Darilo sindikata Lek

7. 3. 2000

Ob mednarodnem prazniku žena donacija v človekoljubne namene Ljubljana, 7. marca – Ob letošnjem mednarodnem prazniku žena so se članice Sindikata Lek odpovedale vsakoletni simbolični obdaritvi in se dogovorile, da za to namenjena sredstva podarijo v človekoljubne namene. Prispevke bodo namenile Ligi proti epilepsiji Slovenije, Splošni bolnišnici Murska Sobota in Oddelku za invalidno mladino, ki deluje v okviru Splošne bolnišnice Šempeter. Za te organizacije in ustanove so se odločile zato, ker želijo pomagati tudi tistim, ki v preteklih letih niso bili deležni najširše slovenske pozornosti v človekoljubnih akcijah.

Eden največjih problemov pri epilepsiji je pomanjkljiva ozaveščenost javnosti in tudi stroke ter dejstvo, da se večina bolnikov raje umakne kot pa se zavzame za svoje potrebe. Prav na ta problem je skušala opozoriti leta 1996 začeta svetovna akcija proti epilepsiji, ki se ji je pridružila tudi Slovenija. Akcija bo v letošnjem letu zaokrožena s prvim dobrodelnim koncertom Slovenske lige proti epilepsiji. Na koncertu, ki bo 11. marca potekal v Cankarjevem domu pod naslovom Stopimo iz sence, bodo zbirali sredstva za posvetovalnico za otroke in mladino z epilepsijo, ki imajo težave pri izobraževanju, zaposlovanju in vključevanju v družbo. Lek bo s svojim prispevkom skušal pomagati pri omogočanju lažjega vključevanja otrok in mladostnikov z epilepsijo v vsakdanje življenje.

Lekov prispevek Oddelku za invalidno mladino Splošne bolnišnice Šempeter bo v veliko pomoč pri adaptaciji paviljonov na oddelku za zdravljenje in usposabljanje otrok s cerebralno paralizo. Tam se že dalj časa srečujejo z nemogočimi bivanjskimi pogoji za njihove varovance, ki prav tako kot drugi bolniki za svoje okrevanje potrebujejo tudi urejeno okolje.

Splošna bolnišnica Murska Sobota je v lanskem letu začela z aktivnostmi za gradnjo nove porodnišnice. To je še zadnja slovenska porodnišnica, ki še ni bila obnovljena in posodobljena v skladu z osnovnimi strokovnimi in sanitarno-higienskimi zahtevami. Prošnji za donatorska sredstva so se odzvale sodelavke iz Lekove poslovne enote farmacevtske učinkovine v Lendavi in s tem pokazale, da jim ni vseeno za probleme okolja, v katerem živijo in delajo.

Lek je kot eno najboljših slovenskih podjetjih že tradicionalno družbeno odgovorno podjetje in skrbi za večjo kakovost življenja. Tesno je povezano z zdravstvom, zato se čuti zavezano prispevati k reševanju zdravstvenih težav in sodelovati pri humanitarnih akcijah. Kot pokrovitelj podpira tudi znanost, kulturo in šport, posebno pozornost pa namenja otrokom. Pri tem skuša sredstva enakomerno razporediti po vsej Sloveniji, saj težave in stiske ljudi ne poznajo regionalnih meja.