Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Zdravljenje okužbe s Helicobacter pylori

Kako zdravimo okužbo s Helicobacter pylori?1,2,3,4

Okužbo z bakterijo H. pylori zdravimo s kombinacijo antibiotikov in zdravil, ki najmočneje zavirajo izločanje želodčne kisline. Ta zdravila imenujemo zaviralci protonske črpalke.

Najpogosteje zdravljenje traja dva tedna in je sestavljeno iz kombinacije zaviralca protonske črpalke in dveh različnih antibiotikov (t. i. trotirno zdravljenje ali zdravljenje 1, 2, 3). Zdravila največkrat vzamemo dvakrat na dan, jemljemo pa tri različna zdravila.

Med zdravljenjem okužbe s H. pylori je pomembno, da bolnik dosledno jemlje zdravila in preneha s kajenjem.
S tem zagotovimo, da bo zdravljenje okužbe s H. pylori uspešno, uspešno ozdravljena okužba je povezana tudi z ozdravitvijo ulkusne bolezni, uspešno zdravljenje okužbe lahko zmanjša možnost za nastanek raka v želodcu.

Ob zdravljenju se včasih pojavijo blagi neželeni učinki zdravil, kot so kovinski okus, prehodno bolj tekoče blato, občutek teže v želodcu … Neželeni učinki zdravil izzvenijo po končanem zdravljenju. 

Nekatere študije potrjujejo, da dajanje probiotikov skupaj z zdravili za odpravo okužbe s H.pylori zmanjša ali celo prepreči neželene učinke antibiotičnih zdravil v prebavilih.56

Zelo pomembno je, da bolnik jemlje zdravila po predpisanem urniku. Zdravila je treba jemati skladno z zdravnikovimi navodili in zaključiti jemanje po štirinajstih dneh.

Kajenje zmanjša uspešnost zdravljenja okužbe s H. pylori, zato je zelo pomembno, da se med zdravljenjem kadilci odpovejo kajenju. Tudi po končanem zdravljenju okužbe je kajenje nezaželeno zaradi številnih zdravju škodljivih učinkov.

Najpogostejši vzrok za neuspešno zdravljenje okužbe s H. pylori je nedosledno jemanje zdravil, npr. bolnik pozabi vzeti zdravilo, zdravila ne jemlje v predpisanih časovnih intervalih ali predčasno zaključi zdravljenje. Po nedoslednem zdravljenju ostanejo v želodcu tiste bakterije H. pylori, ki so bolj odporne na zdravljenje.

Ob neuspešnem zdravljenju okužbe s H. pylori zdravnik izbere drugo kombinacijo zdravil.

Po zdravljenju okužbe s kombinacijo zdravil se zdravniki pogosto odločijo za nadaljevanje zdravljenja samo z zaviralci protonske črpalke. Zdravilo bolnik jemlje več tednov oziroma do kontrolnega pregleda pri zdravniku. Nadaljevanje in trajanje zdravljenja samo z zaviralcem protonske črpalke je odvisno od mesta, velikosti, globine ulkusa in morebitnega zapleta ulkusne bolezni (npr. krvavitev).

Viri:

  • 1. Tepeš B, Štabuc B. Zdrav Vestn. 2018;87(3–4).
  • 2. Berkov R, et al. Veliki zdravstveni priročnik za domačo uporabo. Ljubljana: Mladinska knjiga; 2002.
  • 3. Švab I, Rotar D. Družinska medicina. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine, SZD; 2002.
  • 4. Štabuc B. Gastroenterolog 2017. Suplement 2: 24-34
  • 5. Garza-Gonzalez E, et al. World J Gastroenterol 2014; 20(6): 1438-49.
  • 6. Malfertheiner P, et al. Gut 2017; 66: 6–30.
Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.