Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Kako učinkovito je vaše spanje? (vprašalnik)

Iz svojega dnevnika spanja izračunajte parametre spanja in jih za vsak dan v tednu vpišite v preglednico. Tako kot je nespečnost vaš subjektivni občutek slabega spanja, je tudi izpolnjevanje dnevnika subjektivno, zato ob tem ne glejte na uro in sami ocenite čas.

Parametri spanja Primer PON TOR SRE ČET PET SOB NED
1. Celotni čas ležanja v postelji ponoči (v urah) 5 ur              
2. Čas uspavanja: čas od takrat, ko ste ugasnili luč, do takrat, ko ste zaspali (v urah) 1 ura              
3. Celotni čas trajanja budnosti med spanjem (v urah) 2 uri              
4. Celotni čas spanja (v urah) izračunate tako, da od časa ležanja v postelji odštejete čas uspavanja in trajanje budnosti ponoči*
1-(2+3) =
2 uri              
5. Učinkovitost spanja (v %) izračunate tako, da celotni čas nočnega spanja delite s trajanjem ležanja v postelji in množite s 100 %**
4/1 × 100 % =
40 %              

* Primer: Na primer, če ste v rubriki 1 označili, da ste v postelji preležali 5 ur, v rubriki 2 pa, da je od začetka spanja minila 1 ura, v rubriki 3 pa, da ste spali 2 uri, to zapišite kot: (5-(1+2)) = 2; izračun pokaže, da ste spali skupaj 2 uri.

** Primer: Na primer, če ste v rubriki 4 označili, da ste spali 2 uri, v rubriki 1 pa, da ste v postelji preležali 5 ur, to zapišite kot: 2/5 × 100 % = 40 %. Izračun torej pokaže, da je vaša učinkovitost spanja samo 40-odstotna.

Viri:

  • 1. Dolenc Grošelj L. Kako premagati nespečnost. Ljubljana: Lek; 2010.
  • 2. Dolenc Grošelj L. najpogostejše oblike nespečnosti pri odraslih in starostnikih. Motnje spanja: mala šola nevrologije, Ljubljana 2015: 40-47.
  • 3. Štukovnik V., Dolenc Grošelj L. Nefarmakološki pristopi k obravnavi kronične nespečnosti. Zdrav Vestn. Maj 2013, letnik 83: 316-325.
Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.