Z izdajo trajnostne obveznice v vrednosti 1,85 milijarde EUR Novartis okrepil zavezanost za razširitev dostopnosti svojih zdravil

  • S prvo trajnostno obveznico v zdravstveni industriji Novartis nadalje vključuje okoljska, družbena in upravljavska načela (ESG – Environmental Social Governance) v svoje osnovno poslovanje.
  • SLB je povezana s cilji dostopnosti do 2025 (Patient Access Targets). Novartis želi s svojimi strateškimi inovativnimi terapijami povečati doseg bolnikov v državah z nizkimi in srednjimi dohodki za 200 odstotkov ter izboljšati dostop do svojih globalnih zdravstvenih programov za 50 odstotkov.
25. 9. 2020

Novartis je objavil izdajo trajnostne obveznice (SLB – Sustainability-Linked Bond) v vrednosti 1,85 milijarde EUR, s čimer je okrepil svojo zavezanost okoljskim, družbenim in upravljavskim načelom (ESG – Environmental Social Governance) ter ciljem dostopnosti do 2025, ki jih je objavil v začetku septembra.

Nova obveznica je prva tovrstna v zdravstveni industriji in prva SLB, ki vključuje družbene cilje. Imetniki obveznic bodo upravičeni do višjega zneska obresti, če Novartis ne bo izpolnil ciljev za razširitev dostopa do svojih inovativnih zdravil in obravnavo ključnih globalnih zdravstvenih izzivov, dveh področij, na katerih lahko ustvarja največjo vrednost za družbo.

»Novartis si že desetletja prizadeva za izboljšanje dostopa do zdravil in reševanje globalnih zdravstvenih izzivov. Trenutno si prizadevamo podpreti globalna zdravstvena prizadevanja za obravnavo bolezni, kot sta malarija in gobavost, nadaljevanje novih raziskav na področju tropskih bolezni in zagotavljanje dostopa do naših novih zdravil v državah z nizkimi in srednjimi dohodki,« je povedal Vas Narasimhan, izvršni direktor Novartisa. »Današnja objava je še en pomemben korak na poti vključevanja načel ESG v središče našega poslovanja, merjenja našega napredka, odgovornosti in dokazovanja naše zaveze izpolnitvi obljube, da razširimo globalni dostop do naših zdravil.«

Približno dve milijardi ljudi na svetu nimata dostopa do osnovnih zdravil in zdravstvenega varstva, 100 milijonov ljudi pa vsako leto zaradi zdravstvenih stroškov obuboža. Slabi zdravstveni sistemi v državah z nizkimi in srednjimi dohodki tudi ovirajo pravočasno prepoznavanje bolezni in začetek zdravljenja. Novartis si z drznimi ukrepi prizadeva, da bi s svojimi strateškimi inovativnimi terapijami do leta 2025 povečal doseg bolnikov v državah z nizkimi in srednjimi dohodki za najmanj 200 odstotkov. V enakem obdobju namerava Novartis povečati tudi dostop bolnikov do svojih globalnih zdravstvenih programov proti gobavosti, malariji, Chagasovi bolezni in bolezni srpastih celic, in sicer za vsaj 50 odstotkov. Novartis ocenjuje, da bo z izpolnitvijo teh ciljev lahko dosegel več kot 24 milijonov bolnikov na različnih terapevtskih področjih.

ESG so za Novartis ključna strateška prednostna naloga in se na podlagi tem, ki so jih opredelili deležniki v analizi pomembnosti, osredotoča na štiri stebre: etične standarde, oblikovanje cen in dostopnost ter globalne zdravstvene izzive in odgovorno državljanstvo. Družba je oblikovala ambiciozne in zahtevne cilje za ključne elemente na vsakem od teh področij in je v zadnjem letu pri tem dosegla velik napredek. SLB predstavlja še en drzen korak v Novartisovih prizadevanjih za nadaljnje vključevanje načel ESG v svoje osnovne dejavnosti ter pregledno in dosledno poročanje o napredku. Ta korak sledi objavi novega Novartisovega Etičnega kodeksa in novih ciljev za dosego popolne ogljične nevtralnosti v celotni nabavni verigi družbe do leta 2030.

Novartis je pridobil dve ločeni mnenji drugih strank, ki potrjujeta zanesljivost in ustreznost ključnih kazalnikov uspešnosti in ciljev. Prvo mnenje o družbenih koristih ciljev dostopnosti zdravil do 2025 je pripravila fundacija Access Medicine Foundation, neodvisna, neprofitna organizacija, ki se osredotoča na dostop bolnikov do zdravil v državah z nizkimi in srednjimi dohodki. Drugo mnenje je pripravilo podjetje Sustainalytics, uveljavljena svetovalna organizacija s strokovnim znanjem in izkušnjami na področju okoljskih, družbenih in upravljavskih načel. Mnenje se nanaša na družbene koristi ciljev dostopnosti zdravil do 2025 in uskladitev te obveznice z Načeli trajnostnih obveznic, ki jih je objavilo mednarodno združenje kapitalskih trgov (ICMA – lnternational Capital Markets Association).

Novartis bo predložil letna poročila o doseganju ključnih kazalnikov uspešnosti, ki so podlaga ciljem za dostopnost zdravil do leta 2025, vključno z omenjenimi poročili o zanesljivosti, ki jih bo pripravil zunanji preveritelj.

* * *

Novartis
Novartis odkriva nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Smo vodilna farmacevtska družba na svetu, ki z uporabo inovativne znanosti in digitalnih tehnologij spreminja način zdravljenja na področjih, kjer so izkazane velike zdravstvene potrebe. Pri naših prizadevanjih za odkrivanje novih zdravil se dosledno uvrščamo med svetovne družbe, ki največ vlagajo v raziskave in razvoj. Novartisovi izdelki dosegajo več kot 800 milijonov ljudi po vsem svetu. Nenehno iščemo inovativne poti za širjenje dostopa do naših najnovejših zdravil. Skupina Novartis v svojih družbah po vsem svetu zaposluje približno 109.000 ljudi več kot 140 narodnosti. Za dodatne informacije obiščite www.novartis.com. 

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje 
Telefon:   01 580 22 43
Telefaks: 01 580 24 32
komuniciranje.slo@novartis.com