Z Lekovo pomočjo skoraj 100 gasilcev bolničarjev pripravljenih na reševanje življenj

  • Lekova donacija Gasilski zvezi Slovenije, v višini 20.000 evrov, omogočila izvedbo tečajev za gasilce bolničarje, certificirane prve posredovalce.
  • V okviru tečajev bo do naziva gasilec bolničar prišlo skoraj 100 gasilcev iz vseh slovenskih regij.
  • Skoraj 100 novih slovenskih gasilcev bolničarjev bo po opravljenih tečajih usposobljenih za nudenje nujne medicinske pomoči takrat, ko je to najbolj pomembno.
6. 4. 2017

Družba Lek je Gasilski zvezi Slovenije simbolično predala donacijo v višini 20.000 evrov, ki bo namenjena za izvedbo tečajev za gasilce bolničarje, certificirane prve posredovalce. Tečaji, v katere bodo vključeni gasilci iz cele Slovenije, med drugim tudi iz regij, v katerih se nahajajo Lekove razvojne in proizvodnje lokacije, bodo omogočili skoraj 100 posameznikom dodatno izpopolnjevanje in pridobitev naziva gasilec bolničar. Ti lahko v najnujnejših primerih, še pred prihodom reševalcev, bolnikom in poškodovancem nudijo nujno medicinsko pomoč in tako pomembno pripomorejo ne le k njihovemu okrevanju, temveč v hujših primerih tudi k njihovemu preživetju. 

Mojca Pavlin, predstavnica Leka, je ob simbolni predaji listine o donaciji odločitev za podelitev donacije Gasilski zvezi Slovenije obrazložila z besedami: »Lansko jubilejno leto je bilo za Lek izjemnega pomena. Ob praznovanju kar dveh pomembnih mejnikov, 20 let Novartisa in 70 let Leka, smo želeli narediti nekaj dobrega za širšo slovensko skupnost. V Leku zdravje postavljamo na prvo mesto, naša prizadevanja pa usmerjamo v zagotavljanje enakovrednega dostopa do zdravstvene oskrbe čim širšemu krogu ljudi. Delovanje Gasilske zveze Slovenije in usposabljanje gasilcev bolničarjev smo prepoznali kot enega od pomembnih korakov na tej poti, zato smo se odločili, da zvezi podelimo donacijo in ji tako omogočimo izvedbo tečajev za skoraj 100 novih gasilcev bolničarjev.«

Jošt Jakša, predsednik Gasilske zveze Slovenije, je o pomenu tovrstnih aktivnosti poudaril: »Prvi posredovalci so tisti, ki se klicu na pomoč najhitreje odzovejo. Kot prvi prisotni na kraju neljubega dogodka lahko ponesrečencu nudijo nujno medicinsko pomoč, ki je pogosto lahko odločilna. Zato je opravljen tečaj za gasilca bolničarja izjemnega pomena. V imenu celotne Gasilske zveze Slovenije in vseh gasilcev, ki so vključeni v projekt, se zahvaljujem družbi Lek za donacijo v vrednosti 20.000 evrov, s katero smo lahko izvedli organizacijo tečajev.«

Po temeljitih pripravah in sprejetem programu usposabljanja se je prvi izmed skupno treh tečajev, ki jih tekom leta 2017 skupaj z Reševalno postajo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana organizira Gasilska zveza Slovenije, pričel v ponedeljek, 13. marca. Tečaj, ki je obsegal tako teoretične vsebine kot tudi praktične učne delavnice se je z zaključnim izpitom zaključil v soboto, 1. aprila. Zahvaljujoč organiziranim aktivnostim in Lekovi donaciji, bo tako naziv gasilec bolničar do poletja prejelo skoraj 100 slovenskih gasilcev.