Robert Ljoljo na poslovnem zajtrku Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji o konkurenčnosti Slovenije

3. 3. 2021

Predsednik uprave Leka in predsednik Novartisa v Sloveniji Robert Ljoljo je v sredo, 3. marca sodeloval na poslovnem zajtrku Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji (AmCham), kjer so gostje razpravljali o okrevanju po pandemiji in o tem, kako Slovenijo popeljati med 15 najbolj konkurenčnih držav. Poleg predsednika Novartisa v Sloveniji sta o prihodnosti Slovenije razmišljala tudi finančni minister Andrej Šircelj in odgovorna partnerica družbe Deloitte za Slovenijo Barbara Žibret Kralj. 

Po uspešnem začetku cepljenja v Sloveniji in ugodnimi napovedmi BDP-ja vstopamo v obdobje, ko se lahko z več optimizma začnemo pogovarjati o prihodnosti Slovenije in kateri so tisti potenciali, ki bodo okrepili naš položaj v Evropi in širše. Govorci na AmCham Poslovnem zajtrku so se strinjali, da ima Slovenija ogromno priložnosti in lahko z nekaj prilagoditvami postane ena izmed 15 najbolj konkurenčnih držav sveta. Robert Ljoljo je v pogovoru poudaril pomembnost digitalizacije in avtomatizacije, ki bosta prinesli velike spremembe delovnih mest. Hkrati je izpostavil tudi pomembnost agilnosti organizacije in prednosti transformacije podjetij iz hierarhičnih struktur, kot jo trenutno uvaja Novartis v Sloveniji.

»Skozi oči tujcev je Slovenija dežela priložnosti, z dobrim izobraževalnim sistemom, visoko izobraženimi strokovnjaki, priložnostmi za razvoj, zdravstvenim sistemom na primerljivi ravni in ugodnimi življenjskimi stroški. S krepitvijo digitalizacije in avtomatizacije, ki nas čaka v prihodnjih letih, se odkriva veliko priložnosti za delovna mesta z dodano vrednostjo, ki jih v Novartisu uvajamo že sedaj. Na splošno imamo v Sloveniji dovolj znanja tudi za industrijo storitev z visoko dodano vrednostjo, ki jo zaenkrat kot država še zapostavljamo. V prihodnosti se pričakuje, da se bo 50 % delovnih mest moralo prilagoditi, kar moramo pri načrtovanju ukrepov upoštevati,« meni Ljoljo. Kot priložnosti za izboljšave pa je izpostavil spremembo davčne obremenitve dela, odpravo birokratskih ovir, pomanjkljivosti na področju infrastrukture in internacionalizacijo talentov.

Soočanje s pandemijo je osvetlilo nekatere lastnosti organizacij, ki so pripomogle k uspešnemu delovanju v izrednih razmerah in bodo v prihodnosti dodana vrednost pri ocenjevanju konkurenčnosti države. Kriza je na drugačen način prizadela različne sektorje, a v grobem lahko rečemo, da so se bolje znašle organizacije, ki so že predhodno začele z digitalno transformacijo in posluhom za fleksibilnost delovnih mest. »Kriza vedno pokaže možnosti za izboljšavo in ustvarja prej nevidne priložnosti. V Novartisu v Sloveniji te vidimo tudi v razvoju kulture podjetja, ki je fleksibilna, agilna in dobre rezultate dosega skozi opolnomočenje zaposlenih in skupno željo za preseganje ciljevMenim, da je kultura podjetja ena ključnih konkurenčnih prednosti, pa naj si govorimo o soočanju s krizo, zadrževanju talentov ali konkuriranju večjim in močnejšim,« je med drugim izpostavil Ljoljo. 

Ob koncu razprave so govorci nekaj besed namenili tudi izhodni strategiji, ki je usmerjena v zeleno in digitalno gospodarstvo. Robert Ljoljo se je strinjal, da je potrebno imeti pri zastavljanju strategije poleg finančnih v mislih tudi trajnostne vidike. »Ko govorimo o trajnosti, ne govorimo le o okolju, kateremu bomo namenjali še več pozornosti, ampak tudi o trajnostnih vidikih družbe. V trenutni krizi se je pokazalo, kako pomembna je robustnost zdravstvenega sistema, zato je potrebno v to vlagati. Ključnega pomena bo digitalizacija zdravstva, telemedicina, da bomo tako nadomestili dolge čakalne vrste, pa tudi digitalizacija šolstva. Potrebno je nadaljevati z reformami v javni upravi in okrepiti digitalizacijo,« je povedal predsednik uprave Leka. Ob tem pa izpostavil še: »Pomembno je, kakšno znamko si bo ustvarila Slovenija. Bomo samo simpatična država za turizem, ali bomo država, ki ima znanje in zna, kljub temu, da je majhna, biti prebojna? Slovenija bo morala svoje priložnosti iskati na področju agilnosti in fleksibilnosti«.

Povzetek celotnega pogovora je dostopen na spletni strani AmCham. 

Za dodatne informacije se obrnite na:
Gregorja Makuca
Komuniciranje in zunanje zadeve
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43
gregor.makuc@novartis.com