Novartis bo vlagal v razširitev svoje dejavnosti na Prevaljah

  • Novartisova odločitev izhaja iz visoke kakovosti izdelkov in procesov ter znanja zaposlenih na Prevaljah, kakor tudi iz stalne rasti povpraševanja v zadnjih letih. 
  • Naložba bo omogočila nadaljnji razvoj lokacije in zaposlovanje.
  • Če bo vse potekalo po načrtih, bodo prve nove proizvodne linije zagnali v letu 2019.
27. 1. 2017

Novartis je potrdil širitev proizvodnje širokospektralnega antibiotika v enoti Penicilinski izdelki na Prevaljah. Naložba bo povečala sedanje zmogljivosti, projekt bo trajal več let. Na zemljišču, ki so ga kupili v svoji neposredni bližini v preteklem letu (od podjetja Koratur), bodo zgradili nov proizvodni objekt za proizvodnjo širokospektralnega antibiotika. Če se bo vse odvijalo po načrtih, bodo prve proizvodne linije zagnali v letu 2019 in jim postopno dodajali nove do leta 2023.

Novartis, ki sodi med največje vlagatelje v slovenskem gospodarstvu, je v razvoj in posodobitev zmogljivosti na Prevaljah v zadnjih desetih letih vložil več kot 30 milijonov evrov. Podlaga za novo naložbo so visoka kakovost procesov in izdelkov ter znanje in izkušnje, ki odlikujejo Novartisovo koroško enoto. 

Zlatko Ajd, direktor Proizvodnje penicilinskih izdelkov Prevalje, pojasnjuje: »Naše izdelke uporabljajo za zdravljenje bolnikov na 60 trgih. Povpraševanje v zadnjem času stalno narašča, in da bi mu zadostili, smo v zadnjih letih uvedli številne izboljšave procesov. Zadovoljni smo, da se je Novartis odločil za to naložbo, saj bomo s povečanjem sedanjih zmogljivosti omogočili nadaljnji razvoj lokacije in zaposlovanje.« 

Lek se že zdaj uvršča med stabilne in največje zaposlovalce v Občini Prevalje in na Koroškem. Ob koncu leta 2016 je imela enota 246 zaposlenih ali 9 % več kot leto prej. Širitev dejavnosti na lokaciji Prevalje je skladna tudi z razvojnimi usmeritvami regije. Uresničuje razvoj kakovostnih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo, pri čemer je poudarek na lastnem znanju, inovativnosti, varnosti, zdravju in odgovornem ravnanju do okolja. 

Med bistvenimi vidiki, ki so prispevali k Novartisovi odločitvi za širitev poslovanja na Prevaljah, so dosežki na področju varovanja okolja, zdravja in varnosti. Ti so namreč pogoj za pridobivanje Novartisovih naložb. Lek bo tudi v prihodnje spoštoval zakonske in enako zahtevne Novartisove standarde na teh področjih. 

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden ključnih stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Je njen vodilni globalni razvojni center za tehnološko zahtevne izdelke in tehnologije, eden ključnih globalnih proizvodnih centrov za učinkovine in zdravila, kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih učinkovin in izdelkov, center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si/.

Sandoz je vodilna družba na svetu na področju generičnih in podobnih bioloških zdravil. Kot divizija skupine Novartis si prizadevamo odkrivati nove načine za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Z razvijanjem inovativnih pristopov za zagotavljanje dostopa do visoko kakovostne zdravstvene oskrbe ljudem po vsem svetu prispevamo k sposobnosti družbe, da zadovolji naraščajoče potrebe po zdravstvenem varstvu. Naš portfelj obsega okrog 1000 molekul, ki pokrivajo vsa glavna terapevtska področja in so v letu 2015 predstavljale prodajo v višini 10,1 milijarde ameriških dolarjev. V letu 2015 so naši izdelki dosegli več kot 500 milijonov bolnikov in prizadevamo si, da bi jih dosegli milijardo. Sedež Sandoza je v Holzkirchnu v Nemčiji, v okolici Münchna. Sandoz je na Twitterju. 

Sledite @Sandoz_global na http://twitter.com/Sandoz_Global (povezava je zunanja).
Za dodatne informacije obiščite spletno stran http://www.sandoz.com

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, izdelke za zdravje oči in cenovno dostopna generična zdravila. Novartis je edina globalna družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2016 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 48,5 milijarde ameriških dolarjev, približno 9 milijard ameriških dolarjev (8,4 milijarde ameriških dolarjev brez stroškov slabitve in amortizacije) je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis v svojih družbah zaposluje približno 118.000 ljudi. Novartisovi izdelki so na voljo v več kot 155 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran http://www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski izidi poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: 01 580 22 43
telefaks: 01 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com