Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Diagnosticiranje spondiloartritisov

Pri postavitvi diagnoze nam pomagajo razvrstitvena merila delovne skupine ASAS (The Assessment of SpondyloArthritis international Society). Ta merila omogočajo zgodnejšo postavitev diagnoze, ko še niso razvite vse klinične značilnosti bolezni. Za postavitev diagnoze aksialnega spondiloartritisa sta pomembni dve visoko specifični značilnosti, in sicer nosilstvo antigena HLA-B27 in potrditev sakroiliitisa. Sakroiliitis lahko potrdimo rentgensko ali s slikanjem z magnetno resonanco (MRI). Bistveni korak k zgodnejšemu odkrivanju bolezni je omogočilo MRI slikanje sakroiliakalnih sklepov in prikaz aktivnega vnetja. Pri rentgenskem slikanju sakroiliakalnih sklepov so značilne spremembe vidne šele po petih do sedmih letih trajanja bolezni.

Kadar so pri bolniku izpolnjena razvrstitvena merila za aksialni spondiloartritis, na rentgenogramu sakroiliakalnih sklepov pa ni videti vnetja, govorimo o neradiografskem spondiloartritisu. Neradiografski spondiloatritis lahko počasi napreduje v bolezen, vidno na rentgenogramu – ankilozirajoči spondilitis.

Merila za razvrstitev perifernega spondiloartritisa temeljijo na prisotnosti znakov artritisa (vnetje sklepov), entezitisa (vnetje tetiv in narastišč tetiv), daktilitisa (vnetje sklepa in tetiv) ter preostalih kliničnih značilnostih spondiloartritisa.


Prispevek je pripravila Suzana Gradišnik, dr. med., spec. interne medicine in spec. revmatologije

Viri:

  • 1. Tomšič M, Hočevar A. Spondiloartritisi. V: Košnik M, Mrevlje F, ur. Interna medicina. 4. izdaja. Ljubljana. Littera Picta, Slovensko medicinsko društvo. 2011. Str 1432-1445.
  • 2. Hočevar A, Ješe R. Spondiloartritisi. V: Gašperšič N, Ambrožič A, ur. Žepna revmatologija. Ljubljana. Društvo za razvoj revmatologije. 2019.
  • 3. Weber et al. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:12891_2006_Article_297_Fig5_HTML.jpg, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons (dostop 16. 7. 2021)
  • 4. Doctors looking at x-rays Free Photo. Free Stock photos by Vecteezy (dostop 20. 7. 2021)
Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.