Odprto inoviranje

Inovativnost je način našega razmišljanja in delovanja, je del naših vsakodnevnih naporov za stalne izboljšave procesov in produktov, za operativno odličnost in učinkovitost. Th!nk Novartis - zakladnica idej je pobuda za spletno upravljanje idej, ki omogoča zbiranje, evalvacijo, sprejemanje odločitev, izvedbo in nagrajevanje idej zaposlenih. Upravljanje je pomembno za vse tipe idej, od drobnih izboljšav do ustvarjanja novih poslovnih priložnosti. Vse ideje so dobrodošle. Th!nk Novartis je uporabniku prijazna spletna aplikacija v slovenščini, namenjena vsem zaposlenim v Leku.

Slovenija je bila pilotna država znotraj Novartisa, ki je vpeljala aplikacijo Th!nk Novartis. Od aprila 2012 smo dosegli izjemne rezultate, tako v Leku kot globalno.