Naše lokacije po Sloveniji so postale demenci prijazna točka

29. 9. 2022

Mreži demenci prijaznih ustanov se je s septembrom pridružilo tudi naše podjetje, saj so vse naše lokacije (Ljubljana, Mengeš, Prevalje, Lendava) postale demenci prijazne točke. S tem smo se pridružili skoraj 400 ustanovam, ki z demenci prijaznimi točkami o demenci ozaveščajo in informirajo osebe z demenco, njihove svojce ter druge pripadnike lokalne skupnosti in s skupno podporo bolnikom z demenco pomagajo ter spodbujajo njihovo samostojnost in dostojanstvo.

Demenca je ena največjih zdravstvenih, socialnih in finančnih težav sodobne družbe. Na svetu je namreč več kot 50 milijonov ljudi z demenco, v Sloveniji skoraj 50.000, strokovnjaki pa menijo, da se bo število tovrstnih bolnikov v naslednjih 30 letih podvojilo. Za eno osebo z demenco v povprečju skrbijo trije ljudje, z ljudmi s to boleznijo pa se lahko sreča vsakdo od nas, zato je pomembno vedeti, kako ob srečanju ravnati.

Dementni ljudje se namreč pogosto izgubijo, pozabijo, kako izvajati vsakodnevna opravila, in doživljajo spremembe v vedenju ter motnje razpoloženja, zato se moramo v stiku z njimi ustrezno vesti, da jim lahko pomagamo. V takih primerih so nam lahko v veliko pomoč demenci prijazne točke, ki osebam z demenco, njihovim svojcem in drugim nudijo vse potrebno znanje in informacije o demenci – kako prepoznati prve znake demence, kako komunicirati z osebami z demenco in kam jih usmeriti po nadaljnjo pomoč, ko se izgubijo in ne vedo, kaj se dogaja.

Z demenci  prijaznimi točkami tudi ozaveščamo

Z odprtjem demenci prijaznih točk želimo tudi v našem podjetju prispevati k manjši stigmi demence, ki je v družbi še vedno močno prisotna. »Zavedamo se, da je vzpostavitev  demenci prijaznega okolja ključnega pomena, saj le tako lahko osebe z demenco  živijo kakovostno, samostojno in varno življenje ter ohranjajo svojo socialno  mrežo in dostopajo do storitev, ki so jih vajene ter jih potrebujejo. Demenci  prijazne točke smo v našem podjetju odprli z namenom spodbujanja samostojnosti  oseb z demenco in ohranjanja njihovega dostojanstva. Vse informacije in pomoč,  ki jo lahko na naših točkah najdejo tako osebe z demenco kot njihovi svojci in  naši zaposleni, bodo bolnikom pomagale ostati dlje časa aktivni,« je ob odprtju demenci prijazne točke povedala Urška Ramovš, vodja odnosov z bolniki. Kot sonosilka projekta je Urška skupaj s Kajo Povirk, vodjo projektov, poskrbela, da bomo zdaj zagotavljali aktivno vključenost oseb z demenco v lokalno skupnost in skrbeli za boljšo ozaveščenost o demenci v lokalnem okolju.

Kako se  sporazumevamo z osebami z demenco?

Demenca ni del običajnega staranja. Je posledica kronične napredujoče bolezni možganov, kaže pa se z motnjami spomina, mišljenja, orientacije, prepoznavanja, razumevanja, računskih in učnih sposobnosti ter govorjenja, izražanja in presoje. Če naletimo na osebo z demenco in ji želimo pomagati, do nje pristopimo prijazno in mirno ter jo gledamo v oči. Ob neprijetnih temah poskušamo pogovor preusmeriti, v nobenem primeru pa se z njo ne prepiramo, ji nasprotujemo ali jo silimo v izbiro. Od take osebe tudi ne pričakujemo odgovora, vseskozi pa smo z njo zelo potrpežljivi.