Uspešno izvedena reševalna vaja v Leku v Mengšu

  • Lek je v skrbi za varnost svojih zaposlenih in lokalnega okolja na razvojno-proizvodni lokaciji v Mengšu sodeloval v občinski zaščitno-reševalni vaji »Domžale 2017«.
  • Namen vaje je bil predvsem preskus usposobljenosti izvajalcev zaščite, reševanja in pomoči ter preveriti pripravljenost zaposlenih na pravilno ukrepanje.
  • V vaji je sodelovalo več kot 120 gasilcev in 22 reševalcev, tako iz Leka kakor iz okoliških gasilskih društev, Zdravstvenega doma Domžale, Centra za zaščito in reševanje Domžale, Civilne zaščite ter radioamaterji iz Domžal.
6. 4. 2017

Občini Domžale je v četrtek, 6. aprila potekala občinska zaščitno-reševalna vaja »Domžale 2017«, v katero je bila vključena tudi Lekova razvojno-proizvodna lokacija v Mengšu. Namen vaje je bil preskus usposobljenosti izvajalcev zaščite, reševanja in pomoči v občini Domžale, s poudarkom na industrijskih objektih. Prav tako smo z vajo želeli preveriti pravilno ukrepanje zaposlenih ob morebitni evakuaciji.

Lekova lokacija v Mengšu že več kot 70 let nenehno raste in se razvija. Pomemben del našega razvoja je odgovornost, in sicer tako do zdravja in varnosti naših zaposlenih kakor do lokalnega prebivalstva ter naravnega okolja, v katerem živimo in delujemo.

Kot del svoje odgovornosti razumemo tudi našo usposobljenost in pripravljenost za primer naravnih in drugih nesreč. Zato imamo na vseh naših lokacijah po Sloveniji redne gasilske in evakuacijske vaje, s katerimi preverjamo svojo pripravljenost in usposabljamo svoje zaposlene.

»Današnja vaja je pokazala, da je nenehno usposabljanje za ravnanje v primeru naravnih ali drugih nesreč izjemno pomembno. Naši zaposleni so pokazali zelo dobro pripravljenost in poznavanje postopkov v primeru nesreč, pridobljene izkušnje pa bodo dragocene za dopolnitev in posodobitev naših načrtov za ravnanje v takih primerih,« je ob koncu vaje povedal Egidij Capuder, direktor Farmacevtskih učinkovin Mengeš. Ob tem je poudaril: »Prav tako se je skozi vajo ponovno pokazal pomen našega prostovoljnega industrijskega gasilskega društva kakor tudi vseh zunanjih gasilcev in reševalcev. Vsem se iskreno zahvaljujem za aktivno sodelovanje v vaji in njihovo pripravljenost priskočiti na pomoč v vsakem trenutku dneva ali noči

Na vaji je sodelovalo 120 gasilcev, od tega 16 Lekovih iz Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Lek, ter 104 gasilci iz Centra za zaščito in reševanje Domžale, PGD Domžale, PGD Mengeš, PGD Jarše, PGD Loka, PGD Homec, PGD Rova PGD Topole, PGD Pšata, PGD Kamnik, PGD Stop in PGD Trzin. Poleg gasilcev je na vaji sodelovalo 22 reševalcev, od tega šest Lekovih, devet članov Civilne zaščite, dva reševalca iz Zdravstvenega doma Domžale, 4 kolesarji, ki so pripeljali sanitetni  material ter vodja Civilne zaščite za prvo pomoč. V vaji je sodelovalo 22 gasilskih vozil, eno reševalno vozilo ter eno gasilsko vozilo za prevoz ponesrečencev.

Gasilci PIGD Lek so poziv za reševanje prejeli ob 14.04 in so se mu nemudoma odzvali, prav tako so se nemudoma odzvala okoliška gasilska društva, prvi so na lokacijo prišli v 12 minutah. 

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden ključnih stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Je njen vodilni globalni razvojni center za tehnološko zahtevne izdelke in tehnologije, eden ključnih globalnih proizvodnih centrov za učinkovine in zdravila, kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih učinkovin in izdelkov, center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si/.

Sandoz je vodilna družba na svetu na področju generičnih in podobnih bioloških zdravil. Kot divizija skupine Novartis si prizadevamo odkrivati nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Z razvijanjem inovativnih pristopov za zagotavljanje dostopa do visoko kakovostne zdravstvene oskrbe ljudem po vsem svetu prispevamo k sposobnosti družbe, da zadovolji naraščajoče potrebe po zdravstvenem varstvu. Naš portfelj obsega okrog 1000 molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja in so v letu 2016 predstavljale prodajo v višini 10,1 milijarde ameriških dolarjev. V letu 2016 so naši izdelki dosegli več kot 500 milijonov bolnikov in prizadevamo si, da bi jih dosegli milijardo. Sedež Sandoza je v Holzkirchnu v Nemčiji, v okolici Münchna. Sandoz je na Twitterju. 

Sledite @Sandoz_global na http://twitter.com/Sandoz_Global (povezava je zunanja).
Za dodatne informacije obiščite spletno stran http://www.sandoz.com

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, cenovno dostopna generična in podobna biološka zdravila ter izdelke za zdravje oči. Novartis ima vodilni položaj v svetu na vsakem od teh področij. V letu 2016 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 48,5 milijarde ameriških dolarjev, približno 9 milijard ameriških dolarjev je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis v svojih družbah zaposluje približno 118.000 ljudi. Novartisovi izdelki so na voljo v več kot 155 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43
telefaks: 01 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com