Zaživel nov projekt dobre prakse krožnega gospodarstva:

Energetika Ljubljana za daljinsko ogrevanje odslej uporablja tudi odvečno toploto iz Leka, ki je del Novartisa

13. 7. 2020

Odvečno toploto v obliki parnega kondenzata, ki jo v svojih procesih družba Lek, ki je del Novartisa, ne more več izkoristiti, a ima še dovolj visoko temperaturo, odslej prevzema Energetika Ljubljana in jo umešča v sistem daljinskega ogrevanja. S tem sta oba partnerja omogočila znižanje letne emisije CO2 zaradi prihranka goriv za 1.000 ton. Količina tako uporabljene toplote zadošča za ogrevanje ali pripravo sanitarne tople vode za okoli 300 stanovanj, voda, ki jo prihranita, pa bi napolnila dobrih 20 olimpijskih bazenov. Projekt predstavlja novo dobro prakso krožnega gospodarstva v Ljubljani, v kateri sta se povezali dve različni dejavnosti – farmacija in energetika.  

Projekt prevzema odvečne toplote v obliki parnega kondenzata sta družbi Energetika Ljubljana in Lek poskusno zagnali sredi marca 2020, to je ravno v času začetka epidemije COVID-19. Odvečno toploto, ki je Lek v svojih procesih ne more več izkoristiti, vendar ima še dovolj visoko temperaturo, Energetika Ljubljana prevzema v sistem daljinskega ogrevanja in z njo oskrbuje odjemalce, ki jo potrebujejo za ogrevanje ali pripravo sanitarne tople vode. Zaradi prevzema odvečne toplote iz Leka se tako zniža potreba po njeni proizvodnji in porabi goriva v napravah Energetike Ljubljana. Obenem se zniža tudi poraba vode obeh partnerjev, in sicer pri Energetiki Ljubljana za okoli 36.000 m3, kar ustreza prostornini dobrih 14 olimpijskih bazenov. 15.000 m3 hladilne mehčane vode, ki jih prihrani Lek, pa bi napolnilo dobrih 6 olimpijskih bazenov. 

Ponovno uporabljena odvečna toplota je okolju prijazna, saj njena proizvodnja ne povzroča dodatnih emisij, obenem pa omogoča ponovno uporabo energije, ki bi bila sicer izpuščena v okolje.  Po poizkusnem zagonu deluje sistem zelo uspešno – s tako prevzeto odvečno toploto lahko Energetika Ljubljana oskrbuje približno 300 stanovanj v velikosti 70 kvadratnih metrov, oba partnerja pa zaradi prihranka goriv prispevata k znižanju letne emisije CO2 za 1.000 ton. 

Zamisel o izgradnji sistema, ki bi omogočal predajo odvečne toplote v distribucijsko omrežje toplote, ima sicer začetke v letu 2018, ko sta se na pobudo Leka, ki je del Novartisa, sestali strokovni skupini obeh družb in začeli z analizami razpoložljivih količin in parametrov toplote ter primopredajnega mesta. Pozitivnim rezultatom analiz je sledil dogovor o začetku projekta in septembra 2019 je bila podpisana pogodba o priključitvi dobavitelja odvečne toplote na distribucijski sistem toplote in njenem prevzemu.