izpolnjujejo izkazane medicinske potrebe. Naš cilj je postati vodilna in najbolj cenjena generična farmacevtska družba na svetu. Naš portfelj obsega širok krog molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja; v letu 2021 so predstavljale prodajo v višini 9,6 milijarde ameriških dolarjev.

Novartis
Novartis odkriva nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Smo vodilna farmacevtska družba na svetu, ki z uporabo inovativne znanosti in digitalnih tehnologij spreminja način zdravljenja na področjih, kjer so izkazane velike zdravstvene potrebe. Pri naših prizadevanjih za odkrivanje novih zdravil se dosledno uvrščamo med svetovne družbe, ki največ vlagajo v raziskave in razvoj. Novartisovi izdelki dosegajo skoraj 800 milijonov ljudi po vsem svetu. Nenehno iščemo inovativne poti za širjenje dostopa do naših najnovejših zdravil. Skupina Novartis v svojih družbah po vsem svetu zaposluje približno 108.000 ljudi več kot 140 narodnosti. Za dodatne informacije obiščite www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno navoljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Zadodatne informacije se obrnite na:
Gregorja Makuca
Komuniciranje in zunanje zadeve
Lek farmacevtska družba d.d.
telefon: 01 580 22 43

gregor.makuc@sandoz.com