V Leku v Lendavi odprli največjo Novartisovo naložbo v Sloveniji doslej

  • Naložba v izgradnjo novega logističnega sistema Pakirnega centra Lendava je znašala več kot 24 milijonov evrov. V zadnjih desetih letih je Novartis v razvoj in posodabljanje proizvodnih zmogljivosti na lokaciji v Lendavi vložil več kot 110 milijonov evrov.
  • Obseg proizvodnje v Pakirnem centru Lendava stalno raste, s povprečno medletno stopnjo rasti več kot 35 odstotkov. Vzporedno raste tudi število sodelavcev – v prvi polovici letošnjega leta smo zaposlili več kot 20 novih sodelavcev. Če bo šlo vse po načrtih, jih bomo do konca leta še toliko.
  • Tako kot vse Novartisove naložbe je morala tudi ta že v fazi načrtovanja zadovoljiti visoke Novartisove standarde okoljske odgovornosti in energetske varčnosti. Končno pakiranje trdnih farmacevtskih izdelkov in njihovo skladiščenje nista vir večjih obremenitev okolja.
16. 9. 2015

Danes so na lendavski lokaciji farmacevtske družbe Lek, članice skupine Sandoz, v prisotnosti Simonette Sommaruga, predsednice Švicarske konfederacije, in dr. Mira Cerarja, predsednika Vlade Republike Slovenije, slavnostno odprli novi, najsodobnejši pakirni center. Pakirni center Lendava je eden od dveh strateških Sandozovih pakirnih centrov in bo skladno s strategijo dinamično rasel tudi naprej.

Pakirni center Lendava je namenjen oskrbovanju več kot 60 evropskih in svetovnih trgov z zdravili iz Sandozovih tovarn po vsem svetu. Obratuje od leta 2009, z izgradnjo novega, najsodobnejšega in popolnoma avtomatiziranega visokoregalnega skladišča, nizkoregalnega skladišča in logističnega mosta, ki povezuje skladiščni del s proizvodno stavbo, ter s širitvijo pakirnih proizvodnih zmogljivosti pa se njegova zmogljivost zelo povečuje.

»Zaradi povečanja potreb po pakiranju zdravil ter odličnega in zanesljivega dela naših zaposlenih se je Novartis odločil za novo naložbo v Lendavi, ki je največja posamična Novartisova naložba v Sloveniji doslej. V izgradnjo novega pakirnega centra smo namreč vložili več kot 24 milijonov evrov. Skupno je Novartis v Pakirni center Lendava vložil že več kot 55 milijonov evrov, v celotno lendavsko lokacijo pa že več kot 110 milijonov evrov,« je ob odprtju razložil mag. Vojmir Urlep, predsednik uprave Leka, člana skupine Sandoz.

Predsednica Švicarske konfederacije Simonetta Sommaruga je izrazila čestitke ob odprtju novega objekta, poudarila pomen švicarskih naložb v Sloveniji in izpostavila družbeno odgovornost zasebnih podjetij. Na dogodku se je srečala z vodstvom in zaposlenimi Leka, člana skupine Sandoz.

Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar je izpostavil, da je današnja otvoritev novega pakirnega centra potrditev dosedanjega uspešnega dela, kakovosti in učinkovitosti družbe Lek ter vseh njenih zaposlenih. Za Lendavo, širšo pomursko regijo ter Slovenijo pa naložba predstavlja močan potencial nadaljnjega razvoja, nova delovna mesta ter pomemben dokaz, da je Slovenija privlačna lokacija za tuje naložbe.

Obseg proizvodnje in število sodelavcev rasteta

Obseg proizvodnje v Pakirnem centru Lendava od njegovega odprtja v letu 2009 stalno raste. Medletna rast v povprečju presega 35 odstotkov. Od začetka obratovanja do danes so tako skupno odpremili več kot 280 milijonov pakiranj zdravil na več kot 60 trgov po svetu.

Skladno z večanjem obsega proizvodnje raste tudi število sodelavcev – ob začetku obratovanja leta 2009 je v Pakirnem centru Lendava delalo 35 sodelavcev, danes jih je že več kot 250.

Tehnološke inovacije za okoljsko učinkovitost

Tako kot vse Novartisove naložbe je morala tudi ta že v fazi načrtovanja zadovoljiti visoke Novartisove standarde okoljske odgovornosti in energetske varčnosti. Za novo skladišče in širitev proizvodnih zmogljivosti je bila izdelana strokovna ocena vplivov na okolje. Končno pakiranje trdnih farmacevtskih izdelkov in njihovo skladiščenje nista vir večjih obremenitev okolja.

Vse naložbene projekte v Leku, članu skupine Sandoz, spremljajo tehnološke inovacije in izboljšave učinkovitosti procesov, kar velja tudi za novi Pakirni center Lendava. Vsi klimatski sistemi v novem objektu izkoriščajo toploto t. i. odpadnega zraka. Vgrajeni so sistemi, ki izkoriščajo toploto kondenzata pare in vodni hladilniki z visokim izkoristkom energije. Vse energetske naprave so opremljene s frekvenčnimi regulatorji, ki prilagodijo porabo energije trenutnim potrebam. Vgrajeni so t. i. stand-by sistemi z možnostjo ekonomične porabe energije. Vse energetske in klimatske sisteme nadzoruje centralni nadzorni sistem, kar zagotavlja dodatne prihranke energije.

Načrtovanje in izvedba novega objekta sta plod domačega znanja

Novi logistični sistem so začeli graditi septembra 2014 in končali v rekordnih 11 mesecih, v avgustu 2015. Objekt v dolžino meri 113 metrov, v širino 41 metrov, visok je 31 metrov. Logistični most je dolg 65 metrov. V visokoregalnem skladišču je 11.300 paletnih mest.

Idejna zasnova skladišča in projekti za izgradnjo so bili v celoti narejeni v Sloveniji, z domačim znanjem. Za samo gradnjo so imeli šest glavnih izvajalcev, ti pa so imeli še 18 podizvajalskih podjetij. Skupaj je pri izvedbi sodelovalo približno 210 delavcev.

Dobavitelji opreme so vsi iz Slovenije, razen izdelovalca treh visokoregalnih dvigal, švicarskega podjetja Swisslog.

* * *

Lek, član skupine Sandoz, je eden ključnih stebrov druge največje generične farmacevtske družbe na svetu. Je njen vodilni globalni razvojni center za tehnološko zahtevne izdelke in tehnologije, eden ključnih globalnih proizvodnih centrov za učinkovine in zdravila, kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov, kompetenčni center Sandoza pri razvoju in proizvodnji biofarmacevtskih izdelkov in center oskrbe za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne Evrope in SND ter trži in prodaja Sandozove izdelke v Sloveniji. Podrobnejše informacije so na voljo na http://www.lek.si.

Sandoz, divizija skupine Novartis, je vodilna družba na svetu na področju generičnih zdravil, ki si prizadeva za trajnostni dostop do visoko kakovostnega zdravstvenega varstva. Sandoz zaposluje več kot 26.000 sodelavcev in ponuja široko paleto cenovno dostopnih zdravil bolnikom in kupcem po vsem svetu.
Sandozov globalni portfelj obsega okrog 1.100 molekul, ki so v letu 2014 predstavljale prodajo v obsegu 9,6 milijarde ameriških dolarjev. Sandoz ima vodilni položaj v svetu tako na področju podobnih bioloških zdravil ter generičnih anti-infektivov, oftalmoloških in transplantacijskih zdravil, kot tudi na ključnih terapevtskih področjih, od generičnih zdravil za injiciranje, dermatoloških zdravil in zdravil za bolezni dihal, do zdravil za srčno-žilne bolezni, bolezni presnove, zdravil za bolezni in motnje osrednjega živčevja, protibolečinskih zdravil in zdravil za bolezni prebavil.
Sandoz razvija, proizvaja in trži končne farmacevtske izdelke ter vmesne izdelke, vključno s farmacevtskimi in biotehnološkimi zdravilnimi učinkovinami. Skoraj polovico Sandozovega portfelja predstavljajo diferencirani izdelki – zdravila, ki jih je teže znanstveno razviti in izdelati kot običajna generična zdravila.
Od združitve svojih generičnih družb pod blagovno znamko Sandoz v letu 2003 je Sandoz zaznamovala močna organska rast, dosledno doseganje rasti pa je Sandoz dosegal tudi v določenih regijah in na različnih področjih diferenciranih izdelkov preko vrste ciljnih prevzemov, ki vključujejo družbe Hexal (Nemčija), EBEWE Pharma (Avstrija) in Fougera Pharmaceuticals (ZDA).
Sandoz je na Twitterju. Sledite mu na @Sandoz_global at http://twitter.com/Sandoz_Global.

Novartis ponuja rešitve za varovanje zdravja, ki izpolnjujejo vedno večje potrebe bolnikov in družbe. Novartis s sedežem v Baslu v Švici ponuja zelo raznoliko paleto zdravil, s katerimi zadovoljuje te potrebe: inovativna zdravila, izdelke za zdravje oči in cenovno dostopna generična zdravila. Novartis je edina globalna družba, ki je na vodilnem mestu na teh področjih. V letu 2014 so družbe v skupini Novartis dosegle prihodek od prodaje v višini 58 milijard ameriških dolarjev, približno 9,9 milijarde ameriških dolarjev (9,6 milijarde ameriških dolarjev brez stroškov slabitve in amortizacije) je bilo vloženih v raziskave in razvoj. Skupina Novartis je imela 31. decembra 2014 v svojih družbah zaposlenih približno 133.000 ljudi. Novartisovi izdelki so na voljo v več kot 180 državah po vsem svetu. Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.novartis.com.

* * *

V sporočilu za javnost so izjave in napovedi o poslovanju v prihodnje. Napovedi obsegajo ocene, oblikovane na podlagi vseh informacij, ki jih imamo trenutno na voljo. Če bi se izkazalo, da so predvidevanja teh napovedi nezanesljiva, bi bili lahko dejanski rezultati poslovanja drugačni od pričakovanih.

- konec -

Za dodatne informacije se obrnite na:
Katarino Klemenc
Korporativno komuniciranje
Lek farmacevtska družba d. d.
telefon: (01) 580 22 43
telefaks: (01) 580 24 32
katarina.klemenc@sandoz.com