Japonski spor zaključen

21. 3. 2000

Ljubljana, 21. marca –

Lek d.d. in japonska firma Fujimoto Pharmaceutical Corporation sta sklenila poravnavo s firmama SmithKline & French Laboratories, Ltd. in SmithKline Beecham Seiyaku KK (SK&F/SBS). Spor je nastal zaradi prodaje Cimetidina pod blagovno znamko Cylock na Japonskem. SK&F/SBS in Fujimoto so na visokem sodišču v Tokiju s poravnavo zaključili pritožbe na prisoditev odškodnine s strani okrajnega sodišča v Tokiju. Sestavni del poravnave je tudi dogovor, da bo Fujimoto umaknil sodni postopek proti SK&F/SBS zaradi razveljavitve japonskega patenta 1062766. Patent, ki je potekel septembra 1993, ščiti postopek za proizvodnjo Cimetidina.

V petnajstletnem vodenju večih patentnih sporov je Lek d.d. kot dobavitelj učinkovine Cimetidin japonskemu partnerju firmi Fujimoto Pharmaceutical Corporation vgradil rezervo za potencialna tveganja iz tega projekta v svoje finančne izkaze. Zato ob dokončno zaključenih sodnih postopkih poravnava ne bo negativno vplivala na Lekovo tekoče poslovanje in finančne cilje družbe v letu 2000 in prihodnjih letih. Mnenje predsednika uprave Metoda Dragonje je, da gre v tem primeru za celovito in profesionalno zaključen dolgoletni patentni spor in za odpravo bodočih tveganj, ki izvirajo iz projekta Cimetidin.