Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Spondiloartritisi

Spondiloartritisi so skupina vnetnih revmatičnih bolezni, ki so med seboj različne, vendar imajo podobno klinično sliko. Med spondiloartritise prištevamo:

Za te bolezni je značilno, da bolniki nimajo pozitivnega revmatoidnega faktorja, imajo pa značilne radiološke spremembe predvsem na hrbtenici in podobno genetično ozadje. Glede na prizadetost skeleta jih razdelimo na spondiloartritise s prevladujočo prizadetostjo hrbtenice in na spondiloartritise s prevladujočo prizadetostjo perifernih sklepov. Za spondiloartritisom zboli med 0,5 in 2 odstotka prebivalstva.

Prispevek je pripravila Suzana Gradišnik, dr.med., spec. interne medicine in spec. revmatologije

Vira:

  • 1. Tomšič M, Hočevar A. Spondiloartritisi. V: Košnik M, Mrevlje F, ur. Interna medicina. 4. izdaja. Ljubljana. Littera Picta, Slovensko medicinsko društvo. 2011. Str 1432-1445.
  • 2. Hočevar A, Ješe R. Spondiloartritisi. V: Gašperšič N, Ambrožič A, ur. Žepna revmatologija. Ljubljana. Društvo za razvoj revmatologije. 2019.
Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.