Odprli Lekov poslovni center za jugovzhodno Evropo

Sodoben poslovni center za celotno jugovzhodno Evropo – Lekova zdravila iz lastne proizvodnje – Lekova naložba vredna 674 milijonov tolarjev

15. 5. 2000

Skopje, 15. maja – Slovenska farmacevtska družba Lek je danes v Skopju v Makedoniji odprla nov poslovni center za jugovzhodno Evropo. To je ena Lekovih najpomembnejših investicij v zadnjem obdobju. Prispevala bo k utrjevanju Lekove tržne pozicije v tej regiji. V sodobnem poslovnem centru, ki vključuje tudi lastne proizvodne zmogljivosti, Lek v prihodnjih petih letih načrtuje 15-odstotno letno rast prodaje.

Lek deluje kot mednarodna družba in svoje izdelke trži na več kot osemdesetih trgih. V okviru strategije Lek utrjuje svoje mesto na nekaterih ključnih trgih z vse močnejšo marketinško, prodajno in proizvodno prisotnostjo.

V letu 1991 je farmacevtska družba Lek kot prvo tovrstno podjetje v Republiki Makedoniji registrirala podjetje Lek Skopje. Z izgradnjo in vzdrževanjem dobrih, profesionalnih in dolgoročnih odnosov s poslovnimi partnerji je Lek Skopje v Makedoniji uspel vzpostaviti ključno tržno pozicijo, saj je skupaj z domačim izdelovalcem farmacevtskih izdelkov v samem vrhu farmacevtskih podjetij v tej državi. Vrsto let sta bili glavni dejavnosti družbe marketing in prodaja Lekovih izdelkov na makedonskem trgu.

S ciljem izboljšati ponudbo in storitve za kupca ter ponuditi bolnikom v čim krajšem času najsodobnejša zdravila iz lastne proizvodnje je Lek sprejel odločitev, da v Republiki Makedoniji zgradi poslovni center s prodajno, marketinško in proizvodno funkcijo. Izdelki iz centra v Skopju ne bodo namenjeni samo potrebam domačega makedonskega trga, ampak tudi drugim delom regije jugovzhodna Evropa, predvsem Bolgariji, Jugoslaviji, Albaniji, Kosovu, Romuniji in pozneje tudi Grčiji.

Proizvodni program bo poleg najsodobnejših zdravil obsegal tudi t. i. OTC-izdelke (izdelki Lekove domače lekarne). V prihodnje bo Lek svojo ponudbo razširil tudi na trženje diagnostičnih in kozmetičnih izdelkov.

Lek Skopje je za kakovost izdelkov in njeno vzdrževanje prevzel enake standarde kot družba Lek. To pomeni, da zgrajeni objekt in proizvodnja ustrezata mednarodnim standardom GMP (dobra proizvodna praksa), GLP (dobra laboratorijska praksa) in GCP (dobra klinična praksa), vzpostavljeni pa bodo tudi sistemi kakovosti ISO 9001 in ISO 9004.

Temeljni kamen novega poslovnega centra Lek Skopje je bil vgrajen septembra 1998, maja 2000 pa je Lek prejel obratovalno dovoljenje za novi objekt.

Družba Lek je v objekt z bruto površino 2551 m2 vložila 674 milijonov tolarjev, veliko vrednost za projekt pa pomeni tudi prenos lastnega tehnološkega znanja v proizvodnjo najsodobnejših zdravil (Amlopin, Amoksiklav).

Za obdobje prihodnjih petih let Lek Skopje načrtuje 15-odstotno letno rast prodaje. V obdobju treh do petih let bo zaposlil 53 sodelavcev, večinoma z visoko izobrazbo.

“Z novim poslovnim centrom za jugovzhodno Evropo Lek potrjuje svojo strateško usmeritev, da se čim bolj približa najpomembnejšim trgom. Prepričani smo, da bo Lekova prisotnost utrdila sodelovanje med Republiko Makedonijo in Republiko Slovenijo ter da bomo dokazali dolgoročnost naših konceptov," je ob odprtju povedal predsednik uprave Leka d. d. Metod Dragonja.

Novi Lekov poslovni center za jugovzhodno Evropo sta ob prisotnosti predsednika Gospodarske zbornice Slovenije mag. Jožka Čuka, predstavnikov makedonske vlade in diplomatskega zbora ter predstavnikov slovenskih podjetij v Makedoniji odprla predsednik makedonske vlade Ljubčo Georgievski in predsednik Lekove uprave Metod Dragonja.