Lek na Prevaljah izrekel dobrodošlico številnim okoliškim prebivalcem

  • Lekov dan odprtih vrat na Prevaljah je pritegnil občane in tudi obiskovalce iz drugih koroških krajev.
  • Spoznavali so Lekovo dejavnost, načrte za prihodnji razvoj, farmacevtsko proizvodnjo in napredni sistem ravnanja z okoljem.
  • Lek bo na Prevaljah še naprej širil zaposlovanje ter vlagal v znanje zaposlenih in inovativne tehnologije.
7. 4. 2017

Danes je družba Lek na svoji lokaciji Prevalje pripravila dan odprtih vrat. Več kot 150 obiskovalcev si je ob strokovnem vodstvu Lekovih zaposlenih pobliže ogledalo med drugim proizvodnjo in organiziranost dela.

Zlatko Ajd, direktor Antiinfektivov Prevalje, in Katarina Klemenc, direktorica Korporativnega komuniciranja, sta obiskovalcem predstavila razvoj lokacije, ki je posebej intenziven v zadnjem času, in najnovejšo naložbo za gradnjo nove tovarne. Stala bo v neposredni bližini sedanjih zmogljivosti in bo Lekovo prevaljsko lokacijo pomembno zaznamovala v prihodnjih letih. Slavnostna položitev temeljnega kamna bo v torek, 11. aprila 2017. Obiskovalci so se seznanili tudi z novimi zaposlitvenimi možnostmi in s karierno potjo, ki jo je predstavila dr. Maja Sušec, vodja tamkajšnjega analitičnega laboratorija za kontrolo kakovosti.

V Leku na Prevaljah izdelujejo končni farmacevtski izdelek. Širokospektralni antibiotik, ki sodi med najpomembnejše Sandozove izdelke, se prodaja na več kot 60 najzahtevnejših trgih po svetu. Povpraševanje po njem je veliko, zato se obseg njegove proizvodnje stalno povečuje in dosega v povprečju več kot desetodstotno letno rast. 

Lekova lokacija Prevalje se je razvila v enega ključnih gospodarskih subjektov na Koroškem in pridobila položaj stabilnega zaposlovalca, enega najpomembnejših v regiji. V zadnjih štirih letih se je število zaposlenih povečala za 40 %. Več kot 95 % zaposlenih prihaja iz občin Mežiške in Dravske doline, več kot polovica je žensk. Trenutno je več kot 240 zaposlenih, obseg zaposlovanja pa bodo še naprej širili.

Lekova prevaljska lokacija je že več kot štiri desetletja dejavno vključena v življenje lokalne skupnosti. Lek je v zadnjih letih pomagal društvom in ustanovam PGD Prevalje, Gorski reševalni službi – Postaji Prevalje, Območnemu odboru Rdečega križa in Domu starejših občanov Prevalje, Odbojkarskemu klubu Prevalje, Osnovni šoli Franja Goloba Prevalje, Osnovni šoli Podgorje, Plavalnemu klubu Fužinar, Koroškemu zavodu za kulturo in Društvu upokojencev Prevalje. Skupaj z Gorsko reševalno zvezo Slovenije so na Osnovni šoli Franja Goloba Prevalje pripravili delavnice Otroci se učijo pomagati, v vrtec na Prevaljah so pripeljali Tačke pomagačke, na Jesenskih dnevih so izvedli pohod s Petro Majdič, s podporo Rdečih noskov pa omogočili predstavo Pester orkester v Centru za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna na Koroškem.

S prostovoljnim delom in z darovanjem krvi že več kot desetletje pomagajo v domačem okolju, v Domu starejših na Fari, v centru Altra in drugje. Za lokalno skupnost že vrsto let pripravljajo dneve odprtih vrat.

Lek na Prevaljah uresničuje načelo odgovorne poslovne prakse. Dosledno upošteva zahteve zdravstvene, varnostne in okoljske zakonodaje ter enotne Novartisove standarde, ki so ponekod strožji od zakonodaje. Obiskovalci so se seznanili s celovitim in z naprednim sistemom ravnanja z okoljem na lokaciji, ki je že usklajen tudi s standardom ISO 14001:2015. Lek je prva in edina farmacevtska družba v Sloveniji, ki je vključena v EMAS, shemo EU za odgovorno upravljanje vplivov na okolje, enota Antiinfektivi Prevalje pa edina med gospodarskimi lokacijami na Koroškem.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden ključnih stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Je njen vodilni globalni razvojni center za tehnološko zahtevne izdelke in tehnologije, eden ključnih globalnih proizvodnih centrov za učinkovine in zdravila, kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih učinkovin in izdelkov, center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si/.

Sandoz je vodilna družba na svetu na področju generičnih in podobnih bioloških zdravil. Kot divizija skupine Novartis si prizadevamo odkrivati nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Z razvijanjem inovativnih pristopov za zagotavljanje dostopa do visokokakovostne zdravstvene oskrbe ljudem po vsem svetu prispevamo k sposobnosti družbe, da zadovolji naraščajoče potrebe po zdravstvenem varstvu. Naš portfelj obsega okrog 1000 molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja in so v letu 2016 predstavljale prodajo v višini 10,1 milijarde ameriških dolarjev. V letu 2016 so naši izdelki dosegli več kot 500 milijonov bolnikov in prizadevamo si, da bi jih dosegli milijardo. Sedež Sandoza je v Holzkirchnu v Nemčiji, v okolici Münchna. Sandoz je na Twitterju. 

Sledite @Sandoz_global na http://twitter.com/Sandoz_Global (povezava je zunanja).
Za dodatne informacije obiščite spletno stran http://www.sandoz.com.

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, cenovno dostopna generična in podobna biološka zdravila ter izdelke za zdravje oči. Novartis ima vodilni položaj v svetu na vsakem od teh področij. V letu 2016 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 48,5 milijarde ameriških dolarjev, približno 9 milijard ameriških dolarjev je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis v svojih družbah zaposluje približno 118.000 ljudi. Novartisovi izdelki so na voljo v več kot 155 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43
telefaks: 01 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com