Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Kdaj zdravimo bolnika s primarno imunsko trombocitopenijo?

Večina bolnikov, ki ima ITP, ne potrebuje zdravljenja. O njem se odločamo glede na število trombocitov v krvi, bolnikovo starost, prejšnje bolezni, način življenja, morebitne pričakovane neželene sopojave zdravljenja.

Praviloma vedno zdravimo bolnike z ITP, ki imajo število trombocitov pod 20 × 109/L krvi, in tiste, ki krvavijo. Ciljna vrednost trombocitov ob zdravljenju ni normalno število, temveč število, pri katerem bolnik ne krvavi, ali pa zadostuje za npr. zdravljenje z antikoagulantnimi zdravili. Običajno je naša ciljna vrednost okoli 50 × 109/L.

Kako zdravimo bolnika s primarno imunsko trombocitopenijo?

Zdravila, s katerimi zdravimo ITP, povečajo število trombocitov v krvi, ne odpravijo pa vzroka za nastanek bolezni.

Ko bolnik potrebuje zdravljenje, so zdravila prvega izbora zdravila, ki zavrejo delovanje imunskega sistema in tako preprečijo razpad trombocitov. Njihova učinkovitost se pokaže v nekaj dneh ali tednih. Na žalost imajo zdravila neželene sopojave, kot so razpoloženjske motnje, vznemirjenost, rdečica kože, povečanje telesne teže, akne, redčenje kosti, vnetje želodca. Zdravljenje z njimi praviloma traja le nekaj tednov. 

Nadaljnji izbor zdravila je individualen – prilagojeno posamezniku, saj moramo pri izboru vrste zdravljenja upoštevati število trombocitov, obseg krvavitev, bolnikov starost,. 

Pri bolnikih, ki so sposobni za operativni poseg in imajo kronično obliko ITP, ki traja več kot 12 mesecev, ali pri tistih, pri katerih je zdravljenje z zdravili neučinkovito, se lahko odločimo za kirurško odstranitev vranice. Ta način zdravljenja je učinkovit pri 2/3 bolnikov z ITP. Vranica je organ, ki odstranjuje trombocite iz krvnega obtoka, poleg tega v njej nastajajo tudi protitelesa proti trombocitom.

Zaključek

ITP je nemaligna bolezen, ki ima odlično prognozo preživetja. Pri veliko bolnikih pa je lahko kronična in posledično zmanjša njihovo kakovost življenja, predvsem pri tistih, kjer bolezen spremlja utrujenost, ki ni nujno povezana z majhnimi vrednostmi trombocitov. Pri tistih, ki potrebujejo zdravljenje, tudi to vpliva na kakovost življenja, pridružen je še strah pred nastankom krvavitev. Z novejšimi spoznanji in novimi oblikami zdravljenja se vsak dan trudimo, da bi bila spopadanje s to kronično boleznijo in kakovost življenja z njo čim boljša.

Prispevek je pripravila dr. Barbara Skopec, dr. med., spec. interne medicine in  hematologije.

Vira:

  • 1. Košnik M., Štajer D., et al.. INTERNA medicina 5. izd. - Ljubljana : Medicinska fakulteta : Slovensko zdravniško društvo : Buča, 2018. - XXXIV, 1652 str. + 1 DVD. COBISS.SI-ID 294876928
  • 2. Skopec B, Černelč P, Zver S. Opredelitev in zdravljenje bolnikov s primarno imunsko trombocitopenijo. Zdrav Vestn 2012; 81 supl 2: II-128–32
Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.