Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Podporno zdravljenje pri raku pljuč

Kaj je podporno zdravljenje raka pljuč?

Pljučni rak spada med najpogostejše oblike raka; v Sloveniji letno zboli več kot 1300 ljudi. Obseg bolezni napoveduje bolnikovo preživetje in usmerja zdravljenje. Zdravljenje pljučnega raka vključuje onkološko kirurgijo, radioterapijo, sistemsko terapijo in podporno paliativno zdravljenje. Metode zdravljenja se med seboj prepletajo in dopolnjujejo.

Podporno zdravljenje poteka pred in med zdravljenjem ter po njegovem zaključku. Cilj takšnega zdravljenja je s celostno obravnavo telesnih, psiholoških, socialnih in duhovnih težav izboljšati bolnikovo kakovost življenja. Osnovno podporno in paliativno zdravljenje se izvaja na vseh ravneh zdravstvenega sistema. V primeru kompleksnih simptomov so bolniki napoteni v specializirane enote.

Prispevek je pripravila Jasmina Hauptman, dr. med., spec. internistične onkologije.


Vira:

  • 1. Zadnik V et al. Cancer burden in Slovenia with the time trends analysis. Radiol Oncol 2017; 51(1): 47-55.
  • 2. Strojan P, Hočevar M et al. Onkologija, učbenik za študente medicine. https://www.onko-i.si/ucbenik_onkologija (dostop 8.12.2020).
Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.