Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Odkrivanje in zdravljenje levkemij

Kako pri bolniku odkrijemo levkemijo?

Ob sumu na levkemijo je treba najprej opraviti pregled krvi – krvno sliko z diferencialno belo krvno sliko, pod mikroskopom pogledamo razmaz krvi. Glede na pridružene težave in znake se odločimo, katere dodatne laboratorijske ali druge preiskave so potrebne (ultrazvok trebuha, nativno (brez kontrasta) slikanje prsnega koša, punkcija oz. popolna odstranitev (ekstirpacija) bezgavke ...).

Slika 1: Pregled krvi

Za dokončno potrditev bolezni je treba opraviti citopatološki ali histopatološki pregled kostnega mozga (punkcija ali biopsija kostnega mozga). V posebnem hematološkem in citogenetskem laboratoriju opravimo na vzorcu kostnega mozga ali periferne krvi še imunološke, citogenetske ter molekularno-genetske preiskave, s katerimi podrobneje opredelimo obliko levkemije.

Kako poteka zdravljenje levkemije?

Cilj zdravljenja vseh oblik levkemij je čim hitreje uničiti rakave celic in doseči ozdravitev bolnika.

Zdravljenje je dolgotrajen proces, pri katerem morajo tako bolnik kot tudi njegovi svojci sodelovati z lečečim hematologom. Oblika zdravljenja, za katero se odločimo, je prilagojena obliki levkemije, temu, ali je levkemija na novo ugotovljena oz. je prišlo do ponovitve bolezni, prisotnosti ali odsotnosti neugodnih genetskih napovednih dejavnikov, starosti bolnika, pridruženim boleznim, splošni psihofizični kondiciji in socialnoekonomskemu statusu. Ob vsem tem pa ne smemo pozabiti tudi na želje samega bolnika.

Slika 2: Kemoterapevtsko zdravljenje

Izbiramo med različnimi oblikami kemoterapevtskega zdravljenja, obsevanjem bolnikov, pri določenih oblikah levkemij pride v poštev presaditev krvotvornih matičnih celic (predvsem pri mlajših bolnikih z akutnimi levkemijami), včasih se odločimo tudi samo za simptomatsko podporno terapijo (nadomeščanje krvnih derivatov, zdravljenje okužb z antibiotično terapijo, analgetična terapija).

Prispevek je pripravila Jasmina Hauptman, dr. med. spec. hematologije.

Viri:

  • 1. Akutne in kronične levkemije. http://www.drustvo-bkb.si/o-krvnih-boleznih/akutne-in-kronicne-levkemije/ (dostop 20.5.2020)
  • 2. Overview of the treatment of chronic lymphocytic leukemia http://www.uptodate.com/ (dostop 20.5.2020)
  • 3. Clinical manifestations and diagnosis of chronic myeloid leukemia. http://www.uptodate.com/ (dostop 20.5.2020) https://www.uptodate.com/contents/overview-of-acute-myeloid-leukemia-in-adults. http://www.uptodate.com/ (dostop 20.5.2020) https://www.uptodate.com/contents/acute-lymphoblastic-leukemia-all-treatment-in-adults-beyond-the-basics (dostop 20.5.2020)
  • 4. Zver S.: Smernice za odkrivanje in zdravljenje kronične limfatične levkemija; Zdrav Vestn 2010;
  • 5. Preložnik Zupan I, Rener K, Podgornik H, Sever M, Fink M, Grat M, Pajič T. Slovenska priporočila za obravnavo kronične mieloične levkemije. Zdrav Vestn. 2018;87(3–4):191–212.
Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.