Reševanje podatkovnih izzivov farmacevtske industrije na drugem hekatonu Novartisa v Sloveniji

18. 5. 2022

V organizaciji  Novartisa v Sloveniji in podjetja za informacijsko tehnologijo Axiologo se je končal  drugi Podatkovni hekaton (Pharma DataHack 2.0). Tekmovanje, ki udeležencem  omogoča reševanje podatkovnih izzivov, s katerimi se sooča Novartis v  Sloveniji, je združilo udeležence različnih generacij z naravoslovnim in  tehničnim znanjem. Dogodek podpira Novartisovo usmeritev v razvoj in  inovativnost s pomočjo podatkovne znanosti in digitalizacije.

Novartis v Sloveniji in podjetje Axiologo sta med 14. aprilom in 13. majem organizirala spletni dogodek Pharma DataHack, na katerem so tekmovalci iz osmih držav reševali štiri konkretne podatkovne izzive Novartisa v Sloveniji. Udeleženci so se imeli možnost preizkusiti v različnih izzivih farmacevtske industrije, kot so razvoj aplikacije za spremljanje procesa izobraževanja zaposlenih, razvoj orodja za iskanje spletnih podatkov v razvoju farmacevtskih izdelkov in zbiranje, statistična obdelava ter vizualizacija internih in eksternih podatkov. Najbolje se je med podatki znašla zmagovalna ekipa, ki so jo sestavljali Eric Solinas in Isabella Dario, oba iz Italije, Anton Vladyka iz Ukrajine ter Tadej Magajna iz Slovenije. Uspešno so rešili izziv s področja tržnih raziskav in  spremljanja kompetenc v farmacevtski industriji. »Pharma DataHack 2.0 je bil edinstvena izkušnja, ki nam je pomagala okrepiti znanje podatkovne znanosti, izboljšati veščine sodelovanja v skupini in razumeti resnične izzive farmacevtske industrije. Za razliko od tradicionalnih hekatonov, kjer si udeleženci običajno sami izberejo ekipe, so ekipe na Pharma DataHacku 2.0 oblikovali organizatorji. To je zagotovilo, da so udeleženci prihajali iz različnih okolij in ponudili različne poglede na izzive. Sami izzivi so bili skrbno premišljeni in zdi se, da je vsak našel pravi kompromis med teoretičnimi izzivi in iskanjem rešitev za izzive iz resničnega sveta. V našem primeru se je izziv, ki smo ga dobili, sprva zdel kot nekaj, česar v določenem časovnem okviru ne moremo razrešiti. Toda osredotočenost na sodelovanje v ekipi, odlična podpora mentorjev in organizatorjev ter – priznam – tudi precej sreče so nam omogočili, da smo na koncu dosegli nekaj, na kar smo lahko upravičeno ponosni,« je v imenu zmagovalne ekipe povedal Tadej Magajna.

Dogodek je udeležencem poleg tekmovanja omogočil tudi povezovanje s ključnimi strokovnjaki iz Novartisa v Sloveniji in Axiologa ter sodelovanje s strokovnjaki podatkovne analitike s celega sveta. Novo znanje so nabirali tudi na strokovnih predavanjih in delavnicah o z digitalizacijo povezanih temah. »Udeleženci letošnjega tekmovanja Pharma DataHack so se zares izkazali. Kljub kompleksnim podatkovnim izzivom je bila vsaka rešitev temeljito dodelana in pripravljena za uporabo. Kot mentor ene od ekip sem bil navdušen nad zagonom, iznajdljivostjo in vključenostjo udeležencev. Ustvarili smo spodbudno mednarodno okolje, kjer so ideje cvetele, inovativne rešitve pa so bile učinkovito izpeljane. Takih dogodkov si še želim in verjamem, da bomo v prihodnjih letih Podatkovni hekaton nadgradili,« je povedal Klemen Kreft, raziskovalec v Razvojnem centru Slovenije.

Podatkovni hekaton je eden izmed načinov, s katerim Novartis v Sloveniji ostaja v stiku s perspektivnimi strokovnjaki z različnih področij in širi svojo mrežo partnerstev: »Našo ambicijo biti vodilno farmacevtsko podjetje na svetu dodatno utrjujemo s povezovanjem z nadarjenimi študenti ter strokovnjaki, in tudi s sodelovanjem ter izmenjavo izkušenj z različnimi podjetji. Farmacevtska industrija postaja vedno bolj interdisciplinarna, naši izzivi praviloma zahtevajo določeno digitalno pismenost, tehnična in ne nazadnje tudi družboslovna znanja. Tovrstni dogodki nam omogočajo, da razširimo svojo bazo talentov, ki bodo morda nekoč svojo kariero nadaljevali v Novartisu,« je povedala dr. Darja Ferčej Temeljotov, vodja strateških projektov v Novartisu v Sloveniji.