Novartis in Univerza Kalifornije, Berkeley združila moči v prizadevanjih za izkoriščanje potenciala »nedostopnih« tarč za zdravila

  • Cilj sodelovanja je omogočiti dostop do zahtevnih tarč za zdravila in pospešiti odkrivanje novih zdravil za infekcijske bolezni ter raka.
  • Novi Novartis-Berkeleyjev Center za proteomiko in kemijske tehnologije združuje Novartisovo strokovno znanje kemijske biologije s strokovnim znanjem kovalentne kemoproteomike Univerze Berkeley. 
28. 9. 2017

Novartis je združil moči z raziskovalci z Univerze Kalifornija, Berkeley v prizadevanjih za razvoj novih tehnologij za odkrivanje naslednjih generacij zdravil, usmerjenih na veliko število terapevtskih tarč pri raku in drugih boleznih, ki so se »izmaknile« tradicionalnim majhnim molekulam in veljajo za »nedostopne«. 

»Novartis je pionir novih terapevtskih paradigem, saj ustvarja dokončna zdravila za življenje ogrožajoče bolezni,« je dejal Jay Bradner, predsednik Novartisovega Inštituta za biomedicinske raziskave. »Povezava z Univerzo Berkeley zelo razširja naše sposobnosti za napredovanje pri odkrivanju molekul, usmerjenih v do zdaj za zdravila še nedostopne tarče.« 

Plod sodelovanja je Novartis-Berkeleyjev Center za proteomiko in kemijske tehnologije s sedežem v laboratorijih Univerze Berkeley, ki podpira skupne raziskovalne projekte Novartisovih znanstvenikov in znanstvenikov z Univerze Berkeley. Projekti izkoriščajo tehnologijo kovalentne kemoproteomike, ki hitro mapira lokacije na proteinskih tarčah, vključno s tistimi, ki veljajo za »nedostopne« – kjer bi spojine lahko tvorile trajne vezi in tem nudile izhodišča za nova zdravila. 

»Še nikoli nam ni uspelo raziskati tega, čemur pravimo proteom, torej skupnosti več kot 20.000 proteinov v telesu, tako široko, tako globoko in tako hitro,« je dejal strokovnjak kovalentne kemoproteomike, Daniel Nomura, direktor centra in izredni profesor kemije, molekularne in celične biologije ter prehranskih znanosti in toksikologije na Univerzi Berkeley. »Združevanje tehnoloških prebojev v proteomiki in kemiji nam omogoča zamišljanje ustvarjanja spojin, ki bi vezale vsak znani protein v telesu, predvsem tiste, ki so podlaga resnim boleznim, kakršna je rak.« 

Naveza Novartis-Univerza Berkeley bo raziskala tudi možnost nastajajočih terapevtikov, znanih kot razgrajevalci, ki vključujejo uporabo bifunkcionalnih molekul. Te se vežejo na terapevtske tarče na enem koncu, na drugem pa na ključno komponento v celičnem naravnem sistemu odstranjevanja proteinov. Testirati nameravajo, ali bi tehnologija kovalentne kemoproteomike lahko pomagala skrajšati čas, potreben za ustvarjanje potencialnih razgrajevalcev, z nekaj let na nekaj mesecev. 

»Tradicionalne spojine zdravil se na proteine vežejo na mestih, ki povzročijo motnje v delovanju, vendar pa veliko tarč nima teh mest funkcionalnih vezav,« je povedal John Tallarico, vodja kemijske biologije in terapevtike na Novartisovem Inštitutu za biomedicinske raziskave. »Razgrajevalci so drugačni, saj se lahko vežejo na terapevtske tarče na nefunkcionalnih mestih in sprožijo uničenje tarčnih proteinov, kar povzroči motnje njihovega delovanja.« 

Drugi vidiki sodelovanja vključujejo presejanje naravnih sestavin izdelkov in uporabo sistema kovalentne kemoproteomike za odkrivanje njihovih tarč, razumevanje mehanizma delovanja in razvijanje nove platforme tehnologije, kar bi omogočilo odkrivanje spojin, ki bi se vezale na večje število proteinov. 

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden ključnih stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Je njen vodilni globalni razvojni center za tehnološko zahtevne izdelke in tehnologije, eden ključnih globalnih proizvodnih centrov za učinkovine in zdravila, kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih učinkovin in izdelkov, center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si/.

Sandoz je vodilna družba na svetu na področju generičnih in podobnih bioloških zdravil. Kot divizija skupine Novartis si prizadevamo odkrivati nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Z razvijanjem inovativnih pristopov za zagotavljanje dostopa do visoko kakovostne zdravstvene oskrbe ljudem po vsem svetu prispevamo k sposobnosti družbe, da zadovolji naraščajoče potrebe po zdravstvenem varstvu. Naš portfelj obsega okrog 1000 molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja in so v letu 2016 predstavljale prodajo v višini 10,1 milijarde ameriških dolarjev. V letu 2016 so naši izdelki dosegli več kot 500 milijonov bolnikov in prizadevamo si, da bi jih dosegli milijardo. Sedež Sandoza je v Holzkirchnu v Nemčiji, v okolici Münchna. Sandoz je na Twitterju. 

Sledite @Sandoz_global na http://twitter.com/Sandoz_Global (povezava je zunanja).
Za dodatne informacije obiščite spletno stran http://www.sandoz.com.

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, cenovno dostopna generična in podobna biološka zdravila ter izdelke za zdravje oči. Novartis ima vodilni položaj v svetu na vsakem od teh področij. V letu 2016 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 48,5 milijarde ameriških dolarjev, približno 9 milijard ameriških dolarjev je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis v svojih družbah zaposluje približno 118.000 ljudi. Novartisovi izdelki so na voljo v več kot 155 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43
telefaks: 01 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com