Slovenskim bolnikom z multiplo sklerozo na voljo novo biološko zdravilo, ki si ga enkrat mesečno s peresnikom aplicirajo sami doma

 • Biološko zdravilo ofatumumab  prinaša bolnikom z recidivno multiplo sklerozo novo možnost visoko učinkovitega  zdravljenja, s samoaplikacijo s peresnikom doma enkrat mesečno pa večjo svobodo  pri obvladovanju bolezni.1,2
 • Upočasnitev slabšanja  invalidnosti je eden glavnih ciljev obravnave recidivne multiple skleroze, zgodnja uvedba visoko učinkovitega zdravljenja pa lahko dokazano izboljša  dolgoročne izide.3
 • Multipla skleroza je kronična  bolezen osrednjega živčevja, ki prizadene okrog 2,8 milijona ljudi po vsem  svetu.4 V Sloveniji z multiplo sklerozo živi več kot 3.500 bolnikov.5
3. 1. 2022

Slovenskim bolnikom z recidivno obliko multiple skleroze je na voljo nova možnost zdravljenja, in sicer biološko zdravilo ofatumumab, ki je od konca minulega leta razvrščeno na pozitivno listo zdravil, ki se financirajo iz javnih sredstev.6 Je proti celicam B usmerjeno zdravilo in prvo, ki si ga lahko bolniki z multiplo sklerozo odmerjajo sami doma s peresnikom enkrat na mesec.1,2

Multipla skleroza trenutno še ni ozdravljiva, zato je za bolnike spodbudno, da se z nadaljnjimi raziskavami razvijajo nova zdravila, ki upočasnijo napredovanje bolezni in slabšanje invalidnosti ter tudi z načinom uporabe prispevajo k večji kakovosti življenja, kar so glavni cilji obravnave.

Bolniki z multiplo sklerozo imajo pomembno manjšo kakovost življenja v primerjavi s splošno populacijo, ki se s stopnjevanjem resnosti bolezni, merjeno z rezultatom na razširjeni lestvici invalidnost (EDSS; Expanded Disability Status Scale), še zmanjšuje.7 »Upočasnitev slabšanja invalidnosti je eden glavnih ciljev obravnave recidivne multiple skleroze (RMS), zgodnja uvedba visoko učinkovitega zdravljenja pa lahko dokazano izboljša dolgoročne izide. Poleg tega lahko napredovanje RMS zaradi poslabšanja invalidnosti pomembno poveča zdravstvene stroške,« je ob evropski odobritvi zdravila ofatumumab marca 2021 povedal Haseeb Ahmad, globalni  direktor za dostopnost zdravil v farmacevtski družbi Novartis, in dodal: »Zdravilo lahko potencialno zmanjša tudi zdravstvene stroške, povezane z infuzijskim zdravljenjem. To je potrditev naše zavezanosti k preobrazbi zdravljenja; ostajamo predani izboljševanju življenja ljudi z multiplo sklerozo.«8

Multipla skleroza je kronična bolezen osrednjega živčevja, ki prizadene okrog 2,8 milijona ljudi po vsem svetu.4 V Sloveniji z multiplo sklerozo živi več kot 3.500 bolnikov.5 Bolezen z vnetjem in propadanjem tkiv onemogoči normalno delovanje možganov in hrbtenjače. Poznamo tri glavne oblike multiple skleroze: recidivno-remitentno (RRMS), ki je najpogostejša oblika bolezni ob diagnozi, sekundarno progresivno (SPMS) in primarno progresivno multiplo sklerozo (PPMS).9, 10, 11, 12

Novartis na področju nevroznanosti

Družba Novartis je s svojimi prizadevanji ves čas močno prisotna na področju nevroznanosti in se zavzema za zagotavljanje inovativnih zdravil bolnikom z nevrološkimi boleznimi, kjer so za to največje potrebe. Prizadevamo si pomagati bolnikom in zdravnikom na štirih pomembnih področjih: multipla skleroza, pediatrična nevrologija, nevrodegeneracija in nevropsihiatrija.

 1. Hauser  S, Bar-Or A, Cohen J, et al. Ofatumumab versus teriflunomide in relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med. 2020;383(6):546-557.
 2. Bar-Or A, Fox E,  Goodyear A, et al. Onset of B-cell depletion with subcutaneous administration  of ofatumumab in relapsing multiple sclerosis: results from the APLIOS bioequivalence study. Poster presentation at the Americas Committee for  Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ACTRIMS) Forum; February 27-29,  2020; West Palm Beach, FL.
 3. Wiendl H, Gold R ,  Berger T et al. Multiple Sclerosis Therapy Consensus Group (MSTCG): position  statement on disease-modifying therapies for multiple sclerosis (white paper). Ther  Adv Neurol Disord. 2021, Vol. 14: 1–39
 4. Multiple Sclerosis  International Federation. Atlas of MS 2020-Mapping multiple sclerosis around  the world. Available from: https://www.msif.org/wp-content/uploads/2020/10/Atlas-3rd-Edition-Epidemiology-report-EN-updated-30-9-20.pdf. Dostopano: december 2021. 
 5. http://www.zdruzenje-ms.si/info.php. Dostopano: december 2021.
 6. Spremembe liste zdravil  2021_12_09.xlsx[internet]. ZZZS 2021. Dostopno na https://www.zzzs.si. Dostopano: december 2021.
 7. Kobelt G, Berg J, Lindgren P, Fredrikson S,  Jönsson B. Costs and quality of life of patients with multiple sclerosis in  Europe. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2006;77(8):918–26.
 8. Novartis receives EU approval for Kesimpta®  (ofatumumab), the first and only self-administered, targeted B-cell therapy for  adult patients with relapsing multiple sclerosis | Novartis Dostopano: december 2021
 9. Huang WJ, Chen WW, Zhang X. Multiple  sclerosis: Pathology, diagnosis and treatments (review). Exp Ther Med.  2017;13(6):3163–6. 
 10. Lublin FD. New multiple sclerosis phenotypic  classification. Eur Neurol. 2014;72(suppl 1):1–5. 
 11. Lublin FD, Reingold SC. Defining the clinical  course of multiple sclerosis: Results of an international survey. Vol. 46,  Neurology. 1996. p. 907–11. 
 12. Society NM. Types  of MS | Nationa MS Society [Internet]. Dostopano: december 2021. Na voljo na:  https://www.nationalmssociety.org/What-is-MS/Types-of-MS
* * *

Novartis
Novartis odkriva nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi.Smo vodilna farmacevtska družba na svetu, ki z uporabo inovativne znanosti indigitalnih tehnologij spreminja način zdravljenja na področjih, kjer soizkazane velike zdravstvene potrebe. Pri naših prizadevanjih za odkrivanjenovih zdravil se dosledno uvrščamo med svetovne družbe, ki največ vlagajo vraziskave in razvoj. Novartisovi izdelki dosegajo skoraj 800 milijonov ljudi povsem svetu. Nenehno iščemo inovativne poti za širjenje dostopa do našihnajnovejših zdravil. Skupina Novartis v svojih družbah po vsem svetu zaposlujepribližno 108.000 ljudi več kot 140 narodnosti. Za dodatne informacije 
obiščite www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Matejo  Breznik
Komuniciranje in sodelovanje z bolniki
Telefon: 041 370 634
mateja.breznik@novartis.com