Novartis tudi v Sloveniji umika PVC iz sekundarne in terciarne ovojnine

  • Lek, ki je del Novartisa, je že trinajstič prejel mednarodni certifikat  Program odgovornega ravnanja® – POR za za skrbno ravnanje in stalne  izboljšave pri varovanju zdravja, varnosti pri delu ter varstvu okolja.
  • Novartis zavzeto uresničuje svoje cilje na področju okoljske trajnosti do  leta 2025, med katerimi je opustitev uporabe PVC v sekundarni* in terciarni*  ovojnini.
  • Na pakirni liniji na proizvodni lokaciji na Prevaljah so že odstranili PVC  iz vse sekundarne in terciarne ovojnine, njegovo nabavo je prekinila tudi ljubljanska enota Aseptični izdelki, druge enote v Sloveniji ga v ta namen ne uporabljajo.  V Novartisu iščejo nadomestne rešitve tudi za PVC v primarni** ovojnini.
24. 2. 2021

Eva Podgoršek, vodja Zdravja, varnosti in  okolja v Novartisu Slovenija, je ob pridobitvi trinajstega certifikata POR povedala: »V ospredju Programa odgovornega ravnanja so skrbno ravnanje in stalen, nadstandardni napredek na področju zdravja in varnosti ter varstva okolja in odkrit ter korekten odnos do javnosti, kar je povsem skladno z našo strategijo odgovornega poslovanja in trajnostnega razvoja.« Ob tem je dodala: »Zadovoljni smo, da tudi v Novartisu v Sloveniji iz sekundarne in terciarne ovojnine izločamo PVC. S tem bomo prispevali k uresničitvi cilja, ki smo si ga v Novartisu sicer zastavili do leta 2025, in PVC v sekundarni ter terciarni ovojnini že predčasno popolnoma opustili.« Tudi v pisarniških prostorih opuščajo plastiko za enkratno uporabo. Do leta 2030 pa v Novartisu načrtujejo, da bodo dosegli plastično nevtralnost in s tem enako količino plastične embalaže, kot jo uporabijo, tudi reciklirali. V tem obdobju bodo tudi certificirali materiale, pridobljene iz trajnostnih virov, s katerimi bodo nadomestiti nekatere obstoječe.

Proces zamenjave PVC v sekundarni in terciarni ovojnini za celoten Novartis iz Slovenije vodi Peter  Vogel, Globalno pakiranje, ki je povedal: »Novartisova lokacija Prevalje je že leta 2019 opustila uporabo PVC v sekundarni in terciarni ovojnini zdravil, nabavo pa je zdaj prekinila tudi Novartisova lokacija Ljubljana. Druge enote v Sloveniji, med katerimi je tudi lendavska enota Trdni izdelki, ki je s 26 pakirnimi linijami največja in Novartisova strateška proizvodna lokacija za pakiranje trdnih oblik zdravil, generičnega in inovativnega portfelja, ga v sekundarni in terciarni ovojnini ne uporabljajo.« Zaradi izpolnjevanja regulatornih zahtev za varnost in kakovost zdravil bo PVC zaenkrat ohranjen izključno v primarni ovojnini. Obenem že iščejo primerno in predvsem njegovo varno zamenjavo tudi za primarno ovojnino. Novartisovi strokovnjaki v Sloveniji dejavno sodelujejo pri razvoju notranjih standardov, ki narekujejo, da mora ovojnina poleg izpolnjevanja vseh regulatornih zahtev povzročiti čim manj odpadkov, poraba energije za njeno izdelavo pa mora biti čim nižja.

V svetovni pobudi kemijske proizvodne industrije Program odgovornega ravnanja® – POR, posvečeni trajnostnemu razvoju panoge, Lek, ki je del Novartisa, sodeluje že od leta 2009. Program POR v Sloveniji vodi GZS – Združenje kemijske industrije. Pri preverjanju raznovrstnih vidikov odgovornega poslovanja kandidatov so tokrat s posebno skrbnostjo obravnavali dobre prakse pri širjenju zanimanja za poklice v kemijski panogi in odgovorno komuniciranje z deležniki. Lek je v tem sklopu predstavil dva svoja večletna projekta, za katera je bilo leto 2020 prelomno: desetletnico celovitega javnega poročanja o trajnostnih vidikih svojega poslovanja, za katero se je odločil med prvimi družbami pri nas, in svoja prizadevanja za vrnitev vrhunskih domačih strokovnjakov naravoslovja, ki živijo in delajo v tujini, v Slovenijo.

Več o Novartisovi okoljski trajnosti na: https://www.novartis.com/our-company/corporate-responsibility/environmental-sustainability.

Sekundarno in terciarno ovojnino sestavljajo materiali, ki niso v neposrednem stiku z zdravilom. To so med drugim folije za zavitke, ležišča, v katera so vstavljene steklenice, ter škatle in pomožni material, potreben za transport zdravil.

** Primarna ovojnina so materiali v neposrednem stiku z zdravilom.

Certifikat programa odgovornega ravnanja

* * *

Program odgovornega ravnanja – POR je nastal kot mednarodna prostovoljna pobuda »Responsible Care« leta 1985 v  Kanadi. Danes njeno poslanstvo spodbujata ICCA (Mednarodni svet kemijskih  združenj) in CEFIC (Evropski svet kemijske industrije). Je zaščitena blagovna  znamka, ki jo lahko uporabljajo zgolj podjetja in združenja, sodelujoča v programu izvajanja nadstandardno skrbnega ravnanja in pospeševanja napredka glede varovanja zdravja, varnosti pri delu ter varstva okolja. Cilj programa je  stalno izboljševanje dosežkov na omenjenih področjih, kar se meri s 16  parametri. Za svoja prizadevanja ter transparentno poročanje o svojih dejavnostih podjetja prejmejo certifikate POR in letno dovoljenje za uporabo  logotipa. POR v Sloveniji vodi Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) – Združenje  kemijske industrije. 

Novartis je vodilni ponudnik zdravil v  Sloveniji, kjer delujejo Lek d. d., Novartis Pharma Services Inc., Podružnica v Sloveniji, in Sandoz d. d. Skupaj gradimo in ohranjamo ugled dinamične, etične in zaupanja vredne farmacevtske družbe. V Leku razvijamo, izdelujemo in tržimo učinkovita, varna in kakovostna zdravila ter farmacevtske učinkovine. S svojim znanjem, kakovostjo in izkušnjami smo pridobili pomembno vlogo v Novartisu. Vpeti smo v Novartisovo organizacijsko strukturo, predvsem v Novartisove Tehnične dejavnosti, Globalni razvoj zdravil, Novartisove poslovne storitve in generično divizijo Sandoz. Smo vodilni Sandozov razvojni center in ena ključnih razvojnih lokacij za tehnološko zahtevne projekte. Veliko vlagamo v razvoj ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. V zadnjih devetih letih je bilo na novo zaposlenih več kot 3350 sodelavcev, kar nas uvršča med največje zaposlovalce v Sloveniji. Novartis je od leta 2003 v Slovenijo vložil že več kot 2,7 milijarde evrov.

Sandoz
Novartisova divizija Sandoz je vodilna družba na svetu med generičnimi in podobnimi biološkimi zdravili. Naš namen je utirati pot dostopni zdravstveni oskrbi bolnikov z razvijanjem in trženjem novih, cenovno dostopnih rešitev, ki izpolnjujejo izkazane medicinske potrebe. Naš cilj je postati vodilna in najbolj cenjena generična farmacevtska družba na svetu. Naš portfelj obsega širok krog molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja; v letu 2020 so predstavljale prodajo v višini 9,6 milijarde ameriških dolarjev. Sedež Sandoza je v Holzkirchnu v Nemčiji, v okolici Münchna.

Sandoz je na Twitterju. Sledite @SandozGlobal na http://twitter.com/Sandoz_Global.

Novartis
Novartis odkriva nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Smo vodilna farmacevtska družba na svetu, ki z uporabo inovativne znanosti in digitalnih tehnologij spreminja način zdravljenja na področjih, kjer so izkazane velike zdravstvene potrebe. Pri naših prizadevanjih za odkrivanje novih zdravil se dosledno uvrščamo med svetovne družbe, ki največ vlagajo v raziskave in razvoj. Novartisovi izdelki dosegajo skoraj 800 milijonov ljudi po vsem svetu. Nenehno iščemo inovativne poti za širjenje dostopa do naših najnovejših zdravil. Skupina Novartis v svojih družbah po vsem svetu zaposluje približno 110.000 ljudi več kot 140 narodnosti. Za dodatne informacije obiščite www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno navoljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Gregorja Makuca
Komuniciranje in zunanje zadeve
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43
gregor.makuc@novartis.com