Lekovi prostovoljci sodelovali na paralimpijskem taboru za družine

31. 8. 2022

Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite je konec avgusta v Laškem organizirala paralimpijski tabor za družine, kjer mladi invalidi in njihovi starši spoznavajo različne parašporte ter druge vsebine, povezane z integracijo v širšo družbo. Kot njihov srebrni sponzor smo se odzvali vabilu in nekaj naših sodelavcev ter sodelavk se je taboru pridružilo s prostovoljnim delom.

Za udeležence tabora smo pripravili delavnico, na kateri smo jim znanost približali na poljuden način, obenem pa smo pomagali pri izvedbi posameznih delov programa štiridnevnega tabora. Na taboru je Zveza ŠIS – SPK poleg predstavitve različnih parašportov pripravila tudi nekaj vsebin za starše, kot so predavanja strokovnjakov o pozitivnih vplivih športa na družinsko dinamiko, o soočanju z invalidnostjo in drugih temah, ki so sestavni del družinskega življenja z invalidi. Za otroke so pripravili tudi zabavni program, tabor pa se je zaključil s športnim tekmovanjem med družinami.

Lek, del skupine Novartis, Zvezo ŠIS – SPK podpira pri različnih dejavnostih na področju športa invalidov, promociji vključevanja invalidov v širšo družbo, ozaveščanju javnosti o pomenu športa za boljše psihofizično počutje in drugje. Vse to in še več je tudi paralimpijski tabor. »Z Zvezo ŠIS – SPK nas družijo močne skupne vrednote in prizadevanje za večjo raznolikost ter vključenost v naši družbi, zato nas partnerstvo obojestransko bogati. Naši sodelavci se z veseljem pridružijo dejavnostim, kot je paralimpijski tabor, na katerih tudi sami najdejo navdih v optimizmu in pogumu parašportnikov,« je dejal Gregor Makuc, direktor Komuniciranja in zunanjih zadev v Leku.