Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Primarna imunska trombocitopenija

Kaj je primarna imunska trombocitopenija?

Primarna imunska trombocitopenija (ITP) je bolezen, za katero sta značilna zmanjšano število trombocitov v krvi in pojavljanje krvavitev.

Trombociti ali krvne ploščice so ena od treh vrst krvnih celic. Zadolženi so za strjevanje krvi in ustavljanje krvavitve. To naredijo tako, da se med seboj zlepijo in tvorijo trombocitni čep. Ko je število trombocitov v krvi manjše od normalnega, ki je med 150 in 380 x 109/L, govorimo o trombocitopeniji.

Slika 1: Shematski prikaz zmanjšanega števila krvnih ploščic 

ITP je avtoimunska bolezen, pri kateri imunski sistem trombocite prepozna kot tuje in jih uniči. Za postavitev diagnoze ITP mora biti število trombocitov v krvi manjše od 100 × 109/L.

ITP lahko nastane tudi zaradi zmanjšanega nastajanja trombocitov v kostnem mozgu.

Kaj je vzrok za nastanek primarne imunske trombocitopenije?

Zakaj nastane imunska reakcija in posledično trombocitopenija pri odraslih najpogosteje ne moremo pojasniti. Vzrok so lahko različna zdravila (tudi takšna, ki jih dobimo v lekarni brez recepta), virusne okužbe, okužba z bakterijo Helicobacter pylori ter druge krvne in rakave bolezni. Lahko se pojavi tudi pri drugih boleznih, kjer je prizadet imunski sistem, in sicer kot revmatične bolezni. Takrat govorimo o sekundarni imunski trombocitopeniji.

Pri otrocih in starejših se pojavlja pri obeh spolih v enakem številu, v srednjem življenjskem obdobju pa je dvakrat pogostejša pri ženskah.

Bolezen se lahko pojavi tudi v nosečnosti. Kljub temu je porod praviloma varen in novorojenec nima težav. Zdravljenje je redko potrebno. Seveda pa smo takrat tako hematologi kot porodničarji posebej pozorni.

Kakšni so bolezenski znaki pri primarni imunski trombocitopeniji?

Večina bolnikov z ITP ne krvavi. Krvavitve so tudi ob majhnem številu trombocitov redke in se najpogosteje pojavijo šele, ko je število trombocitov v krvi manjše od 30 × 109/L, najpogostejše pa manjše kot 10 × 109/L.

Za krvavitve je značilno, da nastanejo spontano. Najpogosteje se pojavijo podkožne. Videti so lahko kot majhne rdeče pike, ki jih imenujemo petehije ali purpura. Če so krvavitve obsežnejše, gre za podplutbe.

Nekateri bolniki imajo krvavitve v sluznicah ustne votline, lahko pa krvavijo tudi iz dlesni, nosu ali opažajo rdečkasto obarvan urin. Za življenje in zdravje so bolj ogrožajoče krvavitve iz črevesja, najbolj nevarna krvavitev pa je v osrednje živčevje. Do obojih na srečo pride izredno redko, pri zelo malem številu trombocitov v krvi.

Bolniki, ki imajo ITP, so pogosto tudi bolj utrujeni.

Prispevek je pripravila dr. Barbara Skopec, dr. med., spec. interne medicine in  hematologije.

Viri:

  • 1. Košnik M., Štajer D., et al.. INTERNA medicina 5. izd. - Ljubljana : Medicinska fakulteta : Slovensko zdravniško društvo : Buča, 2018. - XXXIV, 1652 str. + 1 DVD. COBISS.SI-ID 294876928
  • 2. Skopec B, Černelč P, Zver S. Opredelitev in zdravljenje bolnikov s primarno imunsko trombocitopenijo. Zdrav Vestn 2012; 81 supl 2: II-128–32
  • 3. Hector. Purpura spots. http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Purpura.jpg (dostop 29. 4. 2021)
  • 4. Thrombocytopenia. https://rarediseases.info.nih.gov/files/glossary/english/Thrombocytopenia-336865673-540px.png (dostop 29. 4. 2021)
Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.