Novartis v Sloveniji je ponosni sponzor slovenskega parašporta

1. 3. 2022

Družba Lek, ki je del Novartisa, je sklenila partnerstvo z Zvezo za šport invalidov – Slovenskim paralimpijskim komitejem (Zveza ŠIS – SPK). Novartis v Sloveniji s partnerstvom nadaljuje dosedanje aktivnosti s področja raznolikosti in vključenosti, ki ga podjetje nagovarja preko štirih stebrov – medgeneracijsko sodelovanje, raznoliki talenti, LGBTQI+ skupnost in invalidi. Namen sodelovanja je podpreti slovenske parašportnike, hkrati pa pomagati pri promociji vključevanja invalidov v širšo družbo. 

Kot srebrni sponzor bo družba Lek, kot del Novartisa, Zvezo  ŠIS – SPK podprla pri različnih aktivnostih na področju športa invalidov, kot je npr. tabor za družine, promociji vključevanja invalidov v širšo družbo in ozaveščanju o pomenu športa za boljše psihofizično počutje. Novartis v Sloveniji si bo v sklopu sodelovanja prizadeval za večjo vključenost oseb z različnimi oblikami invalidnosti, tako znotraj kot zunaj podjetja.

»V Leku, ki deluje znotraj Novartisa, se pri sklenitvi sponzorskih sodelovanj ravnamo po skrbno začrtani strategiji družbene odgovornosti in skladno z našimi temeljnimi vrednotami. Ena izmed njih je spodbujanje raznolikosti in vključenosti, kar uresničujemo z aktivnostmi znotraj štirih stebrov: medgeneracijsko sodelovanje, raznoliki talenti, LGBTQI+ skupnost in invalidi. S sklenitvijo partnerstva z Zvezo ŠIS – SPK aktivno vstopamo v svet športa invalidov in podpiramo parašportnike na poti uresničitve njihovih ciljev. Verjamemo, da nas čaka plodno sodelovanje, podprto z močnimi skupnimi vrednotami ter navdihom in motivacijo, ki izhajata iz edinstvenih dosežkov slovenskih parašportnikov,« je v imenu družbe Lek ob sklenitvi partnerstva povedal Gregor Makuc, direktor komuniciranja in zunanjih zadev.

»Izjemno smo ponosni na sklenitev sodelovanja z Lekom, ki nam kot ena večjih institucij v gospodarski, strokovni in javni sferi odpira vrata v svet novih priložnosti in še odmevnejših zgodb za slovenski parašport. Gre za pomembno sponzorstvo, za katerega smo prepričani, da bo prineslo dodano vrednost našemu delovanju in našim članom. V imenu športnikov, trenerjev in Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenskega paralimpijskega komiteja se Leku iskreno zahvaljujemo za zaupanje in sodelovanje,« je ob podpisu pogodbe povedal predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenskega paralimpijskega komiteja, Damijan Lazar.

Idejni vodji projekta, Kristina Lampič, vodja stebra invalidi, in Tanja Sinigoj, vodja iniciative Raznolikost in vključenost, sta dodali: »Zveza ŠIS – SPK in njeni člani so nam lahko v mnogih pogledih zgled in navdih. Skozi svoje delovanje dokazujejo, da je človek sposoben premagati marsikatero oviro ob tem pa ohraniti optimizem in željo po novih izzivih. Njihovo voljo in odnos do življenja želiva prenesti na vsakega zaposlenega v našem podjetju. Zanimivo bo videti, kaj lahko tovrstno razmišljanje prinese inovativnemu podjetju, kot je naše, in veseliva se rezultatov našega sodelovanja«.