Sandozov digitalni dogodek, namenjen širjenju ozaveščanja javnosti o uporabi antibiotikov v regiji Srednja in Vzhodna Evropa, Bližnji vzhod in Afrika ter širše

 • Namen znanstvenega dogodka v organizaciji Sandoza Rusija, je povečati dostop do zdravstvenih informacij o pravilni uporabi antibiotikov v regiji in zunaj nje. 
 • Sandoz poskuša doseči zdravstvene delavce v oddaljenih predelih preko digitalnih platform, na katerih so najsodobnejše zdravstvene informacije, ki so jih posredovali mednarodno priznani znanstveni strokovnjaki.
 • Z dogodkom obeležujejo svetovni teden ozaveščanja o antibiotikih. 
15. 11. 2017

Sandoz danes organizira digitalni znanstveni dogodek, namenjen širjenju dostopa do informacij o pravilni uporabi antibiotikov za zdravstvene delavce v Srednji in Vzhodni Evropi ter širše, vključno z Bližnjim vzhodom in Afriko.

Osrednja tema tako imenovanega Znanstvenega neodvisnega dogodka, ki ga v Moskvi organizira Sandoz Rusija, je »Boj proti okužbam za reševanje življenj«. Preko digitalnih platform je dogodek hkrati predvajan v trinajstih državah, tudi v Sloveniji. K sodelovanju so bili povabljeni zdravstveni delavci iz odročnih predelov držav, od infektologov, otorinolaringologov, pnevmologov, specialistov interne medicine do splošnih zdravnikov, ki bodo lahko pridobljeno znanje uporabili v vsakodnevni klinični praksi, v korist bolnikov.

Pred dogodkom je Francesco Balestrieri, Sandozov vodja za regijo, povedal: »Sandozov cilj je povečati dostop do visokokakovostnih zdravil, zdravstvenih informacij in zdravstvenih zmogljivosti za milijone ljudi vsako leto. Da bi ga dosegli, nenehno iščemo nove in inovativne načine za povezovanje z zdravstveno skupnostjo.«

»Ta dogodek se osredotoča na antiinfektive, temelj sodobne medicine, in je dokaz naše zavezanosti, da postanejo najnovejše zdravstvene informacije dostopne čim večjemu številu specialistov. Prepričani smo, da je mogoče izide za bolnike izboljšati, če bi bilo več ljudi usposobljenih za preprečevanje, prepoznavanje in ustrezno zdravljenje bolezni ter za širjenje zavesti o racionalni uporabi antibiotikov, da bi zagotovili dolgoročno učinkovitost teh bistvenih zdravil po vsem svetu,« je dodal Balestrieri.

Okužbe ostajajo vodilni vzrok umrljivosti v državah z nizkim prihodkom. Najusodnejše nalezljive bolezni so predvsem okužbe spodnjih dihal, zaradi katerih je leta 2015umrlo 3,2 milijona ljudi na svetu1. Sandozov dogodek se osredotoča na štiri glavne teme:

 • Racionalna uporaba antibiotikov – zakaj je to pomembno? 
 • Vnetje obnosnih votlin – zakaj bi nas moralo skrbeti?
 • Izvenbolnišnična pljučnica – stari izzivi in nove rešitve 
 • Antibiotiki in bronhitis – kaj nam sporočajo smernice?

Poleg prizadevanj za splošni dostop do informacij o učinkovitih zdravilih in do zdravstvenih informacij ima Sandoz kot vodilni svetovni ponudnik generičnih antibiotikov vodilno vlogo v svetovnem boju proti odpornosti mikrobov. Svetovna zdravstvena organizacija je prepoznala odpornost mikrobov kot eno od treh pomembnih groženj globalnemu zdravju in boj proti njej je ključna tema tokratnega svetovnega tedna ozaveščenosti o antibiotikih. 

Reference

 1. Svetovna zdravstvena organizacija, 10 najpomembnejših vzrokov smrti http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en
 2. Svetovna zdravstvena organizacija, Odpornost na antibiotike http://www.who.int/mediacentre/factsheets/antibiotic-resistance/en/
 3. Svetovna zdravstvena organizacija, Svetovni teden ozaveščanja o antibiotikih. 13.–19. november 2017
  http://www.who.int/campaigns/world-antibiotic-awareness-week/en/
* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden ključnih stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Je njen vodilni globalni razvojni center za tehnološko zahtevne izdelke in tehnologije, eden ključnih globalnih proizvodnih centrov za učinkovine in zdravila, kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih učinkovin in izdelkov, center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si/.

Sandoz je vodilna družba na svetu na področju generičnih in podobnih bioloških zdravil. Kot divizija skupine Novartis si prizadevamo odkrivati nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Z razvijanjem inovativnih pristopov za zagotavljanje dostopa do visoko kakovostne zdravstvene oskrbe ljudem po vsem svetu prispevamo k sposobnosti družbe, da zadovolji naraščajoče potrebe po zdravstvenem varstvu. Naš portfelj obsega okrog 1000 molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja in so v letu 2016 predstavljale prodajo v višini 10,1 milijarde ameriških dolarjev. V letu 2016 so naši izdelki dosegli več kot 500 milijonov bolnikov in prizadevamo si, da bi jih dosegli milijardo. Sedež Sandoza je v Holzkirchnu v Nemčiji, v okolici Münchna. Sandoz je na Twitterju. 

Sledite @Sandoz_global na http://twitter.com/Sandoz_Global (povezava je zunanja).
Za dodatne informacije obiščite spletno stran http://www.sandoz.com.

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, cenovno dostopna generična in podobna biološka zdravila ter izdelke za zdravje oči. Novartis ima vodilni položaj v svetu na vsakem od teh področij. V letu 2016 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 48,5 milijarde ameriških dolarjev, približno 9 milijard ameriških dolarjev je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis v svojih družbah zaposluje približno 121.000 ljudi. Novartisovi izdelki so na voljo v več kot 155 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43
telefaks: 01 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com