Neodvisne presoje potrdile Lekovo kakovost na področju zdravja, varnosti in okolja

  • Lek, del Novartisa, dosega najvišje standarde kakovosti s temeljitim,  notranjim in neodvisnim programom presoj na vseh lokacijah.
  • Certifikat EU EMAS za okoljsko odgovorno vodenje poslovanja je prejel in  obnovil kot edino farmacevtsko podjetje v Sloveniji doslej ter obenem kot edina  gospodarska družba v tolikšnem obsegu. Ponovno je izpolnil tudi zahteve  okoljskega standarda ISO 14001 ter sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu  ISO 45001.
  • Uspešno je štirinajstič zapored izpolnil zahteve certifikata odgovornega  ravnanja POR.
14. 3. 2022

V samo nekaj tednih je Lek, ki je del Novartisa, uspešno prestal neodvisna preverjanja štirih mednarodnih sistemov na področju varnosti, zdravja in okolja na vseh lokacijah. Izvedenci so ob koncu ločenih presoj ugotovili, da so Lekovi procesi in postopki usklajeni ne le z zakonodajo in strogimi Novartisovimi notranjimi predpisi, temveč tudi s sistemi EU EMAS za okoljsko odgovorno vodenje poslovanja in okoljskega standarda ISO 14001 ter vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001 in z mednarodnim certifikatom odgovornega ravnanja za kemijsko panogo POR. 

Visoka merila  in zahteve na vseh štirih lokacijah

Kot je povedala Eva Podgoršek, vodja enote Zdravje, varnost in okolje (ZVO) v Novartisu v Sloveniji, je namen Lekovega temeljitega, notranjega in neodvisnega programa presoj na področju zdravja, varnosti in okolja vzdrževanje visokih standardov kakovosti, ki jih od Novartisa pričakujejo bolniki in drugi deležniki. Enotna merila in pristop h kakovosti uveljavljajo na vseh lokacijah, to je v Ljubljani, Mengšu, Lendavi in na Prevaljah. Nadzorni pregledi pa obsegajo vse poslovne funkcije in vključujejo tudi dobavitelje.

V sistem EU za okoljevarstveno vodenje je Lek vključen kot edino farmacevtsko podjetje v Sloveniji in je tudi edina gospodarska družba pri nas, ki ga uveljavlja v tolikšnem obsegu, na štirih lokacijah: v Ljubljani, Mengšu, na Prevaljah in v Lendavi.

Projekt krožnega gospodarstva, ki  prinaša večstranske koristi

Uspešne in obenem obsežne presoje so odraz ozaveščenih ter usposobljenih zaposlenih, procesnih izboljšav in naložb v najboljše razpoložljive tehnologije. V okviru pridobitve certifikata POR so tako predstavili učinke projekta krožnega gospodarstva in uvedbo vračanja parnega kondenzata v javno omrežje za daljinsko ogrevanje, ki poteka v sodelovanju z Energetiko Ljubljana. Naložba se je povrnila v enem letu in že dve leti prinaša večstranske prihranke pri porabi vode in toplotne energije ter zmanjšuje izpuste CO2 in ekonomske stroške.

Ste  vedeli?

  • S projektom krožnega gospodarstva Lek in partner Energetika Ljubljana skupaj prihranita letno 51.000 m3 vode, pri čemer Energetika Ljubljana prihrani 36.000 mvode, ki jo Lek vrača v njen sistem daljinskega ogrevanja. Pri ogrevanju vode Energetika Ljubljana letno prihrani 3000 MWh energije, s čimer zmanjša emisije CO2 v ozračje za 1100 ton, ponovno porabljena toplota pa zadošča za celoletno oskrbo 300 stanovanj v velikosti 70 m2. Lek ob tem prihrani 15.000 m3 hladilne mehčane vode, ki bi bila sicer potrebna za hlajenje parnega kondenzata.
  • Zahteve po razkritjih trajnostnih kazalnikov in drugih informacij ter njihovem komuniciranju so del zahtev sistema EU EMAS za okoljsko odgovorno vodenje poslovanja in okoljskega standarda ISO 14001 ter standarda za trajnostno poročanje GRI.
  • Vsi Novartisovi zaposleni so usposobljeni za razumevanje pomena varnosti bolnikov in kakovosti procesov, usposabljanja pa so predmet rednih preverjanj.

Certifikat Programa odgovornega ravnanja 2022  

* * *

Program odgovornega ravnanja – POR je nastal kot mednarodna prostovoljna pobuda »Responsible Care« leta 1985 v  Kanadi. Danes njeno poslanstvo spodbujata ICCA (Mednarodni svet kemijskih  združenj) in CEFIC (Evropski svet kemijske industrije). Je zaščitena blagovna  znamka, ki jo lahko uporabljajo zgolj podjetja in združenja, sodelujoča v programu izvajanja nadstandardno skrbnega ravnanja in pospeševanja napredka glede varovanja zdravja, varnosti pri delu ter varstva okolja. Cilj programa je  stalno izboljševanje dosežkov na omenjenih področjih, kar se meri s 16  parametri. Za svoja prizadevanja ter transparentno poročanje o svojih dejavnostih podjetja prejmejo certifikate POR in letno dovoljenje za uporabo  logotipa. POR v Sloveniji vodi Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) – Združenje  kemijske industrije.

Novartis je vodilni ponudnik zdravil v Sloveniji, kjer delujejo Lek d.d., Novartis Pharma Services Inc., Podružnica v Sloveniji, in Sandoz d.d. Skupaj gradimo in ohranjamo ugled dinamične, etične in zaupanja vredne farmacevtske družbe. V Leku razvijamo, izdelujemo in tržimo učinkovita, varna in kakovostna zdravila ter farmacevtske učinkovine. S svojim znanjem, kakovostjo in izkušnjami smo pridobili pomembno vlogo v Novartisu. Vpeti smo v Novartisovo organizacijsko strukturo, predvsem v Novartisove dejavnosti, Globalni razvoj zdravil in generično divizijo Sandoz. Smo vodilni Sandozov razvojni center in ena ključnih razvojnih lokacij za tehnološko zahtevne projekte. Veliko vlagamo v razvoj ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Novartis je od leta 2003 v Slovenijo vložil že več kot 3 milijarde evrov.

Sandoz
Novartisova divizija Sandoz je vodilna družba na svetu med generičnimi in podobnimi biološkimi zdravili. Naš namen je utirati pot dostopni zdravstveni oskrbi bolnikov z razvijanjem in trženjem novih, cenovno dostopnih rešitev, ki izpolnjujejo izkazane medicinske potrebe. Naš cilj je postati vodilna in najbolj cenjena generična farmacevtska družba na svetu. Naš portfelj obsega širok krog molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja; v letu 2021 so predstavljale prodajo v višini 9,6 milijarde ameriških dolarjev.

Novartis
Novartis odkriva nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Smo vodilna farmacevtska družba na svetu, ki z uporabo inovativne znanosti in digitalnih tehnologij spreminja način zdravljenja na področjih, kjer so izkazane velike zdravstvene potrebe. Pri naših prizadevanjih za odkrivanje novih zdravil se dosledno uvrščamo med svetovne družbe, ki največ vlagajo v raziskave in razvoj. Novartisovi izdelki dosegajo skoraj 800 milijonov ljudi po vsem svetu. Nenehno iščemo inovativne poti za širjenje dostopa do naših najnovejših zdravil. Skupina Novartis v svojih družbah po vsem svetu zaposluje približno 108.000 ljudi več kot 140 narodnosti. Za dodatne informacije obiščite www.novartis.com.

* * *

Vsporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovediobsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno navoljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bibili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Zadodatne informacije se obrnite na:
Gregorja Makuca
Komuniciranje in zunanje zadeve
Lek farmacevtska družba d.d.
telefon: 01 580 22 43

gregor.makuc@sandoz.com