Leku nagrada energetsko učinkovito podjetje 2021

  • Skupna poraba energije na  Novartisovih lokacijah v Sloveniji je ob upoštevanju povečane proizvodnje v  zadnjih dveh letih upadla za 7,7 %, poraba vode pa za 15 %. 
  • Celovit energetski sistem, ki  vključuje več kot 2000 meritev in zasleduje 750 kazalnikov, je podprt z aktivnim energetskim menedžmentom.
  • Lokacije vstopajo v obdobje  postopnega prehoda na uporabo obnovljivih virov energije za doseganje Novartisovih ciljev okoljske trajnosti in podnebne nevtralnosti.
21. 9. 2021

Novartisove lokacije v Sloveniji imajo dolgo tradicijo energetskega menedžmenta, ki prispeva k njihovi konkurenčnosti. Robert Ljoljo, predsednik uprave Leka d.d. in Novartisa v Sloveniji, poudarja: »Energetska učinkovitost je osnova našega razvoja in proizvodnje zdravil z visoko dodano vrednostjo. Z njo sočasno udejanjamo strategijo digitalizacije poslovanja in prehod v ogljično nevtralno poslovanje, ki ga bomo na prvi lokaciji v Sloveniji po načrtih vzpostavili leta 2024. V Novartisu želimo biti nosilci pozitivnih sprememb. Prizadevamo si za doseganje ogljične nevtralnosti v lastnih procesih do leta 2025 in v celotni dobavni verigi do leta 2030. Nagrada časnika Finance nam veliko pomeni, saj potrjuje, da naše usmeritve in dosežke prepoznava tudi okolje.«

Na vseh lokacijah so po letu 2000 izvedli tri celovite energetske preglede. Ciljno spremljanje rabe energije so uvedli po letu 2013, ko so vgradili energetski informacijski sistem, popolnoma prilagojen potrebam farmacevtske industrije. Priložnosti za izboljšave ugotavljajo z analizami porabe elektrike, pare, toplote, hladu in stisnjenega zraka. Cilje za doseganje kazalnikov energetske učinkovitosti – teh je več kot 750 – nenehno prilagajajo in določajo sproti, tudi dnevno in tedensko. Gašper Antičevič, vodja Novartisovih Tehničnih storitev v Sloveniji, ki z ekipo sodelavcev na vseh lokacijah skrbi za učinkovito upravljanje energije, pojasnjuje: »V zadnjih dveh letih smo porabo energije ob upoštevani rasti proizvodnje znižali za 30 GWh in porabo vode zmanjšali za dobrih 200.000 m3, kar je rezultat dolgoročnega dela ter okoljske ozaveščenosti in predlogov zaposlenih, brez katerih ti dosežki ne bi bili možni.« V tem času so izpeljali več kot 300 projektov za izboljšanje energetske učinkovitosti, kot so ponovna uporaba odpadne toplote, odpadnih voda in surovin, vgradili so energetsko najsodobnejšo opremo, digitalizirali regulacije in procese ter redno strokovno usposabljali okrog 50 sodelavcev.  

Z energetsko učinkovitostjo v Novartisu blažijo vplive na okolje in podnebje ter krepijo odpornost proti energetskim in podnebnim spremembam. Lokacije se že pripravljajo na postopen prehod na uporabo obnovljivih virov energije in inovativnih tehnologij, kar bo spremenilo ustaljene oblike proizvodnje in uporabe energentov. Prvo trajnostno strategijo za posamično lokacijo v skupini Novartis so pripravili strokovnjaki v Sloveniji in z inovativnim projektom krožnega gospodarstva povezuje energetske ter odpadkovne tokove.

Nagrada energetsko učinkovito podjetje, ki jo podeljuje časnik Finance, je zato velika spodbuda Leku in Novartisu v Sloveniji pri doseganju ogljično nevtralnega poslovanja.

* * *

Novartis je  vodilni ponudnik zdravil v Sloveniji, kjer delujejo Lek d.d., Novartis Pharma Services Inc., Podružnica v Sloveniji, in Sandoz d.d. Skupaj gradimo in ohranjamo ugled dinamične, etične in zaupanja vredne farmacevtske družbe. V Leku razvijamo, izdelujemo in tržimo učinkovita, varna in kakovostna zdravila ter farmacevtske učinkovine. S svojim znanjem, kakovostjo in izkušnjami smo pridobili pomembno vlogo v Novartisu. Vpeti smo v Novartisovo organizacijsko strukturo, predvsem v Novartisove Tehnične dejavnosti, Globalni razvoj zdravil, Novartisove poslovne storitve in generično divizijo Sandoz. Smo vodilni Sandozov razvojni center in ena ključnih razvojnih lokacij za tehnološko zahtevne projekte. Veliko vlagamo v razvoj ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. V zadnjih devetih letih je bilo na novo zaposlenih več kot 3350 sodelavcev, kar nas uvršča med največje zaposlovalce v Sloveniji. Novartis je od leta 2003 v Slovenijo vložil že več kot 2,7 milijarde evrov.

Sandoz
Novartisova divizija Sandoz je vodilna družba na svetu med generičnimi in podobnimi biološkimi zdravili. Naš namen je utirati pot dostopni zdravstveni oskrbi bolnikov z razvijanjem in trženjem novih, cenovno dostopnih rešitev, ki izpolnjujejo izkazane medicinske potrebe. Naš cilj je postati vodilna in najbolj cenjena generična farmacevtska družba na svetu. Naš portfelj obsega širok krog molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja; v letu 2020 so predstavljale prodajo v višini 9,6 milijarde ameriških dolarjev.

Novartis
Novartis odkriva nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Smo vodilna farmacevtska družba na svetu, ki z uporabo inovativne znanosti in digitalnih tehnologij spreminja način zdravljenja na področjih, kjer so izkazane velike zdravstvene potrebe. Pri naših prizadevanjih za odkrivanje novih zdravil se dosledno uvrščamo med svetovne družbe, ki največ vlagajo v raziskave in razvoj. Novartisovi izdelki dosegajo skoraj 800 milijonov ljudi po vsem svetu. Nenehno iščemo inovativne poti za širjenje dostopa do naših najnovejših zdravil. Skupina Novartis v svojih družbah po vsem svetu zaposluje približno 109.000 ljudi več kot 140 narodnosti. Za dodatne informacije obiščite www.novartis.com.

* * *

Vsporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Zadodatne informacije se obrnite na:
Gregorja Makuca
Komuniciranje in zunanje zadeve
Lek farmacevtska družba d.d.
telefon: 01 580 22 43

gregor.makuc@sandoz.com