Gasilsko-reševalna vaja v Leku v Ljubljani uspešna

  • Lek v skladu z Novartisovimi internimi pravili o pripravljenosti zaposlenih v primeru nevarnosti ter z mislijo na varnost svojih zaposlenih in širšega okolja vsako leto organizira gasilske oz. evakuacijske vaje na vseh svojih lokacijah v Sloveniji; tokratna je bila v Ljubljani. 
  • Namen vaje je bil predvsem preveriti stanje usposobljenosti zaposlenih in dobiti izkušnje za posodobitev načrtov reševanja ob morebitnem nepričakovanem nevarnem dogodku.
  • Prav tako smo želeli preskusiti načine komuniciranja med našimi internimi strokovnimi službami in zunanjimi gasilskimi enotami ter drugimi strokovnimi službami, s katerimi smo pripravili vajo.
12. 10. 2017

Pomemben del Lekove več kot sedemdesetletne zgodovine je odgovornost, in sicer tako do bolnikov kakor tudi do zdravja in varnosti naših zaposlenih, lokalnega prebivalstva ter naravnega okolja, v katerem živimo in delujemo. Kot del svoje odgovornosti razumemo tudi našo usposobljenost in pripravljenost za primer naravnih in drugih nesreč. Zato imamo na vseh naših lokacijah po Sloveniji redne gasilske in evakuacijske vaje, s katerimi preverjamo svojo pripravljenost in usposabljamo svoje zaposlene.

Tudi naše Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Lek (PIGD) je v letošnjem letu praznovalo svojo sedemdesetletnico. Naše PIGD zelo dobro sodeluje z javnimi gasilskimi službami, s katerimi skupaj pripravljamo vaje kot je današnja. Tokrat smo jo pripravili v sodelovanju z Gasilsko brigado Ljubljana, sektor Zahod. Na vaji je bilo okrog 180 sodelujočih, od tega več kot 100 gasilcev iz 10 prostovoljnih operativnih gasilskih enot iz sektorja, Gasilske brigade Ljubljana, Enote za podporo vodenju in PIGD Lek, 28 Lekovih prvih posredovalcev ter naše interne strokovne službe, ki delujejo v primeru kriznih situacij. V vaji je sodelovalo 24 vozil. Gasilci so na kraj dogodka prišli v 4 minutah.

Namen današnje vaje je bil predvsem preveriti funkcionalnost vseh delov Lekovega varnostnega sistema in ustreznost postopkov ter navodil ob takem kritičnem dogodku. Poleg tega smo želeli preveriti, ali imajo zaposleni vsa potrebna znanja za pravilno ukrepanje v primeru resnične nevarnosti (kaj storiti, ko se vklopi alarm), oziroma jih naučiti pravilnih postopkov in jim s tem zagotoviti največjo možno varnost ob resničnem nepričakovanem nevarnem dogodku. Na lokaciji je bilo v času vaje okoli 500 zaposlenih in zunanjih izvajalcev, ki so vajo izpeljali po predvidenem načrtu in zapustili stavbe v najkrajšem možnem času.

Današnja vaja je pokazala, da je nenehno usposabljanje za ravnanje v primeru naravnih ali drugih nesreč izjemno pomembno. Naši zaposleni so pokazali dobro pripravljenost in poznavanje postopkov v primeru nesreč, pridobljene izkušnje pa bodo dragocene za dopolnitev in posodobitev naših načrtov za ravnanje v takih primerih. 

Ob tem se želimo zahvaliti vsem gasilcem in policistom, ki so sodelovali pri uspešni akciji.

Njihovo požrtvovalno in nesebično delo je bistvenega pomena ne samo na vajah, kot je današnja, ampak še bolj v resničnih situacijah.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden ključnih stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Je njen vodilni globalni razvojni center za tehnološko zahtevne izdelke in tehnologije, eden ključnih globalnih proizvodnih centrov za učinkovine in zdravila, kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih učinkovin in izdelkov, center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si/.

Sandoz je vodilna družba na svetu na področju generičnih in podobnih bioloških zdravil. Kot divizija skupine Novartis si prizadevamo odkrivati nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Z razvijanjem inovativnih pristopov za zagotavljanje dostopa do visoko kakovostne zdravstvene oskrbe ljudem po vsem svetu prispevamo k sposobnosti družbe, da zadovolji naraščajoče potrebe po zdravstvenem varstvu. Naš portfelj obsega okrog 1000 molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja in so v letu 2016 predstavljale prodajo v višini 10,1 milijarde ameriških dolarjev. V letu 2016 so naši izdelki dosegli več kot 500 milijonov bolnikov in prizadevamo si, da bi jih dosegli milijardo. Sedež Sandoza je v Holzkirchnu v Nemčiji, v okolici Münchna. Sandoz je na Twitterju. 

Sledite @Sandoz_global na http://twitter.com/Sandoz_Global (povezava je zunanja).
Za dodatne informacije obiščite spletno stran http://www.sandoz.com.

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, cenovno dostopna generična in podobna biološka zdravila ter izdelke za zdravje oči. Novartis ima vodilni položaj v svetu na vsakem od teh področij. V letu 2016 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 48,5 milijarde ameriških dolarjev, približno 9 milijard ameriških dolarjev je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis v svojih družbah zaposluje približno 118.000 ljudi. Novartisovi izdelki so na voljo v več kot 155 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43
telefaks: 01 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com