24. Slovenski festival znanosti v znamenju »Narave, človeka in eksperimentov«

  • Med 25. in 27. septembrom je potekal 24. Slovenski festival znanosti, ki je obsegal skoraj 80 brezplačnih dogodkov, med njimi številne s tujimi gosti. 
  • Dogodki so se odvijali na dveh fakultetah Univerze v Ljubljani, in sicer na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteti za farmacijo. 
  • Družba Lek in Univerza v Ljubljani sta soustanoviteljici Slovenske znanstvene fundacije in letos tudi soorganizatorici festivala. Tovrstno sodelovanje je ključno za iskanje odgovorov na prihodnje izzive trga dela.
28. 9. 2018

V Ljubljani se je končal Slovenski festival znanosti, ki je v sodelovanju s tujimi izvajalci festivalskih dogodkov ponudil odgovore vedoželjnim mladim in starejšim navdušencem nad znanostjo in predvsem naravoslovjem. V Slovenski znanstveni fundaciji, glavni organizatorici festivala, so obiskovalcem omogočili prost vstop na vse dogodke, ki jih je bilo blizu 80. Ključni vsebinski pečat sta festivalu vtisnila soorganizatorici festivala in soustanoviteljici Slovenske znanstvene fundacije, družba Lek in Univerza v Ljubljani.

Geslo letošnjega festivala je bilo »Narava, človek in eksperimenti«, osrednji del programa pa se je navezoval na naravoslovje in uporabo eksperimentalne metode raziskovalnega delovanja. Kot je poudaril dr. Edvard Kobal, predsednik uprave Slovenske znanstvene fundacije, je festival odlična priložnost za mlade ljudi, da razmislijo o nadaljevanju svoje poti na področju naravoslovja in širše, da potešijo svojo radovednost ter se zazrejo v prihodnost. »Najbolj so obiskovalce navdušile predstavitve naravoslovnih eksperimentov, pa tudi umetniških v povezavi z znanostjo in sodobnimi tehnologijami, saj smo naravo predstavili kot predmet družbenih sprememb, procesov in konfliktov.« 

Eden glavnih partnerjev festivala, družba Lek, poudarja, kako pomembni so sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami in tovrstni dogodki za razvoj slovenskega znanstvenega prostora. »V Leku imamo razvejano sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami in smo tesno vpeti v organizacijo Slovenskega festivala znanosti, ki omogoča stik z znanostjo tako pomembnemu občinstvu, kot so mladi, učeči se in ambiciozni ljudje,« je povedala dr. Darja Ferčej Temeljotov, vodja strateških programov v Leku. Lek je na festivalu sodeloval na otvoritveni slovesnosti, konferencah za novinarje, mlade so sprejeli na ogled Lavičkove zbirke in pripravili delavnico o inovativnosti. Prav slednja je požela veliko zanimanja, na njej pa sta dr. Zlatko Pflaum, projektni vodja v Bioloških učinkovinah Mengeš, in Janko Ingnjatovič, strokovni sodelavec v analitiki, z miselnimi eksperimenti preprosto pokazala, na kaj vse je treba biti pozoren, da se teorija inovativnosti prenese v prakso. »Delavnice so se udeležili osnovnošolci in izjemno aktivno sodelovali ter se zabavali. Tudi učiteljice so izrazile zadovoljstvo s tovrstnim načinom spodbujanja inovativnosti, ki poudarja inovativne miselne eksperimente in vsebuje manj teorije, saj se s tem na šoli redkeje srečajo,« je razložil Zlatko Pflaum.

Strokovni del programa so pripravili raziskovalci Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Fakultete za farmacijo in večja skupina slovenskih popularizatorjev znanosti iz vrst znanstvenikov, učiteljev ter študentov. Izvajalci dogodkov so bili sedanji ali nekdanji sodelavci Univerze v Ljubljani, Univerze na Primorskem, Univerze v Mariboru, Slovenske akademije znanosti in umetnosti, slovenskih osnovnih šol, Kemijskega inštituta, Prirodoslovnega muzeja Slovenije in Zavoda Spacelink. 

V Slovenski znanstveni fundaciji so letos k sodelovanju pritegnili tudi partnerje iz tujine, izvajalci prihajajo iz Avstrije, Nemčije, Belgije, Velike Britanije in Združenih držav Amerike. 

* * *

Novartis je vodilni ponudnik zdravil v Sloveniji, kjer delujejo Lek, Novartis Pharma Services in Sandoz. Skupaj gradimo in ohranjamo ugled dinamične, etične in zaupanja vredne farmacevtske družbe. V Leku razvijamo, izdelujemo in tržimo učinkovita, varna in kakovostna zdravila ter farmacevtske učinkovine. S svojim znanjem, kakovostjo in izkušnjami smo pridobili pomembno vlogo v Novartisu. Vpeti smo v Novartisovo organizacijsko strukturo, predvsem v Novartisove Tehnične dejavnosti, Globalni razvoj zdravil, Novartisove poslovne storitve in generično divizijo Sandoz. Smo vodilni Sandozov razvojni center in ena ključnih razvojnih lokacij za tehnološko zahtevne projekte. Veliko vlagamo v razvoj ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Novartis je od leta 2003 v Slovenijo vložil že več kot 2 milijardi evrov. Več kot polovico od tega je namenil razvoju, preostali del pa za posodobitve in razširitve naših proizvodnih zmogljivosti.

Sandoz je vodilna družba na svetu na področju generičnih in podobnih bioloških zdravil. Kot divizija skupine Novartis si prizadevamo odkrivati nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Z razvijanjem inovativnih pristopov za zagotavljanje dostopa do visoko kakovostne zdravstvene oskrbe ljudem po vsem svetu prispevamo k sposobnosti družbe, da zadovolji naraščajoče potrebe po zdravstvenem varstvu. Naš portfelj obsega okrog 1000 molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja in so v letu 2017 predstavljale prodajo v višini 10,1 milijarde ameriških dolarjev. V letu 2017 so naši izdelki dosegli več kot 500 milijonov bolnikov. Sedež Sandoza je v Holzkirchnu v Nemčiji, v okolici Münchna. Sandoz je na Twitterju.

Sledite @Sandoz_global na http://twitter.com/Sandoz_Global (povezava je zunanja).

Za dodatne informacije obiščite spletno stran http://www.sandoz.com.

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, cenovno dostopna generična in podobna biološka zdravila ter izdelke za zdravje oči. Novartis ima vodilni položaj v svetu na vsakem od teh področij. V letu 2017 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 49,1 milijarde ameriških dolarjev, približno 9 milijard ameriških dolarjev je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis v svojih družbah zaposluje približno 124.000 ljudi. Novartisovi izdelki so na voljo v več kot 155 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43
telefaks: 01 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com