Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Diagnosticiranje multiple skleroze

Za multiplo sklerozo (MS) je značilno nastajanje demielinizacijskih plakov na različnih mestih v osrednjem živčevju. Plaki nastajajo v različnih časovnih obdobjih. Ta vnetna žarišča so najbolj značilna za recidivno remitentno MS, vidimo pa jih tudi pri progresivnih oblikah MS, kjer se vzporedno z vnetnim procesom odvija tudi precej izražen sekundarni degenerativni proces, ko živčne celice postopoma propadajo. To se kaže z napredovanjem nevrološke prizadetosti, ki je neodvisna od zagonov.

Na MS pomislimo pri mlajših bolnikih, ki imajo značilne simptome. Pri postavitvi diagnoze si pomagamo z zadnjo revizijo McDonaldovih kriterijev iz leta 2017.

Za postavitev diagnoze recidivno remitentne MS moramo dokazati tako imenovani razsoj plakov v času in prostoru, kar pomeni, da se plaki pojavljajo na različnih mestih osrednjega živčevja in v različnih časovnih obdobjih. Tako za diagnozo recidivno remitentne MS v teoriji zadostujeta že dva zagona, ki sta glede na simptome posledica prizadetosti različnih predelov osrednjega živčevja in sta se pojavila v različnih časovnih obdobjih. V sodobnem času si pri diagnostiki pomagamo z magnetnoresonančnim (MR) slikanjem glave in vratne hrbtenjače ter pregledom možganske tekočine – likvorja. Tipična mesta, kjer vidimo demielinizacijske plake, so periventrikularno (globoko tkivo, blizu možganskega prekata), subkortikalno/kortikalno (področje ob možganski skorji), infratentorialno (področje nad malimi možgani) in v hrbtenjači. Razsoj v prostoru tako dokažemo s plaki na vsaj dveh od omenjenih področjih. Razsoj v času pa s pojavljanjem novih plakov na kontrolnih MRI ali sočasno prisotnostjo aktivnih in neaktivnih plakov ob enem MR slikanju. Kriteriju razsoja v času lahko zadostimo tudi s prisotnostjo plakov na MR slikanju in sočasno potrditvijo prisotnosti oligoklonalnih trakov, ki so  v likvorju ob pregledu likvorja. Oligoklonalni trakovi so sestavljeni iz protiteles, ki so odraz vnetja živčevja.

Slika 1: Animacija magnetnoresonočnih slik, ki prikazujejo razsoj vnetnih lezij v času in prostoru.

Diagnozo primarno progresivne MS postavimo pri bolnikih z vsaj leto dni napredujočimi nevrološkimi simptomi in dvema pogojema od naslednjih treh:

  • vsaj enim plakom v možganovini,
  • vsaj dvema plakoma v hrbtenjači,
  • prisotnostjo oligoklonalnih trakov v likvorju.

Prispevek je pripravil Gregor Brecl Jakob, dr. med., spec. nevrologije

Viri:

  • 1. Charcot J. Histologie de la sclerose en plaques. Gaz Hop (Paris). 1868; 41: 554-5, 6-8, 66.
  • 2. Miller D, Barkhof F, Montalban X, Thompson A and Filippi M. Clinically isolated syndromes suggestive of multiple sclerosis, part I: natural history, pathogenesis, diagnosis, and prognosis. Lancet neurology. 2005; 4: 281-8.
  • 3. Thompson AJ, Banwell BL, Barkhof F, et al. Diagnosis of multiple sclerosis: 2017 revisions of the McDonald criteria. Lancet neurology. 2017; 17: 162-73.
  • 4. Filippi M, Rocca MA, Ciccarelli O, et al. MRI criteria for the diagnosis of multiple sclerosis: MAGNIMS consensus guidelines. Lancet Neurol. 2016; 15: 292-303.
  • 5. Diagnosticiranje multiple skleroze: https://www.shutterstock.com/image-photo/hands-hold-mri-scans-on-background-1651050547 (Dostop 8.10.2021)
  • 6. Animacija magnetnoresonočnih slik, ki prikazujejo razsoj vnetnih lezij v času in prostoru: https://en.wikipedia.org/wiki/Multiple_sclerosis#/media/File:Monthly_multiple_sclerosis_anim_cropped_no_text.gif (Dostop 8.10.2021)
Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Pred uporabo zdravil natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.