Kemijski inštitut Leku podelil priznanje za sodelovanje pri raziskovalnem delu

10. 9. 2021

Lek, ki je del Novartisa v Sloveniji, je  prejel priznanje Kemijskega inštituta za dobro sodelovanje pri raziskovalnem  delu. Začetki enega dolgotrajnejših in bolj plodnih sodelovanj gospodarstva in  znanstveno-raziskovalne sfere v Sloveniji segajo v šestdeseta leta prejšnjega  stoletja. Skupni dosežki in prispevek k razvoju farmacevtske industrije so bili  v tem času večkrat nagrajeni od slovenskih znanstvenih in raziskovalnih institucij. Priznanje je v imenu družbe Lek prevzel Robert Ljoljo, predsednik uprave Leka  in predsednik Novartisa v Sloveniji, ki je v zahvalnem govoru poudaril odličnost,  strokovnost in etičnost – vrednote, ki povezujejo organizaciji.

Novartis v Sloveniji je izredno vpet v slovenski znanstveno-raziskovalni prostor, eno tesnejših sodelovanj pa goji s Kemijskim inštitutom. Partnerja že desetletja sodelujeta pri razvoju in iskanju prebojnih rešitev, ki bolnikom doma in po svetu prinašajo nove in boljše možnosti zdravljenja. Začetki sodelovanja v šestdesetih letih prejšnjega stoletja so bili omejeni na raziskave naravnih produktov, eden izmed prelomnih trenutkov pa je nastopil konec devetdesetih let s pionirskim delom v biofarmacevtiki, ki je postalo eno osrednjih področij Novartisovega delovanja. Letošnje leto mineva v znamenju 15. obletnice odobritve prvega podobnega biološkega zdravila, pri čemer so imeli pomembno vlogo tudi slovenski strokovnjaki in znanstveniki.

»Redka  povezovanja gospodarstva in znanstveno-raziskovalne sfere so tako dolga in  plodna, kot je sodelovanje Novartisa v Sloveniji in Kemijskega inštituta. Naše  dolgoletno partnerstvo in dosežki so dokaz, da se morajo nosilci znanja in  inovativnosti v gospodarski in akademski sferi med seboj poznati in vzdrževati trajne partnerske odnose. V medsebojnem sodelovanju moramo prepoznavati  inovativne, učinkovite rešitve, določati nadaljnje razvojne prioritete in krepiti strokovne kompetence. Novartis v Sloveniji in Kemijski inštitut povezujejo  vrednote odličnosti, strokovnosti in etičnosti, pri delu pa nas vedno vodi  odgovornost do bolnika in družbe. Hvaležen sem za prejeto priznanje in ponosen,  da že desetletja skupaj premikamo meje farmacije,« je ob sprejetju priznanja  povedal Robert Ljoljo, predsednik uprave Leka in predsednik Novartisa v  Sloveniji.

Priznanje za sodelovanje pri raziskovalnem delu prejmejo zunanji partnerji Kemijskega inštituta, ki so se posebej izkazali pri skupnih projektih s področja raziskav, izobraževanja, pridobivanja raziskovalne opreme, promocije Kemijskega inštituta in pri prenosu izsledkov raziskav v industrijo.

»Sodelovanje Kemijskega inštituta s podjetjem Lek je eden najlepših primerov, kako lahko slovenska industrija v tesni navezavi z akademskimi inštitucijami razvije moderne inovativne produkte, ki dosegajo ljudi po vsem svetu. Le strateško dolgoletno partnerstvo lahko vodi do prebojnih inovacij, ki hitro najdejo pot na trg, in tako predstavlja dober model za sodelovanje slovenske akademske skupnosti in industrije,« je v obrazložitvi priznanja dejal prof. dr. Anderluh, direktor Kemijskega inštituta.

Sodelovanje  Novartisa v Sloveniji in Kemijskega inštituta je prineslo številne prebojne dosežke, prepoznane v slovenski znanstveni in gospodarski sferi. Med drugim sta organizaciji skupaj prejeli nekaj najvišjih državnih priznanj s področja  znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti, kot sta Puhovo in Zoisovo  priznanje, kakor tudi številna priznanja za najuspešnejše inovacije od  Gospodarske zbornice Slovenije.

Tesno  sodelovanje Kemijskega inštituta in Novartisa v Sloveniji se nadaljuje tudi  danes z rednimi izmenjavami raziskovalcev, mešanimi skupnimi enotami v  raziskovalnih projektih in s skupno promocijo projektnih sodelovanj.