V Sloveniji na voljo novo zdravilo, ki z aplikacijo le dvakrat na leto prinaša sodobni pristop k zdravljenju povišanega holesterola LDL

 • Dokazi kažejo, da je zadrževanje holesterola LDL in nekaterih drugih lipoproteinov v žilni steni ključni začetni dogodek za nastanek ateroskleroze, ki je vodilni vzrok za srčni infarkt in možgansko kap ter posledično tudi smrt.1,2
 • Kar okoli 75 odstotkov bolnikov z ugotovljeno aterosklerozo ne uspe doseči  s smernicami priporočenih ciljnih vrednosti holesterola LDL v krvi.3,4 Eden izmed ključnih izzivov pri tem je adherenca oziroma dosledno jemanje zdravil skladno z navodili zdravnika.
 • V Sloveniji smo pogosto med prvimi državami v Evropi in celo svetu pri vpeljavi naprednih terapij. To velja tudi pri zdravljenju povišanega holesterola LDL.
17. 2. 2022

Vodilni vzrok za srčni infarkt in možgansko kap ter posledično tudi smrt je aterosklerotična srčno-žilna bolezen oziroma ateroskleroza. Pri tem so dolgotrajno povišane vrednosti holesterola LDL (t.i. slabega holesterola) in nekaterih drugih lipoproteinov v krvi ključni začetni dogodek za nastanek ateroskleroze.1,2 Kljub dokazani vzročni povezavi medpovišanim holesterolom LDL in razvojem ateroskleroze ter razpoložljivosti učinkovitih zdravil za zniževanje vrednosti holesterola LDL pa še vedno karokoli 75 odstotkov bolnikov z ugotovljeno aterosklerozo ne uspe doseči s smernicami priporočenih ciljnih vrednosti holesterola LDL v krvi.3,4 Eden izmed ključnih izzivov pri tem je adherenca oziroma dosledno jemanje zdravil skladno z navodili zdravnika. To kaže na veliko potrebo po inovativnih načinih ozaveščanja in zdravljenja bolnikov. 

Lahko bi preprečili velik delež smrti zaradi srčno-žilnih bolezni 

Kljub pomembnemu napredku v zdravstvu v zadnjih nekaj desetletjih umrljivost zaradi srčno-žilnih bolezni še vedno ostaja nesprejemljivo visoka. V Sloveniji poteka program integrirane preventive kroničnih nenalezljivih bolezni, ki je v minulih desetletjih pomembno prispeval k zmanjšanju obolevnosti in smrtnosti zaradi srčno-žilnih bolezni. Prav tako je k temu prispeval tudi napredek v diagnostiki in zdravljenju. Glede na to, da so srčno-žilne bolezni še vedno vodilni vzrok obolevnosti in smrtnosti, ter ob dejstvu, da bi s preventivo ter z ustreznim zdravljenjem lahko velik delež smrti zaradi srčno-žilnih bolezni dejansko preprečili, pa na tem področju ostaja še veliko izzivov, da bi premagali to tiho pandemijo sodobnega časa.

Novi pristop k zdravljenju povišanega holesterola LDL

Pri številnih bolnikih lahko pri uravnavanju ravni holesterola v krvi pomagajo zdravila za zniževanje ravni lipidov. Prva izbira za zdravljenje hiperholesterolemije so zdravila iz skupine statinov. Poleg statinov se pri zdravljenju v zadnjih letih uporabljajo še druga zdravila za spreminjanje ravni serumskih lipidov in adsorbenti žolčnih kislin.5

Za bolnike s povišanimi vrednostmi holesterola LDL, ki samo z uporabo zdravil prve izbire (statini) ne morejo doseči in vzdrževati s smernicami priporočenih ciljnih vrednosti holesterola LDL, je sedaj na voljo inovativno zdravilo (inklisiran) v obliki majhne interferenčne RNA (ang. small interfering RNA). Je prvo odobreno zdravilo v Evropi, ki z izkoriščanjem enega od naravnih procesov, ki potekajo v telesu (RNA interference), znižuje vrednost holesterola LDL. Deluje selektivno na jetra in povečuje učinkovitost jeter pri odstranjevanju holesterola LDL iz krvnega obtoka.6,7 Za bolnike z aterosklerozo je pomembna informacija tudi način odmerjanja, saj se po dveh začetnih odmerkih v razmaku treh mesecev v nadaljevanju zdravilo odmerja le dvakrat na leto.

V Sloveniji zdravniki specialisti že uvajajo novo terapijo

V Sloveniji smo pogosto med prvimi državami v Evropi in celo svetu pri vpeljavi naprednih terapij. To velja tudi pri zdravljenju povišanega holesterola LDL, kjer imajo specialisti kardiologi v več bolnišnicah po Sloveniji že prve izkušnje z najsodobnejšo terapijo. Aplikacija zdravila dva krat na leto se bo lahko nadaljevala pri zdravnikih družinske medicine in s tem se dostopnost terapije približa bolnikom, kar bo potencialno prispevalo tudi k večji adherenci pri zdravljenju povišanega holesterola LDL.  

Ste vedeli? 

 • Bolezni srca in ožilja so glavni vzrok obolevnosti in smrtnosti v Evropi in svetu. Vsako leto vzamejo približno 18 milijonov življenj po svetu, strokovnjaki pa predvidevajo, da se bo ta številka do leta 2030 povečala na skoraj 24 milijonov.9,10
 • Tudi v Sloveniji so srčno-žilne bolezni vodilni vzrok obolevnosti in smrtnosti, saj so razlog za skoraj 40 % vseh smrti v naši državi.11
 • Učinkovito in dolgotrajno znižanje vrednosti holesterola LDL, ki je ključni dejavnik pri razvoju ateroskleroze, ostaja izziv, saj več kot dve tretjini bolnikov ne dosega ciljnih vrednosti holesterola LDL s trenutnim standardom zdravljenja.3,4 Po podatkih namreč skoraj polovica bolnikov opusti zdravljenje povišanih vrednosti holesterola v prvem letu zdravljenja.12,13
 • Z znižanjem holesterola LDL za 1 mmol/l zmanjšamo tveganje za srčno-žilni dogodek kar za 22 %.14

Reference:

 1. Mach F, Baigent C, Catapano AL, et al. 2019  ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to  reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020;41(1):111-188.
 2. Ference, B. A. et al. Low-density lipoproteins  cause atherosclerotic cardiovascular disease. 1. Evidence from genetic,  epidemiologic, and clinical studies. A consensus statement from the European  Atherosclerosis Society Consensus Panel. Eur. Heart J. 38, 2459–2472 (2017).
 3. Allen JM, Arnold SV, Lohr NL et al. Assessing low  density lipoprotein cholesterol risk in secondary prevention patients within  the PINNACLE National Outpatient Registry [abstract 12904]. Circulation.  2019;140:A12904.
 4. Cannon CP, Khan I, Klimchak AC, Reynolds MR,  Sanchez RJ, Sasiela WJ. Simulation of lipid-lowering therapy intensification in  a population with atherosclerotic cardiovascular disease. JAMA Cardiol.  2017;2(9):959-966.
 5. Grundy SM, Stone NJ, Bailey AL, et al. 2018 AHA /  ACC / AACVPR / AAPA / ABC / ACPM / ADA / AGS / APhA / ASPC / NLA / PCNA  guideline on the management of blood cholesterol: a report of the American  College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical  Practice Guidelines. Circulation. 2019;139(25):e1082-e1143.
 6. Kosmas CE, Muñoz Estrella A, Sourlas A, et al.  Inclisiran: A new promising agent in the management of hypercholesterolemia.  Diseases. 2018;6(3):63.
 7. Pharmacy Times. Murphy J (ed). Study: Durable,  Potent LDL-C Reduction With Inclisiran for Cholesterol-Lowering. https://www.pharmacytimes.com/ajax/study-durable-potent-ldl-c-reduction-with-inclisiran-for-cholesterol-lowering. Dostopano: junij 2020.  
 8. Khvorova A. Oligonucleotide therapeutics - a new  class of cholesterol-lowering drugs. N Engl J Med. 2017;376(1):4-7.
 9. World Health Organization. Cardiovascular  diseases (CVDs). https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds).  Dostopano: maj 2020.
 10. World Health Organization. About cardiovascular  diseases. https://www.who.int/cardiovascular_diseases/about_cvd/en/. Dostopano:  maj 2020.
 11. Nacionalni inštitut za javno zdravje. Zdravstveni  statistični letopis Slovenije 2019, Bolezni obtočil. Dosegljivo na:  https;//www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/publikacije/letopisi/2019/2.4.1_szb_2019.pdf.  Zadnjič dostopano: januar 2022.
 12. Deticek A. Mecication persistence with  lipid-lowering treatment in Slovenia. 10th PCNE Working Conference, Bled.  Slovenia. 2nd February 201. Oosegljivo na:  https://www.pcne.org/upload/files/180_3_Andreeja_Oetioek_Mecication_persistenoe..pdl.  Dostopano: oktober 2021. 
 13. Kerimanc NE. Kos M. Farmakoepidemiološka  raziskava zdravljenja z zdravili za spremljanje ravni serumskih lipidov od pričetka  do prekinitve terapije (Internet). 2017. Dosegljivo na:  https://repozitori­j.uni-lj.si/tzpisGradiva.php?id:92330. Dostopano: oktober  2021. 
 14. Ference BA, Ginsberg HN, Graham I et.al. A  consensus statement from the European Atherosclerosis Society Consensus Panel.  European Heart Journal (2017) 38, 2459– 2472.
* * *

Novartis
Novartis odkriva nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Smo vodilna farmacevtska družba na svetu, ki z uporabo inovativne znanosti in digitalnih tehnologij spreminja način zdravljenja na področjih, kjer so izkazane velike zdravstvene potrebe. Pri naših prizadevanjih za odkrivanje novih zdravil se dosledno uvrščamo med svetovne družbe, ki največ vlagajo v raziskave in razvoj. Novartisovi izdelki dosegajo skoraj 800 milijonov ljudi po vsem svetu. Nenehno iščemo inovativne poti za širjenje dostopa do naših najnovejših zdravil. Skupina Novartis v svojih družbah po vsem svetu zaposluje približno 108.000 ljudi več kot 140 narodnosti. Za dodatne informacije obiščite www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Matejo Breznik
Komuniciranje in sodelovanje z bolniki
Telefon: 041 370 634
mateja.breznik@novartis.com