Novartisov karierni zajtrk predstavlja karierne izzive za vrhunske strokovnjake doma

  • Novartisov karierni zajtrk je namenjen strokovnjakom naravoslovnih znanosti, ki študirajo ali delajo v tujini. V Leku v Mengšu ga letos prirejajo že tretjič. 
  • Novartisov karierni zajtrk je učinkovita pobuda za vračanje vrhunskih strokovnjakov v domače okolje. Doslej je s pomočjo inovativne pobude Novartisov karierni zajtrk zaposlitev dobilo petnajst strokovnjakov.
  • V neformalnem in sproščenem ozračju udeleženci spoznajo področje dela in izzive, s katerimi se soočajo v Novartisu, s številnimi pa opravijo tudi prve razgovore.
3. 1. 2018

V Leku v Mengšu danes pripravljajo že tretji Novartisov karierni zajtrk za visoko izobražene strokovnjake naravoslovnih znanosti, ki delajo ali študirajo v tujini. Projekt Novartisov karierni zajtrk je namenjen spodbujanju vračanja slovenskih strokovnjakov naravoslovja v domače okolje in je novembra lani prejel tudi priznanje za najbolj inovativno prakso pri razvoju kadrov, ki jo podeljuje Planet GV. Dogodek poteka v sodelovanju z Javnim štipendijskim, razvojnim, invalidskim in preživninskim skladom Republike Slovenije ter Društvom v tujini izobraženih Slovencev Vtis. 

Na dogodku se strokovnjaki seznanijo z odličnimi kariernimi priložnostmi v domačem okolju in dobijo zelo konkreten vpogled v širok nabor izzivov, s katerimi se soočajo strokovnjaki v Novartisu. Izzivi v visokotehnološkem farmacevtskem podjetju so pogosto ključni argument, ki pripelje do odločitve za vrnitev v domače okolje»Strokovnjaki, ki se izobražujejo ali že delajo v tujini, se za vrnitev navadno odločijo takrat, ko spoznajo, da bodo tudi v domačem okolju lahko uresničili svoje poklicne ambicije,« je poudaril Samo Roš, direktor kadrov in član uprave Leka.

Prvih dveh zajtrkov se je udeležilo več kot 150 slovenskih strokovnjakov iz tujine, zaposlitev jih je do zdaj dobilo petnajst; s številnimi pa ostajajo v stiku, saj se v farmacevtski industriji nenehno pojavljajo novi poklicni izzivi in nove priložnosti za strokovno rast.

Moniko Avbelj, raziskovalko v Razvojni analitiki v Tehničnem razvoju bioloških zdravil Mengeš, ki se je dogodka udeležila lani, je prepričal predvsem inovativen pristop do novih sodelavcev: »Na dogodku so mi omogočilvpogled v delo v biofarmacevtski industriji, zaradi česar sem se lažje odločila, ali bi bilo to delo primerno zame. Hkrati sem lahko v neformalnem pogovoru in sproščenem ozračju predstavila svoja znanja in interese.«

Tudi na letošnjem, že tretjem Novartisovem zajtrku pričakujejo veliko udeležencev, svoj prihod jih je napovedalo več kot petdeset. Špela Bernhard, idejna vodja projekta: »V veliko zadovoljstvo nam je, da je dogodek vedno bolj prepoznaven, da je udeležba tako številna in predvsem, da lahko vrhunskim in ambicioznim strokovnjakom ponudimo izzive, ki jih prepričajo, da se z veseljem vrnejo domov.« 

* * *

Novartis je vodilni ponudnik zdravil v Sloveniji, kjer delujejo Lek, Novartis Pharma Services in Sandoz. Skupaj gradimo in ohranjamo ugled dinamične, etične in zaupanja vredne farmacevtske družbe. V Leku razvijamo, izdelujemo in tržimo učinkovita, varna in kakovostna zdravila ter farmacevtske učinkovine. S svojim znanjem, kakovostjo in izkušnjami smo pridobili pomembno vlogo v Novartisu. Vpeti smo v Novartisovo organizacijsko strukturo, predvsem v Novartisove Tehnične dejavnosti, Globalni razvoj zdravil, Novartisove poslovne storitve in generično divizijo Sandoz. Smo vodilni Sandozov razvojni center in ena ključnih razvojnih lokacij za tehnološko zahtevne projekte. Veliko vlagamo v razvoj ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Novartis je od leta 2003 v Slovenijo vložil že več kot 2 milijardi evrov. Več kot polovico od tega je namenil razvoju, preostali del pa za posodobitve in razširitve naših proizvodnih zmogljivosti.

Sandoz je vodilna družba na svetu na področju generičnih in podobnih bioloških zdravil. Kot divizija skupine Novartis si prizadevamo odkrivati nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Z razvijanjem inovativnih pristopov za zagotavljanje dostopa do visoko kakovostne zdravstvene oskrbe ljudem po vsem svetu prispevamo k sposobnosti družbe, da zadovolji naraščajoče potrebe po zdravstvenem varstvu. Naš portfelj obsega okrog 1000 molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja in so v letu 2016 predstavljale prodajo v višini 10,1 milijarde ameriških dolarjev. V letu 2016 so naši izdelki dosegli več kot 500 milijonov bolnikov in prizadevamo si, da bi jih dosegli milijardo. Sedež Sandoza je v Holzkirchnu v Nemčiji, v okolici Münchna. Sandoz je na Twitterju.

Sledite @Sandoz_global na http://twitter.com/Sandoz_Global (povezava je zunanja).
Za dodatne informacije obiščite spletno stran http://www.sandoz.com.

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, cenovno dostopna generična in podobna biološka zdravila ter izdelke za zdravje oči. Novartis ima vodilni položaj v svetu na vsakem od teh področij. V letu 2016 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 48,5 milijarde ameriških dolarjev, približno 9 milijard ameriških dolarjev je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis v svojih družbah zaposluje približno 121.000 ljudi. Novartisovi izdelki so na voljo v več kot 155 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43
telefaks: 01 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com