Električni dostavnik in polnilne postaje za spodbujanje trajnostne mobilnosti

  • Na Novartisovih lokacijah v Ljubljani in Mengšu so začele poskusno delovati polnilne postaje za osebna električna in hibridna vozila zaposlenih in partnerjev. 
  • Med obema razvojno-proizvodnima lokacijama redno vozi prvo električno dostavno vozilo v hladni verigi v Sloveniji in eno redkih v svetu za distribucijo analitičnih vzorcev v farmacevtski industriji. 
  • Novartisov cilj je, da s prilagajanjem svojega poslovanja doseže njegovo ogljično nevtralnost do leta 2025, v celotni dobavni verigi pa do leta 2030.   
8. 4. 2021

Uvedba električnega dostavnika, ki prevaža vzorce med lokacijama Ljubljana in Mengeš, ter postavitev poskusnih polnih postaj na obeh lokacijah sta nova koraka Novartisa v Sloveniji za doseganje ciljev ogljične nevtralnostiin vključevanje v raznovrstne oblike trajnostne mobilnosti.

Na Novartisovi lokaciji v Ljubljani so poskusno uvedli polnilne postaje, na katerih se lahko sočasno polni šest električnih ali hibridnih vozil, od tega so štiri postaje namenjene vozilom zaposlenih, dve pa vozilom poslovnih partnerjev. Pridružile so se jim še štiri polnilne postaje na lokaciji v Mengšu za električna in hibridna vozila zaposlenih in gostov. Vse se napajajo iz obstoječih virov energije, ki zaenkrat niso obnovljivi, prevezava na obnovljive pa bo možna v prihodnje. Stroške njihovega delovanja bo v uvodnem obdobju v celoti kril Novartis in zagotavljal električno energijo, da bi tako spodbudil uporabo tovrstnih osebnih vozil, ki zmanjšujejo izpuste toplogrednih plinov. 

Izkušnje, pridobljene pri poskusnem delovanju polnih postaj v Ljubljani in Mengšu, bodo v Novartisu v Sloveniji nadgradili in jih glede na potrebe razširili. Že sedaj pa so zadovoljni z delovanjem prvega električnega dostavnika, ki od začetka leta redno vozi med Ljubljano in Mengšem. Vozilo, ki ga upravlja dobavitelj logističnih storitev podjetje Prigo, je prvo v hladni verigi v državi s stalnimi in natančno nadzorovanimi pogoji v hladilni komori ter posebej opremljeno za izpolnjevanje zahtev dobre distribucijske prakse (GDP) v farmacevtski industriji. Električni dostavnik, nabavljen na Novartisovo pobudo, prevaža vzorce za mikrobiološke analize. Nadomestil je vozilo na fosilni pogon in bo letno prihranil 8 ton izpustov ogljikovega dioksida, kar je enako 400 novo zasajenim drevesom*. Poganja ga energija iz lastne sončne elektrarne dobavitelja, ki se načrtno usmerja v nakup za okolje manj obremenjujočih transportnih vozil.

Vpeljava električnega dostavnika in poskusno delovanje prvih poslovnih polnilnih postaj sta skladna z Novartisovo strategijo okoljske trajnosti in vlaganj v zeleno infrastrukturo. Med Novartisovimi cilji je doseganje ogljične nevtralnosti poslovanja (t.j. neto nič emisij ekvivalentov ogljika) do leta 2025, do leta 2030 pa v celotni nabavi verigi. S tem namenom vpeljuje novosti v poslovanju, aktivno sodeluje z dobavitelji in med zaposlenimi spodbuja okoljsko odgovornost ter z njo povezane predloge za izboljšave.

Več o Novartisovi okoljski trajnosti na: https://www.novartis.com/our-company/corporate-responsibility/environmental-sustainability.

* Drevesa absorbirajo CO2, zato je zmanjševanje porabe električne energije enakovredno sajenju novih dreves, ki bi bila potrebna za absorpcijo CO2, ob predpostavki, da eno drevo absorbira 20 kg CO2 letno.

* * *

Novartis je vodilni ponudnik zdravil v  Sloveniji, kjer delujejo Lek, Novartis Pharma Services in Sandoz. Skupaj gradimo in ohranjamo ugled dinamične, etične in zaupanja vredne farmacevtske družbe. V Leku razvijamo, izdelujemo in tržimo učinkovita, varna in kakovostna zdravila ter farmacevtske učinkovine. S svojim znanjem, kakovostjo in izkušnjami smo pridobili pomembno vlogo v Novartisu. Vpeti smo v Novartisovo organizacijsko strukturo, predvsem v Novartisove Tehnične dejavnosti, Globalni razvoj zdravil, Novartisove poslovne storitve in generično divizijo Sandoz. Smo vodilni Sandozov razvojni center in ena ključnih razvojnih lokacij za tehnološko zahtevne projekte. Veliko vlagamo v razvoj ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. V zadnjih devetih letih je bilo na novo zaposlenih več kot 3350 sodelavcev, kar nas uvršča med največje zaposlovalce v Sloveniji. Novartis je od leta 2003 v Slovenijo vložil že več kot 2,7 milijarde evrov.

Sandoz
Novartisova divizija Sandoz je vodilna družba na svetu med generičnimi in podobnimi biološkimi zdravili. Naš namen je utirati pot dostopni zdravstveni oskrbi bolnikov z razvijanjem in trženjem novih, cenovno dostopnih rešitev, ki izpolnjujejo izkazane medicinske potrebe. Naš cilj je postati vodilna in najbolj cenjena generična farmacevtska družba na svetu. Naš portfelj obsega širok krog molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja; v letu 2020 so predstavljale prodajo v višini 9,6 milijarde ameriških dolarjev. Sedež Sandoza je v Holzkirchnu v Nemčiji, v okolici Münchna.
Sandoz je na Twitterju. Sledite @SandozGlobal na http://twitter.com/Sandoz_Global.

Novartis
Novartis odkriva nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Smo vodilna farmacevtska družba na svetu, ki z uporabo inovativne znanosti in digitalnih tehnologij spreminja način zdravljenja na področjih, kjer so izkazane velike zdravstvene potrebe. Pri naših prizadevanjih za odkrivanje novih zdravil se dosledno uvrščamo med svetovne družbe, ki največ vlagajo v raziskave in razvoj. Novartisovi izdelki dosegajo skoraj 800 milijonov ljudi po vsem svetu. Nenehno iščemo inovativne poti za širjenje dostopa do naših najnovejših zdravil. Skupina Novartis v svojih družbah po vsem svetu zaposluje približno 110.000 ljudi več kot 140 narodnosti. Za dodatne informacije obiščite www.novartis.com.

* * *

Vsporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovediobsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno navoljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bibili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Zadodatne informacije se obrnite na:
Gregorja Makuca
Komuniciranje in zunanje zadeve
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43

gregor.makuc@sandoz.com