Ferrum Lek (raztopina za injiciranje)

kompleks železovega (III) oksida z dekstranom
Način izdaje: Rp