Štipendije

Želiš postati Novartisov štipendist

Novartisovo poslanstvo je odkrivati nove poti za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Podpirajo ga naša kultura in jasne vrednote, navdahnjenost, vedoželjnost, opolnomočenost in integriteta. Zaposleni so naše srce. Spodbujamo inovativnega duha in stopanje izven svojih okvirjev. Cenimo raznolikost in vključenost ter sprejemanje vsakogar na vsakem koraku. Zavedamo se, da sta razvoj in napredek mogoča le z motiviranimi sodelavci, zato si nenehno prizadevamo za izboljšanje delovnega okolja, v katerem lahko zaposleni v celoti sprostijo svoje talente in ustvarjalnost.

S ciljem povečati ustvarjanje, prenos in uporabnost znanja ter okrepiti neposredne povezave teorije s prakso odpiramo vrata dijakom in študentom, ki si želijo delati v dinamičnem okolju. Mladim talentom nudimo vpogled v farmacevtsko okolje, mentoriranje s strani strokovnjakov posameznega področja, sodelovanje v obliki prakse kot pomoč na njihovi karierni poti.

V Novartisu v Sloveniji motiviranim dijakom ter študentom ponujamo priložnost, da se skupaj z nami poklicno in osebnostno razvijajo ter uresničijo svoje poklicne ambicije. Na vse odprte štipendije se lahko prijavite z obrazcem.

V Novartisu v Sloveniji za šolsko leto 2022/2023 razpisujemo naslednje štipendije:

Zahtevana dokumentacija ob oddaji prijave:

 • motivacijsko pismo, kjer navedite razloge za prijavo, kaj vas navdihuje … Bodite kreativni;
 • izpis ocen za preteklo šolsko/študijsko leto (2021/2022);
 • potrdilo o vpisu za šolsko leto 2022/2023 (možnost oddaje kasneje);
 • druga dokazila/certifikati o doseganju učnih rezultatov;
 • soglasje za kadrovsko štipendijo

V Novartisu v Sloveniji za šolsko leto 2022/2023 razpisujemo naslednje štipendije:

Trenutno odprte štipendije:

V enoti Aseptični izdelki Ljubljana razpisujemo:

 • Dve (2) štipendiji za dijake, ki bodo v šolskem letu 2022/2023 vpisani v zaključni letnik enega od naslednjih programov:
  • Srednje poklicno izobraževanje (3 letni program) - Mehatronik operater ali
  • Srednje strokovno izobraževane (4 letni program) - Tehnik mehatronike ali
  • Višje šolsko izobraževanje (2 letni program) – Mehatronika
 • Eno (1) štipendijo za dijake, ki bodo v šolskem letu 2022/2023 vpisani v zaključni letnik enega od naslednjih programov:
  • Poklicno-tehniško izobraževanje (2 letni program) – Strojni tehnik (PTI) ali
  • Srednje strokovno izobraževane (4 letni program) – Strojni tehnik ali
  • Višje šolsko izobraževanje (2 letni program) - Strojništvo

V kolikor bi se želel skupaj z nami poklicno in osebnostno razvijati ter uresničiti svoje poklicne ambicije, te vabimo, da svojo prijavo za kadrovsko štipendijo, oddaš do 15. avgusta 2022 preko spletnega obrazca, ki ga najdeš TUKAJ.

V primeru vprašanj, smo vam na voljo na email naslovu luka.lamut@novartis.com.

V enoti Trdni izdelki Ljubljana razpisujemo:

 • Dve (2) štipendiji za dijake mehatronike, ki bodo v šolskem letu 2022/2023 vpisani v:
  • srednje šolsko strokovno izobraževanje (3 ali 4.letnik) ali
  • poklicno tehniško izobraževanje PTI (4.ali 5.letnik)

Perspektivne in vedoželjne dijake, ki se zaključenem izobraževanju želite razvijati na področju mehatronike in s tem želite nadaljevati svojo karierno pot v farmacevtski industriji, vabimo, da do 15. avgusta 2022 oddate prijavo na spletnem obrazcu, ki ga najdete TUKAJ.

V primeru vprašanj smo vam na voljo na e-naslovu alma.skornik@novartis.com

Štipendije, za katere je zbiranje prijav že zaprto:

V enoti Razvoj bioloških zdravil  Mengeš razpisujemo:

 • Tri (3) štipendije za študente smeri Biotehnologija, namenjeni tistim, ki bodo v šolskem letu 2022/2023 vpisani v program.
 • Tri (3) štipendije za študente smeri Kemijsko inženirstvo, Biokemija ali Kemijska tehnologija, namenjeni tistim, ki bodo v šolskem letu 2022/2023 vpisani v program.
 • Tri (3) štipendije za študente smeri Biofizika, namenjeni tistim, ki bodo v šolskem letu 2022/2023 vpisani v program.
 • Tri (3) štipendije za študente smeri Mehatronika, namenjeni tistim, ki bodo v šolskem letu 2022/2023 vpisani v program.
 • Tri (3) štipendije za študente smeri Farmacija in Industrijska farmacija, namenjeni tistim, ki bodo v šolskem letu 2022/2023 vpisani v program.
 • Tri (3) štipendije za študente smeri Podatkovne znanosti, namenjeni tistim, ki bodo v šolskem letu 2022/2023 vpisani v program.

V primeru vprašanj smo vam na voljo na e-naslovu barbara.kitek_lazar@novartis.com.

V enoti Biološke učinkovine Mengeš, slovenskem industrijskem centru za Biotehnologijo, razpisujemo:

 • Tri (3) štipendije za študente, ki bodo v študijskem letu 2022/2023 vpisani v zaključni (5.) letnik enega od naslednjih programov:
  • Farmacija – enovit magistrski program ali Laboratorijska biomedicina
  • Kemija – mag. program 2.stopnje: Kemija, Biokemija, kemijsko inženirstvo

                                                                                                                                            

 • Pet (5) štipendij za dijake, ki bodo v šolskem letu 2022/2023 vpisani v zaključni letnik enega od naslednjih programov:
  • Farmacevtski tehnik
  • Kemijski tehnik

V primeru vprašanj smo vam na voljo na e-naslovu maja.podkrajsek@novartis.com.

V enota Aseptični izdelki Ljubljana razpisujemo:

 • Dve (2) štipendiji za študente smeri Farmacija – enovit program, namenjeni tistim, ki bodo v šolskem letu 2022/2023 vpisani v zaključni (5.) letnik programa.
 • Eno (1) štipendijo za študente Magistrskega študijskega programa Industrijska farmacija, ki je namenjena tistim, ki bodo v šolskem letu 2022/2023 vpisani v zaključni (2.) letnik programa

V primeru vprašanj, smo vam na voljo na email naslovu luka.lamut@novartis.com.