Sandoz objavil zmagovalce prvega natečaja Sandoz HACk za izboljšanje dostopa do zdravstvene oskrbe

  • Trije zmagovalci, ki jih je izbrala žirija na dogodku Wired Health 2017 v Londonu, so prepoznali inovativne pristope za izboljšanje dostopa do zdravstvene oskrbe v Gani, na Maldivih in Filipinih.
  • Zmagovalne ideje predlagajo inovativne načine uporabe mobilnih tehnologij za povezovanje bolnikov s skrbniki in z osnovnimi zdravili.
  • Sandoz je povabil mlade ljudi z vsega sveta, naj »oblikujejo nov koncept dostopnosti zdravstvene oskrbe« – verjetno največje neizpolnjene zdravstvene potrebe.
13. 3. 2017

Sandoz, divizija skupine Novartis, je danes objavil imena treh zmagovalcev novega natečaja Sandoz HACk (Healthcare Access Challenge). Zmagovalci, ki jih je izbrala žirija na dogodku Wired Health 2017 v Londonu, so prepoznali inovativne pristope za izboljšanje dostopnosti zdravstvene oskrbe v Gani, na Maldivih in Filipinih.

Vse tri zmagovalne zamisli so vsebovale nove načine uporabe mobilnih tehnologij za povezovanje bolnikov s skrbniki in z osnovnimi zdravili ter s tem ponudile rešitve za izzive, s katerimi se lokalne skupnosti soočajo pri dostopu do zdravstvene oskrbe.

Med okrog 150 idejami, ki so prispele na natečaj iz 30 držav, so najprej izbrali šest finalistov, nato med njimi tri zmagovalce. Vseh šest finalistov je predstavilo svoje ideje žiriji na srečanju Wired Health 2017, v okviru dogodka HACk »V živo iz Londona 2017«. 

»Kljub velikemu napredku sodobne medicine ostaja splošna dostopnost zdravstvene oskrbe ena največjih neizpolnjenih zdravstvenih potreb po vsem svetu,« je ob razglasitvi zmagovalcev dejal direktor divizije Sandoz in predsednik uprave, Richard Francis.

»Prepričani smo, da se največje spremembe pogosto porodijo iz majhnih, a čudovitih idej – in da je pogosto edina stvar, ki stoji med dobro idejo in izvrstno idejo, le malce podpore ob pravem času. Prihodnost medicine vidim v močnem sodelovanju med zdravstvenimi organizacijami in zunanjimi partnerji. Natečaj Sandoz HACk je eden od načinov, s katerimi poskušamo to vizijo spremeniti v realnost,« je dodal.

Roberto Ascione, direktor organizacije Healthware International in član žirije natečaja Sandoz HACk 2017, pa je povedal: »Povečevanje dostopa do zdravstvene oskrbe je eden glavnih izzivov človeštva danes. Noben posameznik ali posamezna organizacija ne more rešiti tega sam – zato moramo sodelovati in iskati praktične rešitve za resnične probleme. To je tudi bistvo pobude Sandoz HACk. In je tudi tisto, zaradi česar sem ponosen, da sem del te izjemne nove pobude.«

Kot pomoč pri razvijanju šestih idej pred njihovo predstavitvijo na dogodku Wired Health 2017 je vseh šest finalistov imelo priložnost dobiti povratne informacije od globalne spletne skupnosti OpenIDEO. Ta združuje kreativne mislece, tehnologe in posameznike, ki želijo pomagati socialnim podjetnikom. Povratne informacije so bile dopolnjene s prispevki strokovnjakov iz Sandoza. 

Trije zmagovalci, ki bodo vsak prejeli nagrado v višini 20.000 evrov za uresničevanje zamisli v praksi ter mentorstvo Sandozovih strokovnjakov, so:

Blood Drive – Na Maldivih ima eden izmed 120 novorojenčkov krvno bolezen, imenovano talasemija. 85 odstotkov teh otrok ne bo dočakalo petega leta starosti, če ne bodo prejemali redne transfuzije krvi. Žal pa sta zaradi razpršenosti otokov koordinacija darovanja krvi in delo krvnih bank zelo otežena. Cilj zamisli, ki sta jo prispevala Mohammed Shuraih in Yameen Rasheed, je povezati otočane z bazo podatkov o bolnišnicah, ki lahko pošljejo najnovejše informacije o tem, kdaj se bodo izvajali programi darovanja krvi, in pošiljanje geolokacijskih opomnikov vsem ljudem v bližini, da lahko darujejo kri.

GoPharma – V Gani farmacevti navadno ne delajo na podeželju, v lekarnah je zaposleno zgolj neusposobljeno osebje. Zamisel avtorjev Elvina Blanksona in Priscille Adu-Darko je v obliki virtualnih srečanj povezati   farmacevte v mestih s podeželskimi lekarnami, ki bi tako dobivale nasvete o jemanju zdravil, kontraindikacijah itd. 

Save-a-life – Na Filipinih so temeljne veščine prve pomoči vključene v osnovno izobraževanje, predvsem zaradi dejstva, da reševalci zaradi velikih razdalj in razpršenosti te otočne skupine težko hitro pridejo na kraj nesreče. Kljub temu večina prebivalstva še nima teh veščin. Aplikacija Save-a-life, ki je zamisel Joela Alejandra in Andree Relucio, bo pomagala Filipincem, ki nimajo potrebnih veščin, da bodo lahko izvajali oživljanje s pomočjo slušnih in vidnih navodil, obenem pa bo obveščena tudi služba nujne medicinske pomoči.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden ključnih stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Je njen vodilni globalni razvojni center za tehnološko zahtevne izdelke in tehnologije, eden ključnih globalnih proizvodnih centrov za učinkovine in zdravila, kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih učinkovin in izdelkov, center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si/.

Sandoz je vodilna družba na svetu na področju generičnih in podobnih bioloških zdravil. Kot divizija skupine Novartis si prizadevamo odkrivati nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Z razvijanjem inovativnih pristopov za zagotavljanje dostopa do visoko kakovostne zdravstvene oskrbe ljudem po vsem svetu prispevamo k sposobnosti družbe, da zadovolji naraščajoče potrebe po zdravstvenem varstvu. Naš portfelj obsega okrog 1000 molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja in so v letu 2015 predstavljale prodajo v višini 10,1 milijarde ameriških dolarjev. V letu 2015 so naši izdelki dosegli več kot 500 milijonov bolnikov in prizadevamo si, da bi jih dosegli milijardo. Sedež Sandoza je v Holzkirchnu v Nemčiji, v okolici Münchna. Sandoz je na Twitterju. 

Sledite @Sandoz_global na http://twitter.com/Sandoz_Global (povezava je zunanja).
Za dodatne informacije obiščite spletno stran http://www.sandoz.com

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, cenovno dostopna generična in podobna biološka zdravila ter izdelke za zdravje oči. Novartis ima vodilni položaj v svetu na vsakem od teh področij. V letu 2016 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 48,5 milijarde ameriških dolarjev, približno 9 milijard ameriških dolarjev je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis v svojih družbah zaposluje približno 118.000 ljudi. Novartisovi izdelki so na voljo v več kot 155 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran http://www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43
telefaks: 01 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com